Izrael a Blízký východ | Eretz.cz

… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Jicchak Chofi

Jicchak Chofi

izraelský Institut pro zpravodajské a zvláštní operace (Mosad)

Institut pro zpravodajské a zvláštní operace (Mosad)

Ve věku 87 let zemřel 15. září 2014 bývalý ředitel izraelské vnější zpravodajské služby generálmajor (v záloze) Jicchak Chofi (Yitzhak Hofi, יצחק חופי). Jeho jméno je spojeno s řadou úspěšných protiteroristických operací včetně slavné osvobozovací akce v ugandském Entebbe a likvidace iráckého jaderného reaktoru Osirak.

Zobrazit celý článek “Zemřel Jicchak Chofi, bývalý ředitel Mosadu” »

Bookmark and Share

il-vlajka Současná zaměstnankyně ministerstva zahraničí Einat Schlein byla jmenována na post velvyslance v Jordánsku, mezi dalšími jedenácti jmenovanými vládou.

Izrael v neděli oznámil jména dvanácti nově jmenovaných do pozic, které vyžadují souhlas vlády, je mezi nimi i první žena na postu velvyslance Izraele v arabské zemi. Einat Schlein, zaměstnaná posledních 22 let na ministerstvu zahraniční, je uvedena na seznamu jako nový velvyslanec Izraele pro sousední Jordánsko, s nímž USA a případně i Izrael těsně spolupracují v postupu proti hrozbě ze strany militantů ISIS z Iráku a Sýrie.
Schlein dosud pracovala jako Zobrazit celý článek “Izrael vyšle do úřadu velvyslance v arabských zemích poprvé ženu.” »

Bookmark and Share

spojene-ruce Konflikt v Gaze snad aspoň na čas utichl. Bez ohledu na jeho tragiku, s níž zasáhl do osudů tisíců na obou stranách včetně ztrát nejtěžších, ztrát na životech, na jeho okraji se odehrály i příběhy jiné, svědčící o sounáležitosti, pochopení, obětavosti a nezištnosti. Povězme si o jednom z nich.

Na počátku byl – dopis. Dopis z Izraele jedenáctileté dcerky manželů Gerloffových (Johann Gerloff, německý evangelický teolog a novinář, dlouhodobě se věnující Izraeli a Blízkému východu, studoval i v Praze a působil v ICEJ). „… Zatím co Vy jste si užívali prázdnin,“ píše malá Krist svým přátelům, „musely jsme my děti v Izraeli být neustále připraveny utíkat do krytu… Mám strach. Mám strach o kamarády, o svoje zvířátka, naše vojáky, o všechny. … Tak rádi bychom se v létě dostali k moři. Jenže rakety padají i na Aškelon, Ašdod, Tel Aviv….Velice by mne potěšilo, kdybyste se za nás modlili. Abychom přečkali tuto těžkou dobu, aby rakety nezpůsobily žádnou škodu a aby se naši vojáci – naši bratři, tatínkové a strýčkové – vrátili z války zdrávi a nezranění, aby naše vláda moudře reagovala a stejně tak Palestinci …“

Zobrazit celý článek “Děti z Ašdodu” »

Bookmark and Share

image_NEWSG_2807S laskavým svolením ředitele Památníku Lidice pana Milouše Červencla přetiskujeme informaci z 9.9.2014  a fotografie z návštěvy předsedy Knessetu v Lidicích.

Památník Lidice dnes poctila návštěvou další významná osobnost, předseda Knessetu (izraelský parlament) J. E. Juli-Joel Edelstein s delegací, v doprovodu poslance PS PČR Robina Böhnische. Přítomen byl i velvyslanec Státu Izrael v České republice J. E. Gary Koren. Zobrazit celý článek “Památník Lidice navštívil předseda Knessetu” »

Bookmark and Share
DSC_4450

Foto © Karel Cudlín

Předseda Knessetu se 8. září setkal na obědě pořádaném na jeho počest předsedou Federace židovských obcí v ČR Petrem Papouškem, s představiteli židovských komunit a institucí v budově pražské židovské radnice. během setkání na radnici židovské obce dostal informace  o životě české židovské komunity, která prochází generační změnou stejně jako všechny komunity v  postkomunistických zemí východní Evropy. Komunity stojí před výzvami na které nejsou vždy připraveny. Současný předseda Knessetu byl v období po roce 2009-2013 také ministrem pro vztahy s diasporou. Po volbách v roce 2013 zastává opět funkci ministra pro záležitosti Jeruzaléma a diaspory, proto mu problematika židovských komunit  mimo Izrael je  velmi blízká . Setkání se zúčastnil také velvyslanec státu Izrael J.E. Gary Koren.  Zajímavým zpestřením byla i přítomnost zástupce česko-slovenské židovské komunity v Izraeli Natana Steinera, který přiblížil život imigrantů z bývalého Československa v Izraeli a jejich hluboký vztah ke kořenům v České republice a na Slovensku. Federace židovských obcí v České republice laskavě poskytla jedinečné fotografie Karla Cudlína. Zobrazit celý článek “Setkání předsedy Knessetu s představiteli židovských komunit v České Republice – fotoesej” »

Bookmark and Share

1-tora26,1
והיה כי תבוא אל הארץ – Až přijdeš do země…
(Ve sbírce halachických midrašů Sifrej se uvádí, že díky plnění tohoto přikázání, této micvy bylo synům Izraele umožněno vejít do zaslíbené země).
Opravdu, synové Izraele se nezavázali přinášet prvotiny úrody – בכורים dříve než se usadí v zemi Izraele. Teprve poté, kdy ji zdědí a usadí se v ní, budou přinášet prvotiny. Právě tento slib, který synové Izraele učinili ještě předtím než překročili Jordán a vešli do zaslíbené země, jim posloužil jako „deviza“ k úspěšnému vejití do kenaánské země, do Erec Jisrael. (Podle komentátora rabína Meira Leibuše Malbima, 1809-1879)

26,11
ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה‘ – Budeš se radovat ze všeho dobrého, co dal Hospodin, tvůj Bůh, tobě… Člověk, který dostal dar od krále nemá radost z ceny královského daru, ale ze skutečnosti, že mu tento dar daroval samotný panovník. Postavení dárce je pro něj mnohem cenější a důležitější než hmotná cena daru. Proto nás verš učí, že se máme “ radovat ze všeho dobrého“ne pouze proto, že je to dobré, ale že nám to daroval Hospodin, budiž Jeho jméno požehnáno. (Podle díla תפארת שלמה rabína Šloma hakohena Rabinowicze, 1801-1866, prvního admora radomských chasidů) Zobrazit celý článek “KI TAVO (Dt 26,1 – 29,8)” »

Bookmark and Share

1223699_1174175_x2014_09_09_Ministr_Zaoralek_a_predseda_izraelskeho_Knesetu_Yuli_Yoel_EdelsteinMinistr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek se dne 9. září 2014 v Černínském paláci setkal s předsedou izraelského Knesetu Yuli-Yoel Edelsteinem.

Hlavními tématy jejich setkání bylo zhodnocení aktuální situace v Gaze od vyhlášení posledního příměří a výměna názorů na možnosti řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Ministr Zaorálek s předsedou Knesetu také hovořil o nadcházejícím společném zasedání vlád obou zemí v Jeruzalémě.

„S předsedou Knesetu Edelsteinem jsme se shodli, že společné zasedání vlád obou zemí plánované na listopad je velmi důležité pro rozvoj vzájemných vztahů zejména na poli obchodu, vědy a výzkumu,“ uvedl ministr Zaorálek. Zobrazit celý článek “Ministr Zaorálek přijal předsedu Knesetu Edelsteina” »

Bookmark and Share

NAVYZ německých loděnic je na cestě do Izraele nová čtvrtá ponorka izraelského válečného námořnictva, která dostala jméno Krokodýl – תנין. Ponorka by měla připlout do haifského přístavu dva dny před židovským Novým rokem, tedy 23. září. Na své cestě urazí ponorka 4 tisíce mil. Na palubě nové ponorky je posádka s velitelem v hodnosti podplukovníka (סגן אלוף). První plavby se na palubě ponorky zúčastnil též velitel ponorkové flotily v hodnosti plukovníka. Několik prvních hodin po vyplutí ponorky Krokodýl z německých loděnic byl na její palubě i velitel Izraelského válečného námořnictva kontradmirál Ram Rotberg. Krokodýl vykoná velkou část své plavby pod hladinou moře. Zobrazit celý článek “Nová ponorka pro izraelské válečné námořnictvo + videa” »

Bookmark and Share
GPOMN2_7375

foto kancelář prezidenta

V předvečer Nového židovského roku 5775 (24. září) bude dána do oběhu nová padesátišekelová bankovka. Dnes novou bankovku slavnostně předala prezidentu Ruby Rivlinovi guvernérka Izraelské banky Karnit Plug. Na nové bankovce je portrét židovského básníka, esejisty a překladatele Šaula Černichovského (1875-1943). Šaul Černichovski, původním povoláním lékař, nebyl pro svůj židovský původ přijat v Rusku na univerzitu (numerus clausus) a medicínu proto vystudoval na univerzitách v německém Heidelbergu a švýcarském Lausanne. Po revoluci roku 1917 odešel z Ruska a žil do roku 1931 v Berlíně a poté se přestěhoval do mandátní Palestiny, kde žil až do smrti. V Palestině pracoval jako lékař a lékařský inspektor a zároveň se zabýval psaním poezie a překládáním děl řeckých klasiků do hebrejštiny. Více o nové bankovce v článku z 3.3.2014.

Bookmark and Share

img540d9abf8640aPředseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček dnes jednal se šéfem izraelského parlamentu Juli Joelem Edelsteinem. Oba představitelé se shodli na tom, že vzájemné vztahy Česka a Izraele jsou nadstandardní a že je také chtějí na této úrovni nadále udržet.

Jan Hamáček a Juli Joel Edelstein společně odsoudili projevy antisemitismu, které se v nedávné době objevily napříč Evropou. „Projevy antisemitismu nepatří do moderní demokracie a do moderní společnosti,“uvedl Jan Hamáček. Zobrazit celý článek “Předseda Sněmovny se sešel se svým izraelským protějškem” »

Bookmark and Share

img501924Egyptský prezident Abdel Fatah Al Sisi navrhl prezidentu Palestinské samosprávy Mahmoudu Abbásovi 160 čtverečních kilometrů na Sinajském poloostrově, které by navazovaly na pásmo Gazy z Egyptské strany a tam by bylo možné vytvořit palestinský stát pětkrát větší než je současné pásmo Gazy. Naopak Palestinská samospráva a její představitelé by v odpověď na tento požadavek měli upustit o požadavku, aby se Izrael vrátil na území před šestidenní válkou (1967). Tuto informaci přinesla vojenská izraelská rozhlasová stanice Galei Tzahal.
Al Sisi podle informace navrhl, aby se „utečenci“ usídlili na územ zvětšené Gazy, toto území by bylo demilitarizované. Palestinská města v Judei a Samaří by měla plnou autonomii a byla by pod správou Palestinské samosprávy, palestinská samospráva by také získala větší území, než jaké nyní spravuje. Zobrazit celý článek “Abdel Fatah Al Sisi – palestinský stát na Sinaji” »

Bookmark and Share

mahmoud al zaharNedávný, padesát dnů trvající konflikt mezi Izraelem a Hamasem v Gaze změnil pohled na středovýchodní války a nepokoje . Hráči na mezinárodním poli se snaží o dialog s Hamasem, upozornil jeden z představitelů Hamasu Mahmoud al-Zahar. Nespecifikoval ale kdo jsou ti hlavní hráči, řekl, ale že Hamás se nyní transformuje z v politickou organizaci. Není jasné, zda v rámci této trasformace také vyzval vůdce Hamásu k ozbrojenému povstání v Judei a Samaří tzv. Západním břehu. Spolupráci mezi Izraelem a Palestinskou samosprávou v otázkách bezpečnosti nazval zločinem a vyzval ozbrojené síly palestinské samosprávy k tomu, aby obrátily své zbraně proti Izraeli. Řekl doslova: Pokud by palestinský odpor na „Západním břehu“ měl čtvrtinu prostředků, které má Hamás v Gaze, Izrael by byl zničen během jediného dne.“ Zobrazit celý článek “Gaza nepřekvapuje + video” »

Bookmark and Share

F130715MA41-e1374057675325Izraelský ministr financí Yair Lapid pronesl 20. srpna 2014 na stanici Grunewald berlínské S-Bahn u památníku deportace více než 50 000 berlínských Židů do koncentračních táborů tento projev (viz video na konci překladu):

Holocaust v nás všech vyvolává stejnou otázku: co bych byl býval učinil já. Co bych dělal jako Žid v Berlíně roku 1933, když Hitler přišel k moci? Utekl bych ? Prodal bych svůj dům, svůj obchod? Vytáhl bych své děti ze školy uprostřed školního roku? Anebo bych si řekl, to pomine, to je jen mžikové šílenství. Hitler říká toto vše jen proto, že je politik a chce být zvolen. Ano, je to antisemita, ale kdo dnes není. Přečkali jsme už horší pohromy. Lépe vyčkat, sklonit hlavu, však to přejde.

Co bych dělal jako Němec v Berlíně 18. října 1941, když od tohoto nástupiště odrazil první vlak směrem na východ a v něm 1013 Židů, dětí, žen, starců, všichni odsouzeni na smrt.

Neptám se, co bych dělal jako nacista, ale co bych učinil jako počestný německý občan, který právě čeká na svůj vlak na sousedním nástupišti. A co bych dělal jako muž v mém věku, s třemi dětmi, které právě mám. Jako člověk, který vštěpuje svým dětem základní pravidla slušného chování, úcty k životu a respektování druhých. Byl bych mlčel? Protestoval bych? Stal bych se jedním z nemnohých Berlíňanů, kteří se zapojili do podzemního protinacistického odboje nebo bych se zařadil do většinového davu těch, kteří nadále žili normální život a tvářili se, jakoby se nic nestalo. Zobrazit celý článek “Fatální slepota před čirým zlem – projev ministra financí Jaira Lapida v Berlíně” »

Bookmark and Share
obeti

Oběti Eyal Yifrah, Naftali Fraenkel , Gilad Shaar

Hebronský klan Kawasme (القواسمة) neboli Alkawasme je nechvalně známý tím, že velká většina jeho členů byla a je členy teroristické organizace Hamás. Někteří z Kawasmeů byli dokonce ve velitelských funkcích Hamásu a jiní byli sebevražednými atentátníky. Například Fahed Kawasme byl v letech 1976-80 starostou Hebronu a byl zapleten do teroristického útoku na Bejt Hadassa 2. května 1980 při kterém bylo zavražděno 5 Židů. Poté byl vyhoštěn izraelskými úřady do Libanonu a roku 1984 byl zavražděn v Jordánsku neznámými atentátníky. Dalším z klanu byl například dvacetiletý sebevražedný atentátník Mahmúd Amdan Salim Kawasme, který měl na svědomí výbuch v autobusu č. 37 na Sderot Moria v Haifě 5. března 2003, kde zahynulo 17 lidí, většinou školáků. Dalším atentátníkem-sebevrahem byl Raad Misek Kawasme, který se odpálil 19. srpna 2003 v jeruzalémském autobusu č. 2. Při tomto teroristickém činu zahynulo 23 lidí, z toho 7 dětí a 130 bylo zraněno. Mohli bychom mohli pokračovat ve výčtu bohaté teroristické činnosti tohoto rodinného klanu.
Ve čtvrtek, 4. září bylo povoleno zveřejnit informaci, že již 11. července byl zatčen další člen klanu Kawasme, Husám Hasan Kawasme (40). Zobrazit celý článek “Velitel únosu tří studentů zatčen” »

Bookmark and Share

ayatollahkhameneiNejvyšší íránský představitel Ajatolláh Chamenei potvrdil společný postup s USA proti Islámskému státu ISIS. Spojené Státy tak zaujímají postoj v nábožensé válce mezi sunitským směrem islámu a šíítským režimem v Íránu. Írán ve společných akcích proti IS (dříve ISIS) bude zastupovat genrál Qassem Soleimani, velitel elitní jednostky Quds, která působí v rámci Revolučních gard s působností pro zahraniční mise. Soleimani bude koordinovat postupy s velením americké armády a kurdskými jednotkami. To je zajímavé z hlediska České republiky, která dodala zbraně Kurdům. Kromě toho podporuje kurdské bojovníky také Izrael.
Podle spekulací koordinace vojenských akcí již začla dobytím severoiráckého města Amerli, Chamenei původně odmítal spolupráci s USA , ale později se patrně nechal přesvědčit americkými úspěchy při bombardování  Iráku. Během bojů bylo zabito 18 vůdců IS, včetně jednoho občana USA. V Sýrii byl při bombardování cílů IS zabit vůdce IS Abu Bakr al-Baghdadi spolu s jedním z vojenských velitelů, Abu Alaa al-Iraqim. Zobrazit celý článek “Írán a USA spolu proti Islámskému státu” »

Bookmark and Share

1-tora21,10
כי תצא למלחמה על איביך….וראית בשביה אשת יפת תאר וחשקת בה ולקחת לך לאשה – Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům… a spatříš mezi zajatci žednu krásné postavy, přilneš k ní a budeš si ji chtít vzít za ženu.
Tóra vychází člověku vstříc a dokonce zohledňuje jeho touhu. Židovský voják, který mezi válečnými zajatci nalezne ženu krásné postavy a zatouží po ní, může ji učinit svou ženou. Nesmí ji však znásilnit a poté ji deptat a ponižovat. Naopak, Tóra přikazuje, že poté, co se stala jeho ženou, musí se k ní chovat dobře a s úctou. Pokud však k ní časem citově ochladl a nechce s ní již dále žít, má zakázáno ji prodat jinému muži a hrubě s ní jednat. Nesmí ji prodat jako otrokyni a nemůže ji též vyhnat ze svého domu bez rozvodového listu. Musí ji propustit na svobodu, t.j. řádně se s ní rozvést. Ona má pak právo vdát se za jakéhokoliv jiného muže. Má všechna práva ženy, která prošla procesem konverze – gijoret.

V taktátu Kidušin 30b se uvádí, že zlý pud (chtíč) – יצר הרע se snaží denodenně člověka přemoci. Nebýt pomoci Všemohoucího, tak by člověka zlý pud přemohl. Z toho vyplývá, že přirozenou cestou je velice těžké zlý pud přemoci. Pokud však přece jenom člověk přemůže zlý pud, stojí ho to mnoho fyzických sil a oslabí to celé jeho tělo, což zvláště v době boje proti nepřátelům může „oslabit jeho ruce“, t. j. nebude dostatečně silný pro boj. Proto Tóra říká: „Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům…“ Proto, když již zahájíš boj, můžeš být ubezpečen, že Hospodin, tvůj Bůh ti tvé nepřátele vydá do rukou. Sami Nebesa ti pomohou zvítězit v boji. (Podle díla תורת משה) Zobrazit celý článek “KI TECE (Dt 21,10 – 25,19)” »

Bookmark and Share

logoNyttZpravidla v eretz.cz neradi publikujeme informace o nepřátelích Izraele, ale situace, kdy se na Islandu sejde skupina lidí, kteří mají  následující program je poněkud tragikomická. Proto tedy publikujeme překlad z Islandského portálu BDS o tom, jak se nejlépe bojuje proti Izraeli. Bylo by to směšné, ale přecejen na facebooku tato skupina má bezmála 2500 lajků. Přitom na Islandu žije velmi malá židovská komunita, čítající méně než 100 členů. Většina Islanďanů se během svého života asi ani s Izraelcem, ani s Palestincem nesetkala.

BOJKOT

Vystupování namířené proti výrobě a obchodu jak s izraelskými, tak mezinárodními korporacemi, které těží z porušování práv Palestinců ze strany Izraele. Také proti izraelským sportovním, kulturním a akademickým institucím. Každý se může zapojit do bojkotu izraelských výroků tím, že si zjistí, jestli je výrobek vyrobený v Izraeli nebo izraelskými společnostmi. Účastníci bojkotu tak odrazují firmy od nákupu a prodeje izraelských výrobků.
Izraelské kulturní a vzdělávací instituce, stejně jako sportovní aktivity, jsou přímo zapojeny do útlaku Palestinců. Izrael se snaží jejich prostřednictvím vylepšovat svůj image po celém světě. K ukončení tohoto stavu vyzvalo mnoho vědců, umělců i obyčejných spotřebitelů, aby všichni zanechali spolupráce s Izraelem a ignorovali jej. Stále rostoucí počet umělců také odmítl Izraeli svá vystoupení nebo výstavy svých děl. Zobrazit celý článek “Starost na Islandu – bojkot Izraele” »

Bookmark and Share

img512266Vlajky ISIS, Hamasu, a Hizballáhu jsou zakázány a kdo je bude používat a vyvěšovat, může být obviněn z trestného činu.
Kdo bude v Izraeli vyvěšovat vlajky, nebo vystavovat jiné symboly spojené s ISIS, Hamasem, Hizballahem, nebo jinou teroristickou organizací, bude zatčen a obžalován, rozhodl generální prokurátor Yehuda Weinstein. Uvádí se to v dopise, který poslal Weinsteinův asistent pracovníkům ministerstva spravedlnosti. V dopise se píše, že podle Weinsteinova mínění má stát plné právo na takový krok. “PLO byla deklarována za teroristickou organizaci před mnoha lety, a to se nikdy nezměnilo. Technicky vzato, je vyvěšení vlajky PLO zločin. Zobrazit celý článek “Izrael – zákaz veřejného používání vlajek Hamásu, ISIS, Hizballáhu” »

Bookmark and Share
Steven-Sotloff-Photo-EPA

Steven-Sotloff-Photo-EPA

Operace, která měla skrýt  stopy židovského a izraelského původu na internetu  zavražděného novináře Stevena Sotloffa mu život nezachránila, ISIS je nezavraždili protože byl žid, ale proto, že byl Američan.
Sto padesát přátel a známých prohledávalo web a pátralo po jakýchkoliv zmínkách o jeho kořenech a odstraňovali je. Sotloffova rodina truchlí, vyzývá vůdce ISIS k diskusi o mírovém učení Koránu.
Tucty přátel a známých žurnalisty Stevena Sotloffa, který byl před pár dny popraven ISIS, společně pracovali déle než rok, na odstranění jakékoliv zmínky o jeho izraelském občanství a židovských kořenech ve snaze zachránit jeho život. Celosvětová síť přátel zahrnovala více než 150 členů hovořících 20 různými jazyky. Operace na záchranu Stevenova života odstartovala krátce poté, co byl unesen v Sýrii v srpnu 2013 poté, co přejel hraniční přechod z Turecka. Kromě jiného byly například smazány články, které napsal pro Jerusalem Report a další magazíny, a ze sítě zmizely jakékoliv detaily o jeho identitě – na ochranu žurnalisty před jeho únosci, kvůli starostem, že by jeho izraelské a židovské kořeny zhoršily podmínky v zajetí.
Detaily o rozsáhlém pokusu skrýt Sotloffovu identitu se objevily poté, co ISIS zveřejnil video z jeho porpavy. „Měli jsme dvě poslání: především najít všechny jeho přátele na celém světě – a měl jich hodně – a zajistit, aby nehovořili se žurnalisty. Vedle toho bylo potřeba také přesvědčit žurnalisty, kteří o něm psali, aby s námi spolupracovali a vyhnuli se jakýmkoliv spojitostem mezi ním a Izraelem nebo Judaismem, tak aby jeho únosci z ISIS nezjistili nic o jeho púvodu,“ řekl jeden z jeho přátel. Zobrazit celý článek “Mlčení o Sotloffově židovském původu a izraelském pasu mu život nezachránilo.” »

Bookmark and Share
hamasholes4

Z olav 25 let existence Hamasu v roce 2012 foto Ahmed Jadallah / Reuters

Nový průzkum veřejného mínění mezi Palestinci ukázal velký nárůst podpory pro Hamas, většina respondentů míní, že Hamas porazil Izrael a rádi by tu samou věc viděli i na tzv. “Západním břehu”.
Podle údajů shromážděných mezi 26. a 30.srpnem organizací Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR) se sídlem v Ramallahu odpovědělo 79 procent palestinců oslovených v Gaze a na tzv. “Západním břehu”, že Hamas vyhrál válku proti Izraeli, oproti tomu pouhá 3% odpověděla, že vyhrál Izrael. Podobně velká většina věří, že za vypuknutí války je zodpovědný Izrael. Zobrazit celý článek “Hamas má značnou podporu u obyvatel Palestinské samosprávy” »

Bookmark and Share

Články podle data

Září 2014
Po Út St Čt So Ne
« Srp    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Archiv

Doporučujeme stránky

Eretz na Facebooku

Eretz na Twitteru

Arutz Sheva - Israel National News

Blog Lubomíra Stejskala

Blog Lubomíra Stejskala

Česká společnost přátel Izraele

Nadační fond obětem holokaustu

Centrum vizuální historie Malach

Památník šoa Praha - Bubny

ERETZ toolbar – lištička

Eretz toolbar