… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Ohodnoťte článek

TóraGn 12,1

לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך.   – Hospodin řekl Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu.“

Teprve na samém konci 11. kapitoly se setkáváme s Abramem (Abrahamem). O jeho životě a osudech v Mezopotámii nám Tóra nic podrobnějšího neříká. Vše, co se dovídáme o Abrahamově životě v Kaldejském Uru, se dovídáme z midrašů, ze zapsané ústní tradice. Abraham byl prvním člověkem, který přinesl myšlenku víry v jednoho jediného Boha – Stvořitele nebes a země na tento svět.A  poté, kdy Abraham přišel do kenaánské země (Erec Jisrael) začal stavět Hospodinu oltáře a modlit se k Němu. Tradice nás učí, že ještě když žil v Charánu, všechny, kteří se s ním setkali, odvracel od modloslužby a přibližoval je Bohu.

Proto naši učenci – חז“ל vysvětlují část pátého verše 12. kapitoly:

ארצה כנען                                                      ויקח אברם …ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת

„Vzal Abram…. i duše, které získali v Charánu a ubírali se do země kenaánské…“ tak, že Abram ještě v Mezopotámii konvertoval muže a Sára konvertovala ženy. Slovu

„עשו“ můžme rozumět tak, jak je výše uvedeno, nebo také ve smyslu „udělal, stvořil“. Podle našich učenců ten, kdo nekoho konvertoval – גייר, jakoby jej stvořil zcela nového. Vlastně mu stvořil novou duši, duši spravedlivého prozelyty – גר צדק. Proto také považujeme každého čerstvého konvertitu za „novorozence, který se právě narodil“, neboť jako takový je zcela novým člověkem.

Teprve poté, kdy Bůh povolává Abrama, terému je již 75 let, aby se se svou rodinou vydal z Charánu v severní Mezopotámii do země, kterou mu ukáže (do kenaánské země), se dovídáme z Tóry podrobněji o jeho životě a životě celé jeho rodiny.

Abraham přichází do země, kterou mu a jeho potomkům Hospodin zaslíbil a stává se majitelem země díky tomu, že se v ní usídlil – קניין ארץ ישראל בישיבה. Později Jehošua bin Nun (počátek 12. stol. př.o.l.), který přivádí dvanáct kmenů do kenaánské země potvrzuje jejich vlastnické právo na toto území jeho obsazemím –קניין ארץ ישראל בכיבוש .

Důležitou skutečností, kterou nás učí tradice je to, že Abraham plnil všechna přikázání Tóry ještě před tím, než tato byla darována synům Izraele.

Midraš Berešit Rabba 39:10 nám ukazuje Abrahamovu velkolepost:

Od Noeho do Abrahama prošlo deset generací a za všechny ta dlouhá staletí Hospodin nehovořil s žádným ze smrtelníků, kromě Abrahama.

Rabi Nechemia řekl podobenství: „Jednou, když král cestoval, vypadla z jeho koruny vzácná perla a spadla do písku. Král přikázal přinést síto a na tom místě prosít veškerý písek. Proseli ho jednou, nic nenašli. Podruhé – také nic. Až na třetí pokus se vzácná perla našla. Všude kolem pak s ulehčením pronesli: „Král našel svou perlu!“

Podobně hovořil Hospodin o Abrahamovi: Proč bylo zapotřebí uvádět výčet všech rodopisů od Šéma, Arpakšáda, Šelacha, Hebera, Pelega, Reúa, Serúga, Náchora, a Teracha, když ne kvůli Abrahamovi?

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Listopad 2011
Po Út St Čt So Ne
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
Archiv