… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Ohodnoťte článek

Tato paraša a komentáře mají jako vždy aktuální význam. Dnes, kdy izraelský premiér Benjamin Netanjahu bude mluvit v OSN, má na čem stavět i čeho se obávat. Ať je i Vám k užitku, přeje redakce Eretz.cz.

TóraDt 29,9

אתם נצבים היום כולכם לפני האלהיכם…..

Vy všichni stojíte dnes před Hospodinem, svým Bohem….

Sobotní oddíl Nicavim čteme vždy o posledním šabatu v roce, před Roš hašana (Novým rokem). Tento šabat nežehnáme v synagógách nastupující nový měsíc – ראש חודש (tišrej), ale tento měsíc žehná Všemohoucí sám, ve své velebnosti. Toto Jeho požehnání nám pak dodává sílu nám, abychom žehnali všechny ostatní měsíce roku.

(podle knihy „Keter Šem Tov“, v níž jsou sebrány příběhy o zakladateli moderního chasidismu)

Dt 29,9

Vy všichni stojíte dnes….vaši představitelé podle vašich kmenů, vaši starší, vaši správci…

Tito lidé nejsou v Hospodinových očích důležitější a vážnější než drvoštěp a nosič vody, kteří tu také dnes stojí.

(dle díla „Klí jakar“pražského rabína Šloma Efrajima Luntschitze, asi 1540-1619)

Dt 29,9

Když je v židovském národě jednota, tak „vy všichni jste před Hospodinem, vaším Bohem.“ Pouze v jednotě synové Izraele dosáhnou onoho „vy všichni stojíte před Hospodinem, svým Bohem. Stojí pevně a neochvějně, bez pocitu strachu před všemi pomlouvači a nepřejícníky.

(podle díla Menachema Nachuma Tverského, zakladatele chasidské dynastie admorů z Černobylu, 1730-1798)

Dt 29,9

אתם נצבים (Vy všichni stojíte…)

Slovo „אתם (atem) – vy“ je tvořeno stejnými písmeny jako „אמת (emet) – pravda“.

Pokud stojíme či předstupujeme před Hospodina, našeho Boha, musí to být opravdu a bez sebemenšího stínu lži či podvodu z naší strany. Pouze v pravdě lze předstoupit před Soudce země ve dnech pokání – ימי תשובה.

(dle slov rabi Árona z Karlinu, zakladatele chasidské dynastie admorů, 1736-1772)

Poslední měsíc roku (elul) je předurčen k pokání, k sebezpytování a k nápravě našich ne vždy chvályhodných činů, které jsme v právě končícím roce učinili. Prostě je předurčen pro חזרה בתשובה (chazara bi-tšuva), k navrácení se k Hospodinu, k navrácení se na správnou a opravdovou cestu, s níž jsme někde během roku sešli. Opět tedy musí každý z nás najít svou cestu zpět k Bohu a k plnění micvot.

Ne náhodou právě v této paraše je hlavním motivem ona חזרה בתשובה :

ושבת עד האלהיך ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצווך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך.

A navrátíš se k Hospodinu, svému Bohu, a budeš ho poslouchat, ty i tvoji synové, celým svým srdcem a celou svou duší.

Při kajícné modlitbě „viduj“ se každý z nás vyznává z hříchů a pronáší: „אשמנו, בגדנו, גזלנו… – Provinili jsme se, nevěrně jsme jednali, zcizili jsme…“ Ze všech hříchů se vyznáváme v 1. osobě množného čísla – „my“. Přece větší logiku by mělo použití první osoby jednotného čísla – „já“. Přeci já jsem zhřešil, já prosím za odpuštění.

V knize proroka Izajáše 60,21 se však uvádí: „ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ… – A tvůj lid, jsou všichni spravedliví, navěky obdrží do vlastnictví zemi…“

Izrael je jako jedno tělo a každý Žid představuje pouze jeden orgán tohoto těla. Jednotlivec může být hříšný, může mít nedostatky, ale jako celek – všichni – je národ synů Izraele spravedlivý. Kromě toho, když se vyznáváme každý z hříchů, musíme vzít v potaz, že všichni jsme si vzájemně odpovědní za své činy. Ve 3. kn. Mojžíšově 26,37 se uvádí: „וכשלו איש באחיו – Budou klopýtat jeden přes druhého“, Talmud (Sanhedrin 27b) to objasňuje, „že vzájemně podlehnou hříchu toho druhého“. Z toho se učíme, že כל ישראל ערבים זה בזה – všichni Židé si jsou vzájemně odpovědní za své činy. Proto se vyznáváme každý z našich hříchů v první osobě množného čísla „my“.

Já se vyznávám z hříchů, z přestupků, kterých jsem se nedopustil, ale dopustil se jich někdo jiný. Ten se naopak vyznává z některých hříchů, které on nespáchal, ale zato tyto tíží mé svědomí. To je ona vzájemná odpovědnost každého jedince za druhého a v konečné fázi za celý jednotný národ synů Izraele, který jako celek je v očích Hospodinových považován za spravedlivého.

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Září 2011
Po Út St Čt So Ne
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Archiv