… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Ohodnoťte článek

TóraTento šabat, kdy začínáme číst v synagógách poslední, pátou Mojžíšovu knihu, nazýváme „שבת חזון – šabat vidění“. Šabat dostal toto jméno díky počátečním slovům Izajášovy knihy, která se tento šabat stala haftarou: „Vidění Izajáše, syna Amócova, které viděl o Judsku…“ Slyšte, nebesa, naslouchej, země, tak mluví Hospodin: „Syny jsem vychoval, pečoval o ně, ale vzepřeli se mi.“

Je sen – חלום, který se může, ale také nemusí vyplnit. Naopak vidění – חזון, se v blízké či vzdálenější budoucnosti naplní.

Izajáš (v 8. stol. př. o. l.) viděl národ, který zapomněl na Hospodina a Jeho přikázání a oddával se modloslužbě – עבודה זרה. Právě modloslužba byla jednou ze tří příčin (גלוי עריות – incest a שפיכות דמים – vraždy) pro které byl zbořen první jeruzalémský Chrám.

Jeremjáš, který dle tradice psal své dílo איכה – Pláč na ruinách našeho svatostánku, viděl národ v jeho nejtragičtějších okamžicích.

Zničení prvního Chrámu ( 586 př. o. l.) bylo velkou národní tragédií, která byla dovršena babylónským zajetím-nuceným exilem. Zajetí však bylo dočasné. Po 70 letech Peršané zvítězili nad Babylóňany a perský král Kýros – כורש, kterému dali Židé přídomek Osvoboditel, povolil Židům návrat do jejich vlasti a dal svolení k znovuvybudování Jeruzaléma (538 př.o.l.). Časem byl také vybudován druhý Chrám a znovuzasvěcen (515 př.o.l.). Druhý Chrám zbořili Římané r. 70 o.l. a od té doby třetí nebyl zbudován. Proto zničení druhého Chrámu a následné vyhnání našich předků do zemí diaspory je proto mnohem těžší zkouškou pro veškerý lid Izraele.

My však pevně věříme, že i tato zkouška dojde svého konce a Všemohoucí pošle svého vyvoleného – משיח צדקנו a bude zbudován třetí, věčný Chrám.

Midraš nám říká, že jednou šli raban Gamaliel, rabi Eliezer ben Azarija, rabi Jehošua a rabi Akiba do Říma. Dosti daleko před „Věčným městem“ však slyšeli šum, který k nim doléhal z Fora. První tři učenci se rozplakali, ale rabi Akiba se naopak začal smát. „Jak se můžeš smát?“, ptali se ho kolegové s podivem. On jim na to odvětil: „A proč vy pláčete?“ Oni mu řekli: „Podívej, ti modláři, klanějící se a obětující tesaným modlám žijí bezstarostně a vesele. A my? Vždyť náš svatostánek, dům Boží je stráven ohněm! Jak bychom neměli plakat?!“ Rabi Akiba jim odpověděl: „Já se směji radostí. Jestli Všemohoucí dává tak krásný život těm, kteří přestupují Jeho přikázání, o co radostnější život učiní těm, kteří Jeho přikázání dodržují!“

Připoměňme si, že v pondělí večer ve 20.30 hod. (8. srpna) začíná půst תשעה באב –

9. avu. O tomto postu dodržujeme pět zásadních zákazů:

  1. nesmí se jíst a pít (výjimka u dětí, chronicky nemocných, kojící ženy)

  2. zákaz mytí ( je povoleno pouze nejnutnější z hygienického hlediska)

  3. neobouváme koženou obuv

  4. nepoužíváme kosmetiku

  5. zákaz intimního styku

Půst končí v úterý večer ve 21.10 hod.

Všem, kteří půst dodržují צום קל, aby jej překonali lehce.

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Srpen 2011
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Archiv