… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Ohodnoťte článek

Tento šabat, který je bezprostředně před svátkem Pesach nazýváme Šabat hagadol (Velký šabat). O tomto šabatu čte maftír – poslední osmý vyvolaný muž k Tóře haftaru z knihy proroka Malachiáše, na jejímž konci se uvádí: „Hle, posílám k vám proroka Elijáše , dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný (jom Hašem hagadol ve-hanora)“. Šabat před Pesachem a příchod proroka Elijáše nám připomínají dvě osvobození. Pvním osvobozením bylo fyzické osvobození našich předků z egyptského otroctví – geulat Micrajim, které bylo později završeno osvobozením duchovním, t. j. přijetím Tóry na Sinaji. Toto osvobození však není absolutní. Po něm přijdou další diaspory a útisk. Úplné a konečné osvobození židovského národa nazýváme geula šlema, které se bude vyznačovat příchodem Mesiáše, vzkříšením mrtvých a znovuvybudováním jeruzalémského Chrámu. Nástup této eschatologické doby přijde ohlásit prorok Elijáš, o němž se Malachiášova kniha zmiňuje.

O Šabat hagadol je zvykem, že rabín má v synagóze kázání, jehož tématem jsou obvykle pesachové zákony a předpisy.

Lv 6,7 a 6,10

וזאת תורת מנחה…. קודש קודשים היא כחטאת או כאשם

Toto je řád moučné oběti… bude velesvatá jako oběť za hřích a za vinu.

Proč je mincha– moučná oběť vždy velesvatá, a to i tehdy, je-li přinášena dobrovolně? Moučná oběť je darem chudého člověka a ač její cena je nepatrná, pro její přinesení musí chudý obětovat mnoho z toho mála, co má. Proto je moučná oběť Hospodinu velmi milá a je nazývána velesvatou.

Mincha je pokládána za velesvatou, podobně jako oběť za hřích a za vinu. Oběti za hřích a za vinu přinášejí bývalí hříšníci jako projev pokání za nepravost, kterou spáchali. Právě proto jsou Bohu kajícníci velmi milí. Naši učitelé, blahé paměti říkali: „Tam, kde obstojí kajícníci, dokonalí spravedliví nejsou s to obstát.“

(Podle komentátora a filozofa Jicchaka Abarbanela, 1437-1508)

 Lv 6,21

וכלי חרש אשר תבשל בו ישבר

Hliněné nádobí v němž se bude (oběť za hřích) vařit, bude rozbito.

Proč se musí nádoba v níž připravovali oběť za hřích rozbít? Toto ustanovení nám chce připomenout, že člověk, který okusil chuť hříchu je podobný hliněné nádobě, jejíž stěny vsákly chuť hříchu. Takovou nádobu nelze očistit, proto ji musíme rozbít. Stejně tak člověk, jehož srdce je obaleno hříchem, musí tuto krustu rozbít a odstranit, aby se jeho srdce zbavilo hříchu.

(Podle díla Klí jakar pražského rabína Šlomo Efraima Lunčice, asi 1550-1619)

Jedna reakce na Paraša Cav (Lv 6,1 – 8,36)

  • Fanuel napsal:

    (JHVH) JE BŮH STVOŘITEL…. JE BŮH ŽIVÝCH.!!! ON JISTĚ VYVOLIL SYNA ČLOVĚKA V POSLEDNÍCH DNECH 1955.Žádný chrám nesmí a nebude postaven! Tři diaspory a dva chrámy…ukázaly že to není vůle (JHVH)!! Třetí diaspora Evropa a návrat 1948 Judea i Samaří… ukazuje na vyplňování proroctví! Chrám nesmí být postaven…jen stánek…truhla…svícen….bez oltáře! Na hoře ,,ORÉB“ NA SINAJI!!Místo oltáře, konec oběti….. bude jen chvála..(JHVH).

    Stát Izrael není jen státem je i královstvím….kdy 2018 se spojí dvě v jedno (BOHEMIA.CZ+JUDEA I SAMAŘÍ)…. na věky..věků. Rabíni od prvopočátku lid Izraele jen neustále klamou a pravdu jim zkrz lidské slovo neřeknou. Větší slávy boha chtějí být ke své zkáze. Moje poslední slovo zde!
    Stanek Frantisek Fanuel

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Březen 2012
Po Út St Čt So Ne
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Archiv