Izrael a Blízký východ | Eretz.cz

… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
1 tora41,8   ויהי בבקר ותפעם רוחו – Když nastalo ráno, byl rozrušen…

První část snu, který se faraónovi zdál o sedmi tučných a hubených krávách naznačoval, že bude nedostatek masa k jídlu. To jej ještě tolik neznepokojilo. Když nebude dostatek masa, tak bude jíst chléb. Probudil se, ale zanedlouho znovu usnul. Když se mu zdála druhá část snu o sedmi pšeničných klasech plných zrna a o sedmi klasech hluchých, což naznačovalo, že ani chleba nebude dostatek, tak se faraón probudil velmi rozrušen a okamžitě nechal zavolat mudrce, aby mu sen vyložili. (Podle díla sbírek kázání)

41,14  ויריצהו מן הבור ויגלח – Propustili ho z žalářní kobky a on si ostříhal vlasy. Komentátor Raši vysvětluje, že si Josef ostříhal vlasy, neboť ho k tomu vedla úcta ke královskému majestátu (מפני כבוד המלכות). Kdyby se nejednalo o úctu ke králoskému majestátu, cožpak si nemá člověk ostříhat a upravit vlasy, poté, co po dlouhé době vyšel z vězení? Kromě toho naši učitelé uvádějí v Talmudu (traktát Roš hašana 10), že Josef vyšel o Roš hašana z vězení. Jak je tedy možné, že si Josef ostříhal vlasy o svátku? Vždyť na svátek se nesmí vlasy stříhat. Právě na to Raši odpovídá: „Z úcty před královským majestátem.“ Tak, jak uvádí Šabtaj ha-Kohen ((הש“ך v odkazu na Šulchan Aruch, Jore Dea § 198, že pokud to je nutné kvůli vyplnění micvy, je to povoleno – שלצורך מצווה מותר. (Podle díla תורת משה) Continue reading “MIKEC (Gn 41,1-44,17) – šabat Chanuka” »

img553986

Foto Abed Rahim Khatib/Flash 90

Po dvou měsících relativního klidu bylo dnes (pátek, 19. prosince) slyšet v poledních hodinách na území oblastní rady Eškol sirénu („červená barva – (צבע אדום, která signalizuje vypuštění rakety z Pásma Gazy ve směru na izraelské území. Zpočátku nebylo zcela jisté, zda raketa nebo minometná střela byla vystřelena z Pásma Gazy. IDF prohledávala celé relevantní území a nakonec objevila kráter, který raketa při svém dopadu vytvořila. Raketa dopadla do volného prostoru mimo obec a nezpůsobila žádné škody. Nikdo nebyl zraněn a raketa nezpůsobila žádné materiální škody, díky Bohu.Lidé žijící v oblasti dopadu rakety hlásili, že bylo slyšet dva výbuchy.
V minulých dnech bylo též slyšet další výbuchy z oblasti Pásma Gazy, které svědčily o tom, že Hamás pokusně střílí rakety.

Avigdor Lieberman a Lubomír Zaorálek

Avigdor Lieberman a Lubomír Zaorálek

Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek přijal 18. prosince 2014 v Černínském paláci Avigdora Liebermana, ministra zahraničních věcí Státu Izrael. Mezi hlavní témata schůzky patřil pokrok v jednáních o Dohodě o pracovní dovolené, aktuální bezpečnostní situace na Blízkém východě či stav blízkovýchodního mírového procesu. Pozornost byla věnována také možnostem prohlubování vzájemné spolupráce mezi ministerstvy zahraničních věcí obou zemí.

Continue reading “Český ministr Zaorálek přijal izraelského ministra zahraničích věcí Liebermana” »

Banknote_5000_rubles_1992_frontIzraelský Ústav exportu (המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בין-לאומי) poskytl ekonomické příloze „Kaznačej“ izraelských ruskojazyčných novin „Věsti“ několik zajímavých informací o výměně zboží a obchodních aktivitách mezi Izraelem a Ruskem.
V minulém roce 2013 se zvýšil objem výměny zboží mezi oběma zeměmi o 8 % ve srovnání s rokem 2012. Izrael dovezl z Ruské federace o 21 % více zboží než v roce 2012, naopak izraelský export do Ruska se snížil o 2 %.
Během posledních 9 měsíců letošního roku se oproti stejnému období loňského roku (2013) snížil objem izraelského exportu do Ruska z 715 na 713 milionů dolarů. Stejná situace byla i s importem ruského zboží do Izraele, který zaznamenal za relevantní období také pokles, a to ze 724 milionů dolarů v roce 2013 na 720 milionů dolarů letos. Continue reading “Izraelsko-ruská obchodní výměna zboží” »

57623630991196640360noZbytky olivového oleje staré osm tisíc let se našly v keramické nádobě při záchranných archeologických vykopávkách v Ejn Cipori ((עין ציפורי v Dolní Galileji, které probíhaly v letech 2011-2013. Je to pravděpodobně nejstarší svědectví o používání olivového oleje v 6. tisíciletí před o.l. na úemí dnešního Izraele nebo dokonce v celé oblasti Středního a Blízkého východu. Takto nález hodnotí dr. Yaniv Milevski a Nimrod Getzov v odborném izraelském časopisu Israel Journal of Plant Sciences. Continue reading “Olivový olej starý osm tisíc let” »

V úterý 16. 12. 2014 zažehli první chanukové světlo u Západní stěny Vrchní sefardský rabín Jicchak Josef (Yitzchak Yosef) spolu s rabínem Západní stěny a svatých míst v Izraeli rabínem Šmuelem Rabinovicem (Shmuel Rabinowitz) a starostou Jeruzaléma Nirem Barkatem.

zleva: Nir Barkat, rabi Šmuel Rabinovic, rabi Jicchak Josef

zleva: Nir Barkat, rabi Šmuel Rabinovic, rabi Jicchak Josef

chanukové světlo u Západní zdi Chrámové hory v Jeruzalémě

chanukové světlo u Západní zdi Chrámové hory v Jeruzalémě

Evropský parlamentP8_TA-PROV(2014)0103

Prozatímní znění, jak bylo zveřejněno na webu Evropského parlamentu ve středu 17. prosince 2014

Continue reading “Plné znění Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2014 o uznání státnosti Palestiny (2014/2964(RSP))” »

1306475_1223840_Lubomir_Zaoralek

Foto: Antonín Nádvorník (©MZV)

Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek přijme 18. prosince 2014 v Černínském paláci Avigdora Liebermana, ministra zahraničních věcí Státu Izrael.

Hlavními tématy schůzky budou aktuální bezpečnostní situace a stav mírového procesu na Blízkém východě a charakteristika současných vztahů mezi EU, ČR a Izraelem. Ministři také projednají možnosti prohlubování vzájemné spolupráce mezi ministerstvy zahraničních věcí obou zemí.

Schůzka navazuje na listopadovou návštěvu ministra Zaorálka v Izraeli a společné česko-izraelské mezivládní konzultace spojené s pracovní návštěvou předsedy vlády Bohuslava Sobotky v Izraeli.

Evropský parlament

Evropský parlament

Evropský parlament „v zásadě podporuje uznání palestinské státnosti a dvoustátní řešení a věří, že k nim má dojít ruku v ruce s rozvojem mírových jednání, která musí pokročit kupředu.“ Konstatuje to rezoluce, pro níž se dnes ze 751 poslanců vyslovilo 498, 88 bylo proti, 111 se hlasování zdrželo a zbytek nehlasoval.

Continue reading “Evropský parlament podpořil uznání státnosti Palestiny, čeští europoslanci převážně ne (+ video)” »

ChanukiaZítra večer (v úterý 16.12.) rozsvítíme první Chanukové světlo, podívejme se proto na svátek z poněkud méně obvyklého pohledu. Když se učíme o Chanuka, klasifikujeme tento svátek společně se svátkem Purim jako svátek mladý, který není uveden v Tóře. Skutečně v Tóře není uveden svátek Chanuka, ale na druhou stranu v Tóře nalezneme mnoho náznaků, pro to, že tento svátek bude v budoucnosti slaven. Jaké jsou to náznaky? Především známý komentář k tomu, že Aron, Mojžíšův bratr při rozdělování odpovědností v přenosném Chrámu byl ustanoven odpovědným za Menoru, což se mohlo zdát jako cosi, co není podstatné, a snad by se slušelo, aby Mojžíšův bratr byl pověřen něčím významnějším. Odpověď je na tuto otázku je právě Chanuka, i léta po té, kdy přestane existovat nejen přenosný svatostánek, ale i Chrám, ponesou si Židé přenesené světlo z Chrámového svícnu sebou na své cestě diasporou. Druhý výklad s nímž si dovoluji čtenáře seznámit je složitější, vztahuje se k světlu které je na samém počátku stvoření a to je ono světlo o němž hovoří Genesis 1,3 prvotní pro nás dnes skryté světlo. Ve verši 14 nalezneme opět zmínku o světle, které odděluje den od noci, to je světlo, které známe. Kam zmizelo ono první světlo z třetího verše, které umožňovalo Adamovi, stvořenému šestého dne vidět vše a pamatovat si vše co viděl na celé zemi. Toto neobyčejné světlo však bylo s koncem šabatu Adamovi odebráno, protože porušil Boží přikaz. Ono velké skryté světlo zářilo pro člověka pouhých 36 hodin, od stvoření Adama do dokonce šabatu. A pak jej Bůh uschoval a učinil pro nás nedostupným. Nyní si připomeňme kolik Chanukových světel rozsvěcujeme – 36 (nepočítáme 8 sluhů, šamašů, kterým chanuková světla zažíháme). Dostáváme se tak ještě k samému počátku stvoření odkud čerpáme sílu při zapalování chanukových světel. Continue reading “Chanuka 5775” »

img73258

Letecký snímek farmy , Skyview Company, Israel Antiquities Authority

Během záchranných vykopávek v blízkosti Roš ha-Ajin (kromě jiného také partnerské město Prahy) byla objevena dobře zachovaná rozsáhlá farma o 23 místnostech. Archeolog Amit Shadman, ředitel vykopávek vedených izraelskou památkovou správou řekl, že farma je rozlehlá, nachází se na ploše 30 krát 40 metrů a byla vybudována v osmém století před občanským letopočtem. Podle archeologa Amita Shadmana v té době poměrně velké farmy sloužily k ubytování rodin, které společně obdělávaly půdu a staraly se o chod farmy. Nález velkého sila naznačuje, že pěstovali obilí. Farma byla využívána také v perském období, kdy ze židé vraceli z babylónského zajetí a začali budovat Druhý Chrám, tedy v šestém století o.l.  Farma přetrvala i v helenistickém období, které v Izraeli začalo po té, kdy Alexandr Veliký porazil perskou armádu roku 333 př.o.l. Řecká přítomnost po době Alexandra Velikého byla židovským obyvatelstvem uvítaná, ale později docházelo k represím. Continue reading “Archeologie: vzácný nález farmy a ojedinělých mincí v blízkosti Roš ha-Ajin” »

Těsně před odletem do Říma řekl dnes (v pondělí ráno) předseda vlády následující: „Během minulých lest se vždy čas od času objevily pokusy diktovat nám podmínky, které by poškodily bezpečnost Izraele a nepřispěly ke skutečnému míru. Tentokrát také nepodlehneme diktátu jednostranných kroků, které jsou časově omezené, v této době, kdy se po celém světě šíří radikální islám.“ K současné situaci v Austrálii, řekl : „V realitě, kdy islámský teror rozprostírá své sítě na každém místě, se budeme bránit jakémukoli  pokusu, aby se tento teror dostal k nám domů, do Izraele a toto říkám, zcela jednoznačně. Neustoupíme diktátu v jakékoli formě. uzavřel prohlášení Netanjahu. V Římě se Netanjahu setká s americkým ministrem zahraničí Johnem Kerrym. Natanjahu chce přesvědčit Spojené státy, aby na pokus palestinské  delegace, vyhlásit stát s tím, že Izrael dostane dva roky na to, aby vyklidil Judeu a Samaří a tak „ukončili okupaci“,  uvalili  veto. Palestinci s tímto návrhem přišli dříve, než se předpokládalo.  Obama a jeho evropští spojenci chtějí palestinský návrh použít jako nátlak na Izrael. Na druhou stranu by taková zrada Izraele posílila pozici Netanjahua ve volbách 17. března. Continue reading “Benjamin Netanjahu před setkáním s Johnem Kerrym v Římě – neustoupíme diktátu + video” »

imagesJeden z vůdců Hamásu Mahmúd al-Zahar ve svém projevu v Gaze k 27. výročí založení teroristické organizace Hamás uvedl, že „tak jako jsme osvobodili Gazu, jako jsme v ní ustavili opravdovou národní vládu, vybudovali jsme v ní vítěznou armádu, jako jsme též v Gaze vybudovali silnou policii a a vytvořili jsme bezpečnostní složky proti nepříteli, tak zopakujeme naši zkušenost z Gazy na Západním břehu jako přípravu k dosažení celé Palestiny.“ Tato al-Zaharova slova nebyla ani tak adresována sionistickému nepříteli, jako předsedovi Palestinské samosprávy Muhammadu Abbásovi. Bylo to jasné varování, že Hamás je rozhodnut udělat to, co udělal v Gaze, když roku 2007 zbavil Fatah prakticky jeho moci a potupně vyhnal bezpečnostní složky a úředníky Palestinské samosprávy. Nyní na jedné straně před a po operaci Ochranné ostří (červenec-srpen 2014) se podílel Hamás na palestinské „vládě národní jednoty“ a na druhé straně se všemi možnými prostředky snažil o pád Palestinské samosprávy pod vedením Fatahu. V polovině srpna se  ŠABAKU (Šin Bet) podařilo rozkrýt velmi zakonspirovanou síť Hamásu na Západním břehu. Bylo zatčeno 93 aktivistů Hamásu na všech úrovních, kteří měli za úkol vybudovat vojenskou síť Hamásu a bylo odhaleno velké množství konspiračních bytů, zbraní a bojových prostředků, včetně výbušnin.

Continue reading “Hamás vyhrožuje předsedovi Palestinské samosprávy” »

B4p3KkMIEAASN4mZhruba ve 13.30 hod. izraelského času nedaleko kontrolního stanoviště (machsom) Husam u tunelů vedoucích z Jeruzaléma ve směru Bejtar Ilit palestinský terorista vychrstl kyselinu asi na čtyřicetiletého židovského muže a jeho čtyři děti ve věku od 8 do 10 let. Paramedici postiženým poskytli první pomoc. Dospělý muž trpí popáleninami středně těžkého stavu v oblasti obličeje a očí a tři děti byly poleptány kyselinou v dolní části těla a stav jejich zranění je lehký. Terorista je postřelen a nachází se pravděpodobně ve vážném stavu. 10615998_898938673462337_6643467534738122327_n

Z fotografie IDF je patrné komu chtěl palestinský terorista ublížit. To jen kdyby si snad někdo myslel, že se jedná o reklamu na školní potřeby izraelských dětí.

Continue reading “Palestinský terorista použil kyselinu proti izraelské rodině + video” »

10629308_786659791407428_1048957135573562672_oPoslední letošní akcí Centra transatlantických vztahů byla 8. prosince přednáška bývalého izraelského velvyslance při OSN Doreho Golda na téma: Radikální islám, Západ a budoucnost Svatého města. Přednášku spoluorganizovalo Velvyslanectví Státu Izrael v ČR a nakladatelství Garamond. Přednáška se konala u příležitosti vydání jeho knihy Boj o Jeruzalém v nakladatelství Garamond. Akci zahájil a moderoval Tomáš Pojar, bývalý velvyslanec ČR v Izraeli a současný prorektor pro zahraniční vztahy vysoké školy CEVRO Institut. Continue reading “Přednáška Dore Golda v CEVRO Institutu v Praze + záznam” »

1-tora37,3
וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן-זכונים הוא לו ועשה לו כותונת פסים.
„Izrael miloval Josefa ze všech svých synů nejvíce, vždyť to byl syn jeho stáří. Proto mu udělal pestře tkanou suknici.“ – (כותונת פסים-kutonet pasim).
S כותונת פסים se setkáváme v 2S 13,18-19: „Támar měla na sobě pestře tkanou suknici, takové řízy totiž oblékaly královské dcery panny“. Nejstarší forma slova je sumerská gida (gada, gad)-pestrobarevná suknice. Poté přešlo slovo do akkadštiny ve formě kitu (len), kitinnu (látka) a kátanu (lněný nebo vlněný oblek). Odtud pak v hebrejštině kutonet. Mnohoberevné oděvy patřily do garderóby egyptských a mezopotámských princů a vysokých úředníků, tedy byly to oděvy vládnoucí vrstvy.
V tomto historickém kontextu můžeme předpokládat, že se nejednalo pouze o velkou otcovskou lásku, ale o určité nadřazené postavení Josefa mezi jeho bratry, soudě podle pestrobarevné suknice. Jistě jeho bratři těžce nesli, že mají nad sebou velice mladého, teprve 17 letého otcova miláčka, který pak Jákobovi vypráví o tom, co jeho bratři dělali, jak se chovali atp. Continue reading “Paraša VAJEŠEV (Gn 37,1 – 40,23)” »

Zijád Abú Ajn

Zijád Abú Ajn

Zijád Abú Ajn (Ziad Abu Ein), 55letý ministr bez portfeje Palestinské správy a bývalý doživotně odsouzený zločinec, dnes zemřel krátce po hádce s izraelskými bezpečnostními silami při protestu v Judeji a Samaří. Důvodem smrti byla srdeční slabost, palestinští Arabové však obviňují Izrael z vraždy.

Continue reading “Palestinskoarabský ministr zemřel na infarkt po střetu s izraelským vojákem, Arabové hrozí odvetou (+video)” »

soudPolský ústavní soud zrušil faktický zákaz košer a halal porážky v Polsku jako protiústavní. Toto rozhodnutí přijali soudci  polského Ústavního soudu  pěti hlasy proti  4 . Rozhodnutí bylo ovlivněno aktivitami Evropské židovské asociace,  působící  v Bruselu  která se snažila zákaz košer porážky v Polsku zrušit. Také rabín Pinchas Goldshmidt, předseda Evropské rabínské konference řekl, že podnikl spolu se svými kolegy vše pro to, aby šchita v Polsku mohla pokračovat tak jak to bylo zvykem po staletí. Poděkoval také vrchnímu polskému rabínovi Michaelu Schudrichovi za úsilí, které v této věci vyvinul. Rabín Margolin z Evropské židovské asociace řekl, že rozhodnutí polského Ústavního soudu je velmi důležité, protože zamezilo nebezpečnému precedentu, který by mohl postihnout evropské židovstvo. Rituální porážka košer a halal byla omezena pouze na potřeby polských židů a muslimů, protože v Polsku platí zákon, že zvířata musí být před porážkou omráčena, což judaismus a islám naopak zakazují. Continue reading “Polský Ústavní soud zrušil zákaz rituální porážky” »

img73121V centru Chabadu v New Yorku napadl  Afroameričan nožem studenta tamní ješivy (22) a těžce jej zranil. Přivolaná policie jej po kratším neúspěšném vyjednávání postřelila a následně zatkla. Je to incident o jehož důsledcích patrně ještě uslyšíme. Není dosud známo, co vedlo útočníka k takovému činu, je ale známo že mezi různými vrstvami obyvatel Crown Heights panuje napětí. Zdravotní stav zraněného studenta je vážný ale stabilizovaný. Ze synagogy Chabad je prosba o modlitby za uzdravení Levi ben Rezl. Continue reading “New York: útočník s nožem v centru Chabadu 770 Eastern Parkway těžce zranil studenta + video” »

Kneset

Kneset

Poslanci izraelského 19. Knesetu včera drtivou většinou hlasů schválili zákon o rozpuštění parlamentu, který oficiálně uznává kolaps 33. vlády Izraele a otevírá cestu k předčasným volbám 17. března 2015.

Continue reading “Izraelský parlament se rozpustil, země směřuje k předčasným volbám” »

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo č. 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).

Články podle data

Prosinec 2014
Po Út St Čt So Ne
« Lis    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Archiv

Doporučujeme stránky

Eretz na Facebooku

Eretz na Twitteru

Arutz Sheva - Israel National News

Blog Lubomíra Stejskala

Blog Lubomíra Stejskala

Česká společnost přátel Izraele

Nadační fond obětem holokaustu

Centrum vizuální historie Malach

Památník šoa Praha - Bubny

Eretz toolbar – lištička

Get our toolbar!