… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Šabat ha-gadol a svátek Pesach 5.00/5 (100.00%) 1 ohodnocení

TóraŠabat, který je bezprostředně před svátkem Pesach (letos 16. dubna), nazýváme “Šabat ha-gadol”. Jeho název se vztahuje k posledním slovům haftary, kterou čte osmý vyvolaný muž po čtení z Tóry. Haftara je z knihy proroka Malachiáše (3,23), kde se uvádí: „Hle posílám k vám proroka Elijáše, dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný.“

Podle onoho velikého dne je i název šabatu – שבת הגדול. Je odvěkou tradicí, že o tomto šabatu má rabín kázání o některých aspektech pesachové halachy nebo o pesachu všeobecně.

Východ z Egypta – יציאת מצרים bylo vykoupení – גאולה našeho lidu z otroctví. Toto vykoupení však nebylo úplné. Náš národ čeká do budoucna úplné vykoupení – גאולה שלמה. Kdy bude zcela vykoupen národ Izraele? Po příchodu Mesiáše – משיח. Avšak před tím jeho příchod oznámí právě prorok Elijáš. Nastanou kvalitativně zcela jiné vztahy mezi lidmi, jak se v Malachiášově proroctví dále uvádí: „On nakloní srdce otců k synům a srdce synů k otcům.“

Pesach má několik názvů, které symbolizují jeho specifický význam. Prvním názvem je Svátek překročení (חג הפסח), Svátek nekvašených chlebů-macesů (חג המצות), Svátek jara (חג האביב) a konečně Svátek svobody (חג החרות).

Egyptský pesach začíná 10. dne měsíce avivu (nisanu), kdy Všemohoucí přikazuje synům Izraele, aby si každá rodina vzala berana, držela jej čtyři dny přivázaného doma a poté 14. dne měsíce avivu navečer bude shromáždění berany zabíjet a jejich krví potře obě veřeje dveří a nadpraží svých domů, v nichž budou spolu s nekvašeným chlebem a hořkými bylinami jíst obětovaného berana (Ex 12,3-11). Na domech synů Izraele bylo znamení krve, které ukazovalo Hospodinu, že tam nemá zabíjet prvorozené. Tato beraní oběť byla nejen zkouškou víry synů Izraele v Hospodina, ale také velmi odvážným činem, který mohl vést Egypťany k odplatě, neboť Hebrejci si dovolili podříznout a obětovat jejich beraního boha, kterého Egypťané uctívali pod jmény Ba, Cherti nebo Harsafes (pořečtělá forma třetího jména). Tento čin měl dalekosáhlý význam, neboť se jednalo o východ z egyptské kultury – יציאת מתרבות מצרית, pod jehož vlivem žili více než čtyři sta let, a to ještě na egyptském území.

Naši předkové se museli nejdříve osvobodit z pout cizí, pohanské kultury a až poté se mohli osvobotit fyzicky při exodu. Nakonec, padesátého dne po vyjití z Egypta, se pod horou Sinaj osvobozují i duchovně, když přijímají od Všemohoucího Mojžíšovým prostřednictvím Tóru.

V Tóře se čtyřkrát uvádí naše povinnost vyprávět o východu z Egypta čili předávat tuto historickou zkušenost našich předků novým pokolením-dětem: Ex 12,26, Ex 13,8, Ex 13,14 a Dt 6,20. Tato čtyři místa v Tóře se stala základem odpovědí pro čtyři typy synů: moudrého – חכם (Dt 6,20), hříšného – רשע (Ex 12,26), naivního – תם (Ex 13,14) a toho, který se ještš neumí zeptat – שאינו יודע לשאול (Ex 13,8).

Bez stálého připomínání jednoho z nejdůležitějších momentů našich dějin, by nebylo kolektivní paměti židovského národa.

Východ z Egypta si připomínáme každý pátek večer při šabatovém kiduši. Kdyby totiž nebylo exodu, naši předkové by se zcela asimilovali a nebylo by nikoho, kdo by světil šabat a Tóra, jak uvádí midraš, která byla Všemohoucím napsána ještě před stvořením světa s tím, že v budoucnu ji Hospodin daruje právě synům Izraele, by zůstala nadále na nebesích.

Všem přeji פסח כשר ושמח!

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Duben 2011
Po Út St Čt So Ne
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Archiv