… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Ohodnoťte článek

TóraKe konci předešlé paraši jsme četli o přikázání obřízky – ברית מילה a o tom, že Abraham obřezal svého třináctiletého syna Izmaele a sám sebe obřezal ve svých 99 letech. Tato skutečnost nás učí, že obřízku, která je fyzickým znakem smlouvy na našem těle, kterou uzavřel Hospodin s Abrahamem a jeho potomky, může člověk vykonat v jakémkoli věku.

Naše paraša začíná slovy:וירא אליו הבאלוני ממרא והוא יושב פתחהאוהל כחם היום“ – I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka u vchodu stanu.“

Naši učenci – חזל to vysvětlují, že ho Všemohoucí navštívil třetího dne po obřízce, kdy rána bolí nejvíce. Z tohoto verše se též učíme, že jedna ze základních povinností judaismu je navštěvovat nemocné – מצוות בקור חולים (micvat bikur cholim).

V praxi to znamená nejen navštívit a již svou přítomností potěšit nemocného v nemocnici, ale přijít jej navštívit i domů či do domova seniorů poté, kdy se již z nemocnice vrátil – v jeho rekonvalescenci.

Z tohoto hlediska je velmi důležité si uvědomit, že pokud připravujeme adepty na konverzi – גיור , měli bychom této micvě, kromě jiných, věnovat zvýšenou pozornost v našem výchovném programu. Podobně by tomu mělo být například i s micvou účasti na pohřbu souvěrců – ) מצוות לווי מת micvat livuj met).

Paraša pokračuje dále slovy: „וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים ניצבים עליו… – Pozvedl své oči a spatřil: Hle, naproti němu stojí tři muži.“

Abraham, nehledě na bolest, jim vyběhl vstříc, velmi uctivě je žádal, aby ho poctili svou návštěvou. Vybízí je k odpočinku, k oddychu ve stínu stromu a ihned se jim stará o občerstvení.

Z tohoto a následujících veršů se přímo od Abrahama učíme další micvu, která byla nedílnou součástí jeho osobnosti – přijímat s radostí hosty – מצוות הכנסת אורחים (micvat hachnasat orchim).

Abraham poté svým hostům předkládá máslo, mléko a dobytče, jež připravil (verš 8.). některým se tato kombinace může zdát poněkud „zvláštní“. Jak může patriarcha předložit svým hostům mléčnou a masitou stravu? Vždyť nás tradice učí, že Abraham plnil všechna přikázání Tóry dříve, než tato byla darována synům Izraele. Jak nám říkají učenci, třikrát se v Tóře objevují slova „nebudeš vařit kůzle v mléku jeho matky“ (Ex 23,19; 34,26; Dt 14,21), což je náznak na zákaz požívání mléčných spolu s masitými pokrmů. Čteme-li pozorně, vidíme, že nejdříve jim předložil mléčné pokrmy a potom až maso, což je podle halachy též správné. Kdyby tomu bylo naopak, museli by Abrahamovi hosté poté, co by snědli dobytče, čekat šest hodin než by mohli jíst mléčnou stravu.

Tóra hovoří o tom, že tito utrmácení poutníci, které k sobě A|braham pozval, nebyli obyčejnými poutníky-beduíny, ale byli to Boží poslové-andělé, kteří na sebe vzali lidskou podobu.

Jeden z andělů přišel, aby zvěstoval Sáře, že se jí do roka narodí syn, druhý přišel zničit Sodomu a třetí vyléčit Abrahama, neboť žádný z andělů neplní dva úkoly. Rafael, který poté, co vyléčil Abrahama, odešel do Sodomy a zachránil tam Lota. Záchrana a léčení je vlastně jeden úkol, jedno poslání.

(midraš Berešit Rabba a komentátor Raši).

Zde vidíme, jak velký morální rozdíl byl mezi Abrahamem a jeho synovcem Lotem.

Abrahahm zpočátku neví, že se jedná o Boží posly-anděly. Vidí pouze tři utrmácené, hladem, žízní a vedrem utrmácené poutníky. Ihned je zve, aby si oddechli a občerstvili se.

U Lota však čteme (19,1): „ויבאו שני המלאכים סדמה בערב ולוט יושב בעער סדום…. – I přišli ti dva andělé večer do Sodomy….“ Lot, podobně jako Abraham, je vítá, naléhá, aby nepohrdli jeho pohostinstvím a s úctou je přivádí do svého domu, kde je pohostí.

Lot viděl přicházet do Sodomy dva anděly. Lot ihned věděl s kým má tu čest, proto se k nim chová tak, jak se patří. Otázkou však je, jak by se Lot choval k těmto dvěma mužům, kdyby v nich viděl pouze utrmácené lidské bytosti. Byl by k nim také tak laskavý a milý?

Midraš nám říká, že v Sodomě bylo zakázáno přijímat hosty. Měli tam železnou poste a když někdo cizí přišel náhodou do Sodomy, tak ho chytli a položili na onu postel. Pokud byl menží, tak jej natahovali tak dlouho na skřipci, až „dorostl“ do délky postele. Pokud byl však delší než sodomská postel a jeho nohy přesahovaly pelesť postele, tak mu je usekli. Taková הכנסת אורחיםbyla v Sodomě.

Jedna reakce na Parašat Vajera (Gn 18,1 – 22,24)

  • Talmid napsal:

    Zbavil se i obra Prokrusta, který své oběti zabíjel tak, že je zval, aby u něho přespali. Měl dvě lůžka – jedno velké a jedno malé. Velké lidi ukládal na malé lože a sekerou jim sekal přečnívající údy, malé lidi zase na velké posteli natahoval. Takto je mučil, až dokud nezemřeli. Théseus obra včas prohlédl, povalil ho na malou postel, kterou mu obr přichystal, a usekl mu hlavu. Eduard Petiška – Staré řecké báje a pověsti III.

    Můžu se zeptat jestli existuje jiné vysvětlení než plagiátorství?

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Listopad 2011
Po Út St Čt So Ne
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
Archiv