… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Ohodnoťte článek

מעשי אבות, סימן לבניםTóraTo, co konali otcové, je vzorem pro syny.

Toto rčení našich učenců – חזל má svůj původ například v midraši Berešit Rabba 40:6 nebo v Nachmanidově komentáři k Genesis 12,6.

Paraša začíná zprávou o smrti Abrahamovy ženy Sáry, která zemřela v Kirjat Arbě, t. j. v Hebronu, ve 127 letech.

Abraham hledá místo, kde by ji pohřbil a přichází k Chetejcům, aby je požádal o místo na němž by ji pohřbil. Sám o sobě říká, že je mezi nimi גר ותושב, t.j. hostem a přistěhovalcem. Chetejce však nazývá עם הארץ – lidem země. Jim patří tato část země.

Co žádá Abraham? Prosí je o אחוזת קברpozemek s hrobem. Můžeme to též přeložit jako „dědičné pohřebiště“, kam bych zesnulou pochoval. Další překlad hovoří o tom, aby mu dali u nich do vlastnictví hrob, kam by zemřelou pohřbil.

Chetejci Abrahamovi nabízejí jako dar pouze קבר – hrob. Sami říkají (23,6): „Nikdo ti z nás neodepře svůj hrob…“

Abraham však od Chetejců nechce hrob – קבר, ale pozemek s hrobem. Abraham che, aby mu Efrón chetejský přenechal jeskyni Machpela, která je na konci jeho pole. Efrón opět mu ji chce s celým polem darovat, což Abraham odmítá. Chce pozemek koupit za stříbro. Nakonec se Efrón „nechá uprosit“, aby od Abrahama za pole s jeskyní přijal protihodnotu ve stříbře. Efrón tedy řekl, že pole s jeskyní má cenu 400 šekelů stříbra. Což byla cena mnohonásobně vyšší než byla opravdová hodnota celého pozemku. (Jedná se asi o více než 3,2 kg čistého stříbra v 18. století před o.l.).

Abraham nesmlouvá. Naopak, hbitě odváží požadované množství stříbra a za to kupuje od Efróna chetejského pole s jeskyní Machpela, které bude sloužit našim otcům jako dědičné pohřebiště. (Jsou zde pohřbeni Abraham a Sára, Jicchak a Rivka, Jákob a Lea. Dle tradice je jeskyně Machpela místem posledního odpočinku prvních lidí – Adama a Evy).

Přestože Hospodin dal Abrahamovi celou kenaánskou zemi do dědičného vlastnictví jemu a jeho potomkům (Gn 12,7; 13,15; 17,8; 28,13), Abraham kupuje od Chetejců za přemrštěnou cenu pozemek v této zemi pro dědičné pohřebiště.

Koupi země nazýváme קניין הארץ.

Ve svém komentáři k Genesi 1,1 vysvětluje Raši proč Tóra začíná právě slovemבראשית – Na počátku. Objasňuje to rabi Jicchak: V Žalmu 111,6 se uvádí: „Svému lidu ohlásil své mocné činy, že mu dá dědictví národů.“ Proto jestli přijdou národy světa a řeknou Izraeli: „Jste lupiči, obsadili jste zemi národů“, Izrael jim odvětí: „Celá země náleží Hospodinu. On ji stvořil a dal jí tomu, kdo jí byl hoden. Ze své vůle ji dal nám a odejmul ji ostatním.“

Podobně i v moderní době, kdy začalo masové přistěhovalectví Židů do země svých předků, do Erec Jisrael (Palestiny, jak ji zvali do r. 1948), Židé i židovské organizace vykupovali půdu v zaslíbené zemi od bohatých Arabů či Turků, kteří v ní mnohdy ani nežili. Židé, podobně jako Abraham, byli ochotni zaplatit ihned ve zlatě a stříbře i přemrštěnou cenu, kterou si stanovil její majitel.

Pravda je, že na této půdě, kterou bohatý efendi prodal židovským přistěhovalcům či sionistickým organizacím, žili mnohdy chudí nájemci – arabští zemědělci – feláhové. Tito museli odtud odejít poté, kdy půdu koupili Židé. Těžko vysvětlit feláhovi, že Židé nebyli na vině, ale že tato půda, kterou třeba i po několik generací jeho rodina obdělávala, mu nepatřila – byla majetkem bohatého efendiho a ten si s ní mohl dělat co chtěl.

Tak také vznikala nenávist arabského obyvatelstva k Židům a k jejich národnímu hnutí, k sionismu, která živí antagonismus mezi Araby a Židy dodnes.

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Listopad 2011
Po Út St Čt So Ne
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
Archiv