… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Ohodnoťte článek

Poslední sobotní oddíl první knihy Mojžíšovy.

Gn 48,4
ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם.  – Tuto zemi do věčného držení tvému potomstvu
Nehledě na skutečnost, že synové Izraele byli nuceni opustit zemi, kterou jim Hospodin zaslíbil, jejich přebývání za hranicemi Erec Jisrael je pouze dočasné, ale právo na zaslíbenou zemi je věčné.
(Joseph H. Hertz, vrchní rabín Velké Británie, 1872 – 1946)

Gn 48,15-16
האלהים הרועה אותי….  המלאך הגואל אותי…. – Bůh, který mě střeží…. anděl, který mě vysvobodil…

Ačkoli si nezaslouží, aby přímo, bez jakéhokoli zprostředkování, obdrželi od Tebe požehnání, přese všechno Tě prosím, aby jsi pověřil anděla, který mě vysvobodil od všeho zlého, aby je požehnal (Efrajima a Menašeho).
(podle komentátora,  rabi Obadii Sforna, 1470-1550)

Gn 48,16
ויקרא בהם שמי ושם אבותי…. – Ať se v nich hlásá mé jméno a jméno mých otců….
Bohužel se stává, že se děti zkazí a dostanou se na šikmou plochu. Jejich rodiče a prarodiče se za ně stydí. O to hůře nesou stud, když jejich děti a vnuci jsou spojováni s jejich jménem.
Proto náš otec Jákob žehnal své vnuky, Josefovy syny Efrajima a Menašeho, aby byli hodni toho, že se v nich bude hlásat jméno jejich předků. Aby oni sami a jejich rodiče nemuseli pociťovat hanbu, když se o nich řekne, že jsou pravnuci a vnuci Abrahama, Izáka a Jákoba.

Gn 49,1
אגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם.
Oznámím vám, co v budoucnu vás potká. Shromážděte se a slyšte, synové Jákobovi, slyšte Izraele, svého otce.
Když chtěl Jákob oznámit svým synům, co je v budoucnosti čeká, řekl mu Všemohoucí: „Nebudeš nazýván Jákob, tvé jméno bude Izrael.“ (Midraš Plia – מדרש פליאה).
Když budou Izraelci konat to, co od nich Bůh žádá, budou se nazývat „Izrael“. Když však tak činit nebudou, budou je nazývat „Jákob“. Viz též Gn 35,10.

V písmenech  jména י ש ר א ל    jsou obsažena začáteční písmena jmen všech praotců a pramatek židovského národa:  „י“ –  Jicchak a Jákob„ש“ –  Sára„ר“ –  Rivka a Ráchel„א“ – Abrahamל – Lea

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Leden 2012
Po Út St Čt So Ne
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Archiv