… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Ohodnoťte článek

TóraVčera jsme slavili Purim, dnes, v pátek slaví Purim v Jeruzalémě, tzv. Šušan Purim. Jaký vztah je mezi zítřejší  parašou a Purimem? Říkáme také, že יום כפורים (Jom Kipurim= Den smíření) je podobný na פורים (Purim) neboli  יום כפורים  (Jom k’purim = den jako Purim).

Stavba příbytku –    משכן  je vykoupením za hřích zlatého telete, o němž hovoří naše paraša. Mojžíš pobude čtyřicet dní a nocí na hoře Sinaj a vytesá nové desky Zákona.  Den, kdy sestoupil s hory Sinaj a tyto druhé desky Zákona předal synům Izraele, byl 10. den měsíce tišrej, tedy Jom kipur. Předání druhých desek právě v tento den bylo znamením, že Hospodin odpustil svému lidu jeho hřích.

Modrechaj a Ester pocházeli z kmene Benjamin, z něhož pocházel i první izraelský král Šaul. Rabi Moše ben Maimon, zvaný Rambam i Maimonides (רמב“ם 1135-1204), uvádí tři přikázání-povinnosti, t.j. micvot, které mají synové Izraele ihned poté, kdy vejdou do zaslíbené země: 1. ustanovit si krále, 2. vymazat Amálekovu památku, 3. postavit Chrám. Purim je vykoupením za nevymazání Amálekovy památky, tedy za to, že Saul neposlechl Božího příkazu a neusmrtil amáleckého krále Agaga (1 S 15,1n).

Amálek byl kdysi starý semitský (snad arabský) národ či spíše kmen, žijící mezi jižním pomezím kenaánské země, pouští Páran a Egyptem. Byl to kočovný bojovný kmen, který svůj původ odvozoval od Ezauova vnuka Amáleka. (Viz Adolf Novotný, Biblický slovník). Když synové Izraele vyšli z Egypta, Amálek bezdůvodně napadl jejich zadní voj, kde šli starci, nemocní, děti a ženy. Mnoho našich předků tehdy pobil a mrtvé ještě oloupil o jejich majetek. Iracionální nenávist a zášť, kterou v plné síle projevoval Amálek k synům Izraele, byla důvodem toho, že Bůh přikázal vymazat památku o Amálekovi zpod nebes (Dt 25,17-19).

Ex 30,15

העשיר לא-ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל… – Bohatý nebude dávat více a nemajetný nedá méně než půl šekelu…

Bohatý ať nepřehání v micvách, ať si nemyslí, že již (díky svému bohatství) dosáhl všeho. Měl by mít stále na paměti pouze onen מחצית השקל – půlšekel, tedy, že zatím došel pouze do poloviny (svých možností).  Kdežto chudý, ten ať nečiní méně micvot (než by mohl), ať nemá zbytečné obavy a neupadá do deprese z toho, že není s to řádně vyplnit mnoho micvot, protože je nemajetný a bez prostředků.  Protože když bude stále připraven činit pokání – לחזור בתשובה , jakoby byl stále připraven dávat dar Hospodinu, aniž by myslel na to, že je nemajetný. Jeho darem Všemohoucímu bude jeho náboženský a morální růst.

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Březen 2012
Po Út St Čt So Ne
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Archiv