Izrael a Blízký východ | Eretz.cz

… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Rabín Uri Sherki  Foto A7

Rabín Uri Sherki
Foto A7

Rav Uri Šerki je autor mnoha zásadních pojednání a knih spojujících židovské tradice s dnešním světem a napsal také široce uznávaný sidur ke Dni nezávislosti Izraele. Rav Uri Šerki pochoval na Jom hašoa (týden přede Dnem nezávislosti) svého syna. Šalom Jochaj Šerki byl zavražděn jeruzalémským Arabem na stejné zastávce v Jeruzalémě, kde také často čekávám na autobus. Při tradiční oslavě Dne nezávislosti u Západní zdi, která letos připadla na středu večer 22. dubna přednesl rav Šerki následující slova.
[Státu Izrael je 67 let.] Existuje také žalm 67, který říkáme při počítání omeru dní mezi Pesachem a Šavuotem: Píseň pro předního zpěváka s hudbou na strunné nástroje. […] Kniha Zohar říká, že jsou čtyři druhy písní: Jednoduchá píseň, dvojitá píseň, trojitá píseň, čtverná píseň. A nejvyšším stupněm ze všech písní je píseň čtverná. Nám je nyní dáno prožívat počátek čtverné písně státu Izrael. Co je tato čtverná píseň? Pokračovat ve čtení “Draša (kázání) rav Uri Šerkiho ke Dni nezávislosti Izraele” »

1 tora12,4
בכל קדש לא תגע ואל המקדש לא תבא עד מלאת ימי טהרה
Nedotkne se ničeho svatého a nevejde do svatyně, dokud neskončí dny jejího očišťování.
Každý člověk by si měl uvědomit, že nemůže mít žádný kontakt se svatostí a že nemůže vejít do Chrámu, který je příbytkem Boží imanence, pokud před tím nebude na sobě dlouhodobě intenzivně pracovat, aby se očistil od svých hříchů a zkaženosti. Člověk nemůže dospět ke svatosti, aniž by se dříve neoprostil – neočistil od všech svých negativních vlastností. (Elimelech Weisblum z Leżajska, 1717-1787, autor díla Noam Elimelech)
12,5
ואם נקבה תלד וטמאה שבעים
Jestliže porodí děvče, bude nečistá dva týdny…
Naši učenci říkali, že rodička je povinna přinést oběť za hřích, protože v době, kdy měla porodní bolesti se zapřísáhla, že již nebude žít se svým mužem. Potom však své přísahy litovala, neboť měla radost ze svého novorozeněte a zapoměla na své porodní bolesti. Proto musí přinést oběť za hřích, aby odčinila svou přísahu, kterou nevyplnila.
(Rabi Šelomo Efraim Luntschitz, 1550-1619, rabín v Praze a autor díla Klí jakar) Pokračovat ve čtení “Paraša Tazria – Mecora (Lv 12,1-13,59 a 14,1-15,33)” »

armenska genocida-uvodDnes, 24. dubna si arménský národ a arménská komunita v Izraeli připomíná sté výročí první genocidy ve 20. století, jíž padlo za oběť jeden a půl milionu Arménů.
Po Rusko-turecké válce, kterou Osmanská říše (Turecko) prohrála, zasedal roku 1878 Berlínský kongres, který uznal nezávislost Srbska, Černé Hory a Rumunska. Tyto nové nezávislé křesťanské státy zvětšily své území na úkor Osmanské říše. Toho roku vzniklo také autonomní Bulharské knížectví. Kongres též přiznal Řecku územní zisky na úkor Turecka. Také Arménie se stala Berlínskou smlouvou z r. 1878 součástí evropských zájmů a evropské humanitární pomoci. Sultán Abdulhamid II. se obával, že tím ztratí vliv nad územím obývaným Armény a rozhodl se zastrašit Armény a pohrozit tak evropským křesťanským mocnostem. Plánované zastrašení Arménů se zhmotnilo v jejich vraždění v letech 1895-6. Této řeži padlo za oběť podle různých pramenů 80 – 300 tisíc Arménů. Také roku 1909 zmasakrovali Turci na 30 tisíc Arménů v Kilíkii. To byla však předehra ke genocidě Arménů, která probíhala v letech první světové války (1915 – 18). Pokračovat ve čtení “Sté výročí genocidy Arménů v Turecku” »

עצמאות-2

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický a ministr obrany Izraele Moshe Jaalon při podpisu smlouvy v roce 2014 - ilustrační foto

Ministr obrany ČR Martin Stropnický a ministr obrany Izraele Moshe Jaalon při podpisu smlouvy v roce 2014 – ilustrační foto

22.4.2015 • Čeští vojáci by se mohli zapojit do misí OSN v Mali a na Golanských výšinách. S jejich vysláním dnes souhlasila vláda.
Mandát počítá s pěti českými vojáky v misi OSN UNDOF na Golanských výšinách a až 25 v misi OSN MINUSMA v Mali. Pokud nasazení schválí i Parlament ČR, čeští vojáci budou v misích působit do konce roku 2016.

Do misí OSN se vracíme po 17 letech

„Tyto dvě mise pro nás představují zásadní krok směrem k návratu do vojenských misí OSN. Těch jsme se v posledních letech prakticky neúčastnili. Naposledy to bylo v roce 1998, pak jsme vysílali pouze jednotlivce na pozice pozorovatelů,“ vysvětluje ministr obrany Martin Stropnický. Pokračovat ve čtení “Vláda schválila účast českých vojáků v misích OSN – v Mali a na Golanech” »

22.4.2015 venoval Izrael tichú spomienku svojim hrdinom, ktorí obetovali život za svoju vlasť a bezpečnosť krajiny. Spomienkové ceremonie sa konali i na izraelských štátnych zastupiteľstvách po celom svete. Každoročne tento deň predchádza oslávam Izraelského dňa nezávislosti.

11084028_1049203815107252_7275019313921515877_o

עת ללדת ועת למות…. עת להרוג ועת לרפוא…. עת לבכות ועת לשחוק …עת מלחמה ועת שלום10421180_10206368945845096_597544986007652605_n.
Je čas rození i čas umírání… je čas zabíjet i čas léčit… je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas tancovat… čas boje i čas míru. (Kazatel 3,1-8),

Dnes v 16.45 hod. izraelského času začne vzpomínkový ceremoniál v jeruzalémském Památníku obětí válek Izraele a obětí teroru, kterým oficiálně začne Den památky padlých. Ve 20 hodin zazní po celém území minutová siréna, která zahájí Den památky na oběti válek a teroru a současně začne smuteční ceremoniál u Zdi nářku v Jeruzalémě.
Zítra, ve středu 22. dubna v 11 hodin zazní po celém Izraeli dvouminutová siréna a poté budou zahájeny vzpomínkové ceremoniály za padlé vojáky IDF a ostatních ozbrojených sil Izraele na národním hřbitově na Herzlově hoře v Jeruzalémě a na tel avivském hřbitově v Kiryat Shaul. Ve 13 hodin bude na Herzlově hoře smuteční vzpomínkový ceremoniál za všechny oběti teroru.

Letos budeme vzpomínat na 23 320 padlých z řad ozbrojených složek státu i z řad civilistů, kteří padli za oběť nenávisti ústící do vražedného teroru. Zatím poslední obětí palestinského teroru byl 25letý Shalom Yohai Sherki z Jeruzaléma, o čemž jsme v našem portálu eretz.cz informovali 16. dubna. V Izraeli není téměř rodiny, z níž by některý z jejich členů nepadl v boji proti nepřátelům země nebo se nestal obětí teroristů. Pokračovat ve čtení “Izrael vzpomíná obětí válek a teroristických útoků” »

Hizballáh

Hizballáh

Poté, kdy Rusko oznámilo svůj záměr dodat Íránu protiraketové obranné systémy S-300, hovořil telefonicky izraelský premiér Benjamin Netanjahu s ruským prezidentem Vladirem Putinem. Kromě vyjádření zklamání nad rozhodnutím také Netanjahu varoval, že Izrael nedovolí přesun ruského vojenského materiálu z Íránu přes Sýrii do rukou libanonského Hizballáhu.

Zprávu o varování, o němž se nezmiňují oficiální tiskové zprávy ani jedné ze stran, včera přinesly americké Defense News.

Pokračovat ve čtení “Netanjahu Putinovi: Ruské zbraně určené Hizballáhu zničíme” »

papež a rabíniVatikán. Papež František dnes přijal delegaci evropských rabínů, v zastoupení jejich Evropské rabínské konference, která sdružuje na sedm set představitelů židovských obcí. Římský biskup ihned v úvodu vyslovil vděčnost za toto setkání, které je první návštěvou jmenované organizace u Petrova nástupce. Dnešní audienci poznamenalo nedělní úmrtí římského rabína Elia Toaffa, který komunitu italského hlavního města vedl plných padesát let (1951-2001) a který v římské synagoze přivítal vůbec prvního papeže – Jana Pavla II. roku 1986. Pohřeb italského rabína se konal dnes v jeho rodném severoitalském Livornu.

Pokračovat ve čtení “Papež před evropskými rabíny odsoudil antisemitismus i protikřesťanské násilí” »

img77253Rabín Aharon Lichtenstein, hlava Ješívy Har Ezion v Alon Shvut a též jeden z nejstarších duchovních vůdců a rabínů hnutí náboženského sionismu v Izraeli zesnul dnes ráno, 20. dubna ve věku nedožitých 82 let. Rabín Aharon Lichtenstein se narodil 24 května 1933 v Paříži a rodině se podařilo roku 1940, několik měsíců po okupaci Francie nacistickým Německem, uprchnout do Spojených států. Zde studoval na Ješivě rabína Chaima Berlina pod vedením jejího představeného rabi Jicchaka Huntera. Poté pokračoval ve studiích na Yeshiva University pod vedením rabína Josefa Dova Haleviho Soloveitchika. Tam získal roku 1959 rabínský diplom (smicha). Současně studoval anglickou literaturu pod vedením literárního historika Douglase Bushe na Harvardské univerzitě a studium zakončil roku 1957 doktorátem (Ph. D.). Koncem šedesátých let minulého století byl představeným ješívy v Yeshiva University. Roku 1970 jej pozval rabín Jehuda Amital, aby spolu s ním stál v čele nové ješívy Har Ezion v Alon Shvut. Rabín Lichtenstein vyhověl Amitalovu pozvání a s celou rodinou udělal o rok později aliju. Spolu s rabínem Amitalem, až do jeho smrti roku 2010, stál v čele ješívy Har Ezion. Rabín Lichtenstein byl též rektorem pedagogického Herzog College v Alon Shvut. Loňského roku se rabín Aharon Lichtenstein stal laureaátem Izraelské ceny za náboženskou literaturu. Rabín Lichtenstein je po zásluze považován za rabínskou autoritu, která dokázala přiblížit život Tóry nejen vzdělaným a zbožným studentům, ale každému, kdo  jen projevil zájem o učení Tóry .
Nechť je jeho památka požehnána – יהי זכרו ברוך

11149359_928995793789668_4616448353742811167_n
Pražské centrum židovských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy  ve dnech 27. dubna – 3. května 2015  srdečně zve na „III. Izraelský týden na Karlově univerzitě: perspektivy izraelských studií v České republice“

„Izraelský týden“ si klade za cíl zmapovat nosná témata izraelských studií v podání českých a zahraničních odborníků a zároveň propojit domácí odbornou veřejnost s izraelskými a dalšími mezinárodními institucemi. Izraelská studia představují interdisciplinární platformu pro studium moderní izraelské historie, politiky, společnosti, kultury a umění. Pozornost je dále věnována studiu židovských komunit v diaspoře po vzniku Státu Izrael. Projekt slouží jako platforma pro možný budoucí rozvoj výzkumu a výuky v oboru izraelských studií na FF UK v Praze.
PROGRAM
PONDĚLÍ 27/4
16:30-17:40 Zahajovací přednáška „Is zionism colonialism?“: Yoav Gelber (emeritní profesor University of Haifa a ředitel Nevzlin programu IDC, Herzliya) IN ENGLISH/V ANGLIČTINĚ
17:45-18:45 „Od antisemitismu k antisionismu: Československo po roce 1948“: Lena Arava-Novotná (Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy)
18:45-20:00 Debata „Kulturni bojkot Izraele: Cui bono?“: Hosté: Tamara Moyzes (izraelsko-slovenská politická umělkyně, kurátorka a dokumentaristka žijící a tvořící v Praze) a Jitka Pánek Jurková (vedoucí kulturního úseku Velvyslanectví Státu Izrael). Moderuje: Marina Šternová (ředitelka festivalu Days of Jerusalem a bývalá kulturní attaché ČR v Izraeli). Pokračovat ve čtení “IZRAELSKÝ TÝDEN NA KARLOVĚ UNIVERZITĚ” »

systém S-300

protiletecký raketový systém S-300

Když Rusko před týdnem oznámilo, že dodá Íránu obranné raketové protiletecké systémy S-300, vyvolalo to kritiku Izraele i USA. A očekávání, zda kromě kritiky přijde ještě nějaká ostřejší reakce. Nyní se zdá, že k jedné by dojít mohlo, byť nikoliv od Američanů.

Pokračovat ve čtení “Rusko dodá Íránu rakety, Izrael zbraně Ukrajině?” »

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR

Články podle data

Duben 2015
Po Út St Čt So Ne
« Bře    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Archiv

Doporučujeme stránky

Eretz na Facebooku

Eretz na Twitteru

Arutz Sheva - Israel National News

Blog Lubomíra Stejskala

Blog Lubomíra Stejskala

Česká společnost přátel Izraele

Nadační fond obětem holokaustu

Centrum vizuální historie Malach

Památník šoa Praha - Bubny

Alexa rank