… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Ohodnoťte článek

Chanukija - chanukový svícen

Dnes večer, 20. prosince neboli 25. kislevu zahajujeme zápálením první svíčky v chanukiji náš osmidenní svátek CHANUKA.

Slovo „chanuka“ znamená „zasvěcení“ či „posvěcení“ a nalezneme je v Tóře, v Nu 7,11; 7,84 a 7,88 v souvislosti se zasvěcením oltáře – חנוכת המזבח. Taktéž toto slovo čteme v úvodu Žalmu 30 – „Píseň při posvěcení Hospodinova domu“.

 

Svátek Chanuka slavíme na památku znovuzasvěcení jeruzalémského Chrámu a jeho oltáře poté, kdy byl Jeruzalém osvobozen povstaleckým vojskem Judy Makabejského roku 164 př. o. l.

Za panování seleukovského krále Antiocha IV. Epifana (175-164 př.o.l.), do jehož říše náleželo i Judsko, začaly pro Židy těžké časy. Král totiž chtěl, aby židovské obyvatelstvo Judska přijalo helenistickou kulturu a styl života. V přijetí své kultury židovským lidem, kromě jiného, spatřoval i důkaz jeho loajality.

Židé se samozřejmě zdráhali, neboť tato kultura se též zakládala na polyteismu, což bylo pro židovství jednoznačně nepřijatelné. Byli i tací מתיוונים, kteří v přijetí cizí kultury a zvyků neviděli nic špatného, ba naopak. Tito židovští helenisté se chtěli podobat Řekům nejen kulturou, ale i celým svým vnějším vystupováním. Dnes bychom je nazvali uvědomělými nebo i fanatickými asimilanty. Ti časem měli s bezmeznou královskou podporou v Jeruzalémě navrch. Jejich představiteli byli například helenistický velekněz Jáson a ještě mnohem horší jeho nástupce Menelaos, který ani nepocházel z kněžské rodiny. Ten byl jmenován Antiochem do totoho úřadu s cílem uspíšení helenizace Jeruzaléma a jeho obyvatel. K ruce dostal od krále tisíc syrských žodnéřů, kteří na jeho příkaz terorizovali obyvatelstvo. V té době byla již po vší zemi králem prosazována násilná helenizace Židů, k níž Menelaos velmi aktivně přispíval.

Jeruzalém se stal téměř výlučně pohanským městem, kde tradiční židovská víra byla doslova potlačována ohněm a mečem. Menelaos byl tím, který dovolil postavit v Chrámu sochu Dia olympského a povolil tam obětovat vepře. Tak znesvětil Dům Boží.

Situace dospěla tak daleko, že ve vsi Modiin povstala proti Antiochově, potažmo Menelaově tyranii kněžská rodina Hasmonejců, která se sem uchýlila z Jeruzaléma před terorem helenistů. Vůdcem povstání byl otec rodiny Matitjáš Hasmonejský spolu se svými pěti syny Jonatanem, Jochananem, Šimonem, Eleazarem a s nejvíce časem proslaveným Judou, kterému přzdívali Makabejský – מכבי.

Povstání začalo roku 168 př.o.l. a jeho první část byla završena vítězstvím Judy Makabejského ke konci roku 164 př.o.l., kdy povstalci osvobodili Jeruzalém.

Podle vyprávění v talmudickém traktátu Šabat 21b poté, kdy Makabejští rekonstruovali a vyčistili Chrám, chtěli zapálit světla v chrámovém svícnu – menoře, ale nenalezli žádný čistý olivový olej vhodný pro zažehnutí světel menory, neboť Řekové znesvětily veškeré jeho zásoby. Nakonec po usilovném hledání nalezli malý džbánek olivového oleje zapečetěný pečetí velekněze. Množství oleje rozlili do kahánků menory a zapálili. Talmud nám říká, že toto množství by vystačilo pouze na jeden den, ale Hospodin učinil zázrak, a olej hořel ještě plných sedm dní, tedy celkem osm dní.

Připomeňme, že pramenem pro svátek Chanuka není pouze Talmud, ale také apokryfní knihy, které nejsou součástí Písma – תנך, zvláště První a Druhá kniha Makabejských. (V moderním českém překladu vyšly v nakladatelství Kalich v Praze roku 1985 pod názvem Starozákonní apokryfy).

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Prosinec 2011
Po Út St Čt So Ne
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Archiv