… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Ohodnoťte článek

Chrámová hora

Chrámová hora

28. ijaru 5727, tj. 7. června 1967 (letos datum připadá na 20. května) izraelská armáda po těžkých bojích osvobodila východní část Jeruzaléma. Legendární  velitel Mota Gur tehdy na Chrámové hoře prohlásil do celého světa: „הר הבית בידינו !Chrámová hora je v našich rukou!“ Je-li Erec Jisrael tělem židovského národa, pak Jeruzalém je jeho srdcem. Jeden bez druhého nemohou žít. Každý Žid žijící v diaspoře se třikrát denně modlí směrem k zemi Izraele. Každý, kdo žije v Izraeli se modlí směrem k Jeruzalému. Jeruzalémec se modlí směrem k Chrámové hoře. Ten, kdo je u Chrámové hory se modlí k místu, kde stával Chrám.

Davidův Jeruzalém se stal hlavním městem Izraele nejen z hlediska administrativního, ale zvláště poté, kdy jeho syn Šalomoun tam vybudoval Chrám  בית המקדש -, se stal opravdovým duchovním centrem všech dvanácti izraelských kmenů. Tuto duchovní korunu Jeruzaléma se dodnes nepodařilo zničit žádným našim nepřátelům.

 

Důležitá data v historii Jeruzaléma

př.o.l.

1000*  David obsadil Jeruzalém. Jeruzalém se stává hlavním městem Izraele.

950*    Šalomoun zbudoval 1. Chrám. Jeruzalém je též duchovním střediskem národa

586      Babylónská vojska ničí Jeruzalém a 1. Chrám. Babylónské zajetí.

538      Rok po vítězství nad Babylóňany povoluje  perský král Kýros II. návrat Židům do Judska, Jeruzaléma a stavbu druhého Chrámu.

515      Židé dokončili stavbu druhého Chrámu.

333      Alexandr Makedonský dobyl perskou říši (332 Judsko – bez boje). Začíná období helenismu, které se nevyhne ani Jeruzalému.

167      Povstání Hasmonejských – Makabejců (Matatiáš a jeho pět synů v Modi’in).

164   Juda Makabejský osvobozuje Jeruzalém a očišťuje helenisty znesvěcený Chrám. Počátek svátku ChanukaZnovuzasvěcení.

63     Pompeius obsazuje Jeruzalém. Římané uplatňují svou moc a vliv. Nyní judští panovníci vládnou z milosti Říma.

37        Herodes vládne v Jeruzalémě. Král je velkým stavebníkem. Buduje ve městě Paláce, strážní věže, rozšířil Chrámovou horu a do velkolepé nádhery přebudoval druhý Chrám.

o.l.

66        Začíná první protiřímské povstání.

70        Římané (Titus) obsadili Jeruzalém, zbořili druhý Chrám. Obyvatelé města a mnoho judských obyvatel je odvedeno jako zajatci či otroci do Evropy.

132-135 Bar Kochbovo povstání. Hadrianus udělal z Jeruzaléma římské pohanské město Aelia Capitolina. Židům je zakázáno žít v Jeruzalémě.

614   Peršané dobývají byzantský Jeruzalém.

629   Byzantinci opět obsazují Jeruzalém. Pogrom na Židy, mnozí utíkají z města.

638   Arabové obsazují zemi a Jeruzalém. Židům je zakázáno žít v Jeruzalémě.

880   Židé se vracejí do Jeruzaléma. Město je duchovním střediskem židovstva.

1071  Seldžučtí Turci okupují Jeruzalém.

1099 Křižáci dobyli Jeruzalém a vyvraždili v něm Židy a muslimy.

1187  Sultán Saladin dobývá Jeruzalém a vyzývá Židy, aby se v něm znovu usadili.

1260 Mamlúci obsazují město. Velmi rychlý a silný rozvoj židovského náboženského života.

1470 Do Jeruzaléma přijíždějí evropští Židé a stavějí mnoho synagóg.

1517 Osmanští Turci obsazují Palestinu a Jeruzalém. Budují okolo Jeruzaléma hradby.

1621 Do Jeruzaléma začíná přijíždět mnoho Židů z evropských zemí.

18. stol. Začíná alija východoevropských chasidů do Jeruzaléma.

1842 V Jeruzalémě se začínají tisknout první hebrejsky psané noviny.

1856 Sir Moses Montefiore buduje první židovskou čtvrť vně městských hradeb.

1917 Britský generál Allenby obsazuje Jeruzalém. Osmanská nadvláda končí.

1948 Válka za nezávislost. Arabská legie (Jordánci) obsazuje Staré Město. Židovská čtvrť je zbořena, včetně mnoha synagóg (Churva).

1967  Šestidenní válka. 28. ijaru izraelská armáda osvobozuje východní Jeruzalém.

Podrobnější informaci lze nalézt v článcích, které jsem na toto téma napsal a publikoval v časopise Maskil č.  8-11,  ročník 2002 .

3 reakce na 28. ijar JOM JERUŠALAJIM – DEN JERUZALÉMA

  • Eva napsal:

    taky myslím na Jeruzalém jako na svaté místo Izraele každý den…I když nejsem židovského původu. Jeruzalém je jednoznačně a nepochybně židovské město a nic jiného nehodlám respektovat (i když uznávám křesťanské i ty další památky).

  • MosheCZ napsal:

    Nikdo nebrání křesťanům, muslimům či komukoliv jinému, aby tohle město také milovali. Ale Jeruzalém vždy byl a už navždy zůstane naším, židovským, městem. Židé, Erec Jisrael a Jerušalajim jedno jsou.

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Květen 2012
Po Út St Čt So Ne
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Archiv