… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Ohodnoťte článek

Nelehkou situací Izraele otřásá další aféra, která hrozí přerůst ve vnitrospolečenský konflikt. V Izraeli je totiž zvykem, že problémy, které se týkají rabínů anebo náboženství vůbec, přerostou za účinné asistence levicových médií v ohromný problém, kdy se každý chová jako velký znalec a ve finále nikdo neví čím to vlastně začalo. Proto si dovolujeme nabídnout českému čtenáři vysvětlení několika základních pojmů, o které se zde jedná, a teprve v závěru přineseme názor.

Minulý týden byl zadržen pod záminkou silniční kontroly rabín Dov Lior a v neděli policie hned po modlitbě před sedmou ráno zadržela dalšího rabína – Ja´akova Josefa. Oba rabíni byli po krátkém výslechu propuštěni. Rabín Ja´akov Josef dokonce byl vyslýchán pouhé půl hodiny.

Důvod k zadržení obou rabínů je stejný – napsali úvodní dobrozdání (haskama) ke knize Torat hamelech. Jedná se o zvyk v náboženských kruzích, že autor před vydáním knihy požádá význačné autority, aby knihu přečetly a napsaly dobrozdání, které se potom objeví v úvodu vydání a plní funkci doporučení pro zájemce o knihu. Jedná se o zvyk, kdy dobrozdání nalezneme téměř v každé náboženské knize.

V čem je tedy problém – zdá se, že v díle samém, které se zabývá halachickými otázkami zákazu zabití nežida v době míru a o otázky zabití nežida době války. Dílo vychází z Tóry, Talmudu a autorit jako jsou Rambam a Raši. Kniha vyšla před 2 roky a jejími autory jsou rabíni Jicchak Šapira a Josef Elitzur. Kniha vzbudila pozornost, zejména levicových kruhů, které v ní vidí dílo nenávistné a rasistické, proto došlo k žalobě u Nejvýššího soudu. Někteří rabíni, kteří dali dobrozdání, jej později odvolali (např. r. Zalman Nechemia Goldberg a Shlomo Aviner), jiní rabíni, jako oba výše zmínění, byli předvoláni k výslechu u policie, kam se nedostavili s argumentem, že jejich dobrozdání je v rámci svobody slova. V tomto případě má policie na svobodu slova zřejmě jiný názor, než v případě levicových univerzitních profesorů, kteří otevřeně hovoří proti Izraeli a IDF, ale policie je přehlíží.

Ješiva Od Josef Chaj v Yizharu, v jejímž čele stojí rabín Jicchak Šapira, byla prohledána policií, výtisky knih zabaveny a autoři vyšetřováni.

Rabín Dov Lior, nar. 1933 v Polsku, za sebou má nelehký život a je uznávanou rabínskou autoritou v současnosti vykonává funkci vrchního rabína Kiryat Arby a Hebronu. Z jeho životopisu se můžeme dočíst, že rodina se pokusila zachránit útěkem z okupovaného Polska do SSSR, kde oba rodiče zahynuli, dva starší bratři byli odvedeni ro Rudé armády, nejmladší (r. Lior) byl umístěn v sovětském siročinci. Po válce se dostal na svobodu a na lodi Exodus se chtěl dostat do tehdejší britské kolonie Palestina, loď byla Brity zadržena a pasažérům nebylo dovoleno se vylodit (viz. kniha Leon Uris – Exodus). Později se budoucí rabín Dov Lior přece jen dostal do Palestiny, od roku 1948 do Izraele a žil a studoval ve střední škole Kfar Haroe, kde se jeho duchovním otcem stal rabín Moše Zvi Neria. Následně studoval v ješivě Merkaz haRav pod vedením rabína Zvi Yehudy Kooka, autorizaci jako rabínský soudce dostal od rabína Josefa Shaloma Elyashiva, současné nejvyšší ortodoxní autority v Izraeli.

Zvolení rabína Liora do nejvyššího rabínského soudu bylo napadeno několikrát a přes svoje znalosti se nikdy členem tohoto rabínského kolegia nestal. Působí ale jako předseda rabínského soudu pro konverze vojáků IDF (o tomto jeho působení se levicový tisk nezmiňuje, protože v této věci je na „té správné straně“).

Jeho zadržení policíí minulý týden proběhlo pod záminkou silniční kontroly, kdy jeho vůz byl zastaven, rabín zadržen a odvezen k výslechu ve věci souhlasu s knihou na policejní stanici v Lodu. Po hodinovém výslechu a poté, kdy v Jeruzalémě došlo k protestům a demonstacím, byl propuštěn.

V neděli ráno byl podobně dramaticky zadržen rabín Ja´akov Josef (nar.1946 v Jeruzalémě) nejstarší syn rabína Ovadii Josefa, který je rabínem jedné z jeruzalémských čtvrtí a hlavou ješivy (náboženského učiliště) Chazon Ja´akov. Půsovil také jako poslanec v 11. Knesetu za stranu ŠaS, jejíž duchovní autoritou je jeho otec. Rabína zadrželi v neděli brzy ráno, když vycházel z místa, kde se modlí pravidelně ranní modlitbu. Jeho syn sdělil, že řidič z auta byl vyvlečen a nahrazen policistou a rabín odvezen neznámo kam a ani jeho advokátu nebylo sděleno, kde se nachází. Později se ukázalo, že byl odvezen na hlavní policejní stanici v Jeruzalémě. Po výslechu, který trval 30 minut, byl propuštěn.

Je jasné, že obě tyto dost nešťastné akce izraelské policie budou mít dohru a je opravdu škoda, že nikoho nenapadlo, jakou skvělou reklamu udělala policie knize, o které by se jinak hovořilo snad pouze v úzkém kruhu židovských teologů. Nyní se ale stane žádaným artiklem. Smutné je také, že v případě různých levicových intelektuálů se policie takovému postoji vyhýbá.

Forma skutečně připomíná praktiky KGB. Pravda je, že na rozdíl od KGB v tomto případě rabíni nezmizeli na Sibiři, nicméně postup nelze hodnotit jako moudrý. A z lidského hlediska také necitlivý. Není nutné už nemladé rabíny unášet na policií, když by bylo možné je vyslechnout, pokud je to opravdu tak nutné, v jejich úřadech.

Snad se může naskytnout otázka, jestli si policie tímto postupem připravuje půdu pro zastrašování jiných rabínů anebo pro možné výslechy levicových intelektuálů, kteří se ostře vyjadřují proti Izraeli samému. Čas ukáže, kterým směrem se vývoj bude ubírat.

8 reakcí na Demokracie není pro každého

 • gugi napsal:

  Mišteret Jisrael je jedním z mnoha reprezentantů Státu Izrael, který byl založen na principech sionismu. Ortodoxní rabanim se ve své většině k existenci tohoto státu staví nepříliš nadšeně, když to vyjádříme eufemismem. Odtud pramení ona věčná nevraživost a nervozita představitelů státu vůči většině rabínů, negujících jaksi vše, co onen stát reprezentuje, coby rozkvetlý strom sionistického úsilí o vybudování opory židovskému národu.
  Buďme spravedliví k policistům i k rabínům: policisté dělají svoji práci, rabíni dělají svoji práci. Policisté mají své metody (výslech na služebně je z psychologického hlediska „hrou na mém hřišti“, kde se policie cítí suverénní, oproti výslechu v prostředí, kde se pro změnu cítí suverénní rabíni – srovnatelný moment nacházíme v umístění soudní stolice vždy výrazně výše, nežli stanoviště obviněného, který se tak má cítit před soudem „takhle malinký“… ).
  Úkolem rabínů je tvořivě komentovat halachu a zajisté paralelně k dílu Torat Hamelech vznikne časem dílo, polemizující třeba opačným směrem. Taková je prostě halacha – komplex textů s názory pro věc i proti věci. Stávat se hysterickým po přečtení pouze jedné části výkladu dané materie a nevyčkat oponující polemiky je nemoudré a zbrklé. Pokrčme rameny nad konáním policie, která konala poplatně i snad přehnaně horlivě v zájmu satisfakce levicových intelektuálů a přejděme to. Obě strany bych vyzval k umírněnosti a k pochopení: jedni nechť píší a vyučují co jim velí jejich přesvědčení, druzí nechť zkoumají, zda nedošlo k porušení zákonnosti Státu Izrael a nepřehánějí to, pokládajíce komentář na dané téma za rasismus. Pro policistu je holt každý hned „politisch verdächtig“… 🙂 Ideálním stavem pak bude nekonfliktní koexistence – dle zásady: Izrael se patrně nestane v dohledném historickém horizontu teokracií, ale přesto si na jeho území bude moci každý rabín svobodně prohlašovat a činit vše co považuje za správné z hlediska halachy. Toť rovnovážný modus vivendi, při kterém stát není ani bezvěreckým, sekulárním rejdištěm, ani teokracií zahalenou v černém hábitu.
  🙂

 • Tomáš Kolský napsal:

  Komentář je k izraelské policii nepřiměřeně příkrý. Není to tak, že by si policie mohla jen tak předvést každého, kdo napíše doporučení na knížku. Předvedení v tomto případě musela podat prokuratura a schválit soud, proto to taky trvalo dva roky. Policie už jen vykonala soudní příkaz.

  Prokuratura totiž nepřidělila případ jen tak někomu, případ řeší Oddělení závažné a mezinárodní kriminality, které normálně rozplétá organizovaný zločin. V daném případě, protože tihle lidé mají mnohem důležitější věci na práci, dělají prostě jen a jen to, co jim prokuratura písemně nařídí. Nic víc. Chovají se tak slušně, jak jen v daném systému mohou, aby neporušili zákon. To ostatně potvrdil rabín Ginzburg.

  Knížku jsem měl možnost prolistovat, vzhledem k tématu, které pojednává, je napsána vcelku nesrozumitelně, a není divné, že jí nerozumí prokuratura, oni jí často nerozumí ani přívrženci rabína Šapiry.

  To, že na věci není prakticky co vyšetřovat, je jiná věc. Veškeré důkazy, v tomto případě především kniha samotná, jsou přístupné. Pokud si prokuratura myslí, že věc patří před soud, může to k soudu podat okamžitě, a pokud si to nemyslí, co víc chce získat pomocí výslechů? Rabíni jim tam sotva řeknou víc, než je v knize napsáno, to by byl s odpuštěním nonsens.

  Je ovšem také možné, že prokuratura rozjela vyšetřování, požádala policii o úkony, a pak teprve se začala zabývat tím, co se v knize opravdu píše… A pak má ovšem problém, protože před soud věc nedostane, a zastavení vyšetřování by bylo faux pas.

 • gugi napsal:

  Kolouch je na správné cestě. Jen bych to upřesnil: Právě proto, že prokuratura obsahu knihy (jímž se začala zabývat apriorně) nerozumí, předvolala si k vysvětlení rabíny. To je to, co chtěla získat pomocí výslechů, neboť se jí nechce bez dalšího cpát věc před soud. A pokud se jí nepodaří získat důkazy o nějaké nezákonnosti? Nic se přece neděje – od toho tu prokuratura je, aby zjišťovala porušení/neporušení zákona. Není žádnou ostudou říci: nezjistili jsme žádné důkazy zakládající trestněprávní odpovědnost… Také to tak dopadne a nepřátelé ortodoxie odejdou s ostudou. 🙂
  BTW k obsahu knihy: její téma se mi zdá horce aktuální ve vztahu k palestinské entitě.

 • Scooolie napsal:

  Byť v mnohém souhlasím s tím, co napsal Gugi a Tomáš K., přece jen si myslím, že oba přecházejí ve svých komentářích jeden důležitý aspekt, na který poukazuje autorka. A tím je stejný metr.

  Lze pochopit, že policie koná na pokyn prokuratury a když se rabíni opakovaně a nezastíraně odmítají dostavit na základě předvolání na policejní stanici, tak si je předvede. Samozřejmě by bylo možné rabíny vyslechnout v jejich úřadech. Ale tuto povinnost policie nemá. Naopak každý obyvatel Izraele je povinen respektovat policejní předvolání. Takže formální stránka věci je jasná.

  K důvodnosti trestního šetření se těžko mohu vyjádřit. Knihu jsem nečetl a nemohu se tedy vyjádřit k tomu, jestli je tak nebezpečná, že je nutné stíhat autora a i ty, kdo dali doporučení. Příliš ale logice stíhání nerozumím. Buď kniha je kvůli tomu, co hlásá, nebezpečná – a pak by to mělo být rozeznatelné bez výslechu rabínů, kteří dali „imprimatur“, anebo to rozeznatelné není, pak ale kniha nemůže být nebezpečná, když její nebezpečnost nerozezná ani školený odborník na trestní právo.

  Hlavní spornou otázkou, jestli jsem článek správně pochopil, je stejný metr. Je stejně stíhána i izraelská krajní levice, když podněcuje proti obyvatelům Judeje a Samaří? Když podporuje nároky nepřátelské Sýrie na integrální součást Izraele – Golanské výšiny? Když přijímá peníze od vlád cizích zemí na rozbíjení celistvosti hlavního města Jeruzaléma?

 • Tomáš Kolský napsal:

  Na to, aby byla vyšetřována izraelská levice podobnými metodami, by jejich chování nejdříve někdo (asi z izraelské pravice) musel zažalovat. To se ovšem neděje kvůli určité asymetrii. Obecně lze říci, že izraelská pravice je na takové žaloby prostě příliš slušná.

  Pravice ovšem podává žaloby jiného druhu. Například každý rok žádá Nejvyšší soud, aby umožnil pesachovou oběť na Chrámové hoře. A zatím to bylo pokaždé zamítnuto.

 • gugi napsal:

  Ano – levice není vůbec noblesní a oproti pravici se chová plebejsky až buransky.
  No, poněkud se to posunulo.:-)
  Troufnu si to shrnout – prostě tu jde o to, aby se nestalo, že nějaká židovská osoba zabije v době míru/války osobu nežidovskou, argumentujíc do jisté míry tím, že ke svému činu nalézá duchovní oporu v uvedeném spise rabínů Šapira a Elitzura. To by byl průšvih, který děsí sekulární i religiozní sektor. Ne každý s uvědomuje, že uvedená kniha není lecjaká beletrie, nýbrž svým vydáním a akceptací vstoupila do kategorie rabínských respons, majících jistou precedenční váhu a význam. Je to zkrátka kniha, na kterou se lze odvolávat, se kterou lze legitimně argumentovat, jako s každým regulérním halachickým pramenem. V tom spočívá síla té knihy (a pro někoho i riziko).

 • Fanuel napsal:

  Zdravím….:))
  demokracie (hlavně vyspělá dmokracie) musí být pro každého, ale úhel pohledu bude zřejmě jiný pro sekulárně orientované a pro teokraticky zaměřené občany. A to případ od případu. Co se stalo a co se děje v demokracii Státu Izrael ?? Nejde o nic jiného než rozeštvat občany jedné skupiny vyznávající určité hodnoty proti jiné skupině vyznávající jiné hodnoty. Jednoduše řečeno jde o zájem vnitřního i vnějšího muslimského teroristického bratrstva, včetně socialistických štváčů na popírání existence Státu Izrael. Je to zaměřeno na vyvolání nepokojů z kterých bude mít jen prospěch. Nepřítel lidu Izraele a jeho hostů i příchozích. Tím nepřítelem je současný ,,HAMAN“ dnes hegemon oblasti Hamas, Fatah….Irán, Irák, Turecko, Syrie, Libanon a dnes i Egypt + Ruská federace ( od roku 1950 nepřátelský postoj k novému Státu Izrael). Které diktuje ,,islámské právo šária“ se socialismem.

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Červenec 2011
Po Út St Čt So Ne
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Archiv