… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
„Existoval Mohamed?“ – tak zní titul knihy historika Roberta Spencera 5.00/5 (100.00%) 1 ohodnocení

Korán

Korán

USA. „Existoval Mohamed?“ – tak zní titul knihy historika a islamologa ze Spojených států Roberta Spencera (Did Muhammad Exist?).

První z bodů, který vedl autora k vyslovení této na první pohled provokativní otázky, je fakt, že „Mohamedovu smrt v roce 632 poprvé zmiňují historické prameny až o sto let později“. Také historické zdroje národů porobených Araby nikdy nemluví o postavě Mohameda a neužívají ani pojmů islám či Korán; hovoří o saracénech, ismaelitech či hagariánech, ale nikdy ne o muslimech. Rovněž arabští dobyvatelé prvních šedesát let své vlády nepoužili na svých mincích a pamětních nápisech slova islám či Korán. Jen občas se vyskytne jméno Mohamed a minimálně ve dvou doložených případech je jeho jméno doprovázeno dokonce symbolem kříže.

Velmi vážným problémem je pak samotný Korán, který podle islámských pramenů nebyl šířen před rokem 650. Arabové, židé i křesťané zmiňují existenci Koránu až koncem 8. století, tedy skoro dvě stě let po událostech, které tato kniha popisuje. Její posvátnost je nedotknutelná pod přísnými sankcemi, ale originál knihy se nezachoval.

Tato a další fakta vedou Roberta Spencera k závěru, že islám, včetně postavy jeho zakladatele i samotný Korán je pouze dodatečným náboženským ospravedlněním dobyvatelské politiky a soudržnosti Arabského impéria. Islám „je – podle Roberta Spencera – božské království, které je až příliš z toho světa. Boží hněv a soud, jimiž vyhrožuje, lze potkat nejen na onom světě, nýbrž i v tomto světě u těch, kteří ho šíří.“ – píše americký historik v knize, která nedávno v USA vzbudila velký zájem.

(mig)

Přetištěno s laskavým souhlasem české redakce Vatikánského rozhlasu.

Původně publikováno pod názvem „Existoval Mohamed?“ – tak zní titul knihy historika Roberta Spencera.

15 reakcí na „Existoval Mohamed?“ – tak zní titul knihy historika Roberta Spencera

 • boba napsal:

  no to je novinka, ale je pravděpodobnější, že existoval Mohamed, ale určitě neexistovaly všechny jeho příhody tedy nepřihodily se jediné osobě, méně pravděpodobné je, že existoval Ježíš, je to patrně také průnik mnoha tamních podivínů, mudrců a myslitelů a nejméně pravděpodobné je, že existuje (existoval, bude existovat jakýkoliv bůh. Jedině Budha existoval jistě a to tedy nebyl určitě bůh. No a dobyvatelská politika, co jiného dělali křesťani po staletí, takže islám jde ve stopách křesťanství, jen v jiné době.

   • boba napsal:

    začalo to ničením pohanských chrámů a vybíjením pohanů doma a pokračovalo, třeba říše Inků? kde je – dostali ji křesťani, co severoameričtí Indiáni? dostali je křesťani, co černá Afrika? jak dopadla? dostali ji křesťani, co Asie? jak si vedla třeba pod britskou nadvládou? a to byli křesťani. No a pokračuje třeba Rwanda, to přece byli křesťani jak Hutuové tak Tutsiové a jak to dopadlo – během 100 dnů milion mrtvých a kdo tomu napomáhal křesťanští kněží a křesťanské jeptišky z kmene Hutuů ( v Belgii byly dvě ty odporné baby odsouzeny). Nebo myslíte, že všechny bývalé i nynější kolonie původně nekřesťanské byly nadšeny, že je křesťanský bílý pán dobýval, zabíjel a kradl tam? Takže ve světle dějin křesťané a muslimové se chovají podobně, expandují za cenu lidského utrpení, jen ten islám bohužel řádní v naší době nejvíc. V předislámské době i křesťanství se teprve začalo chytat a už tehdy to nebylo v realitě žádné láskyplné náboženství a jeho cílem bylo sjednocovat stejna jako islám. Bible byla přece původně užávána v latinské verzi a domorodé jazyky (třeba slovanské nebo germánské) byly zapovězeny k šíření slova božího no co korán, jen arabština je hodna vyslovit myšlenky toho jejich Mohameda, takže prašť jak uhoď

   • boba napsal:

    odpovězte si sám poté, co vám někdo, kdo je schopen pochopit psané slovo, sdělí obsah mých zpráv.Vy byste rád diskutoval o tom, že Pepa dostal od Karla facku aniž by vás zajímalo, že Karla před tím šikanoval, ale tak to nejde.končím diskuzi, která nemá smysl. A kde jste vzal, že křesťané dělali dobyvačnou politiku pouze před vznikem islámu? to je jen řečnická otázka, nevyžaduje odpověď

 • Scooolie napsal:

  Ptal jsem se, co dobyvačného dělali křesťané před vznikem islámu, když islám „jde v jejich stopách“ – a všichni víme, že islám byl agresivní už od samého počátku, Kurajšovci jsou příkladem. Takže znovu: o jaké „dobyvatelské politice“ křesťanů je řeč před Mohamedem?

  • boba napsal:

   vybíjelo pohany, násilím je nutilo ke křesťanství, ničilo jejich chrámy a posvátná místa a co nemohlo zničit, to si přivlastnilo (svátky jara…) bylo velmi životaschopné ve své době. Vybíjelo i jiné jemu konkurující monoteistické kulty. Bojovalo a zabíjelo i své heretiky (albigenští, husité…) Jinak v mém vyjádření nebyla agresivita křesťanství vymezena jen na dobu před islámem, ale všeobecně islám je následoval proto, že vznikl později a nyní má svůj středověk a kromě toho jej nenarušují myšlenky antiky. Jestli to chápete tak, že preferuji islám, je to omyl, je nebezpečný a násilný, ale to jsou či byla všechny (nebo většina) náboženství s vrcholy každé v jiné době. Jestli máte za to, že tvrdím, že křesťanství bylo násilné jen před islámem, je to omyl, bylo násilné vždy jako i třeba islám (třeba takové misonářské akce, třeba domorodé ženy v Austrálii , odvlékané do ústavů, kde proti jejich vůli ještě koncem padesátých let dvacátého století sterilizovány, ústavy byly převážně křesťanské, to se dělo indiánským dětem, misionáři jako hnutí, to bylo samo o sobě úděsné a přinášelo ve jménu jediné pravé víry jen utrpení. Jo a každé náboženství má něco jako desatero a to už od starověku, takže kde je rozdíl?

   • Scooolie napsal:

    Opakuji (už po třetí) dotaz: Jakou dobyvačnou politiku dělali křesťané PŘED vznikem islámu?

    Pokud tvrdíte, že islám, který byl od počátku násilnický, se inspiroval křesťanstvím, pak chci slyšet čím konkrétně!
    Husity, albigenské nebo dokonce Austrálce mi sem netahejte, to jste o mnoho stovek let později.

 • boba napsal:

  jo a islám se neinspiroval jen křesťanstvím a to se neinspirovalo jen předkřesťanskými kulty, prostě je to vlastnost každého náboženství potírat protivníka, snažit se rozšířit sféru vlivu ať to stojí co to stojí a ať to bolí koho chce. Vy čtete to nebylo napsáno a nerozumíte tomu, co napsáno je.|V této souvislosti dodávám, že judaismus se takto rozšiřovat nesnaží

  • Scooolie napsal:

   Ne, vy plácáte pitomosti a pak se vykrucujete. Prohlásíte, že islám se inspiroval při páchání násilností křesťanstvím. Protože byl islám násilnický od samého počátku (stačí vzpomenout již ony Kurejšovce), tak se ptám, co z křesťanství tedy Mohameda a jeho bezprostřední následovníky inspirovalo – a Vy melete o husitech, albigenských, dokonce o Austrálcích. Prostě melete pitomosti.

   Skutečnost je taková, že to byl islám, kdo silou zaútočil na křesťany a křesťanská území a podrobil si je. Stačí vzpomenout, že Egypt byl před příchodem islámu většinově křesťanský, že před příchodem islámu byly silné křesťanské obce v Sýrii, Anatolii.
   Ony často křesťanům vyčítané křížové výpravy proti muslimům byly jen snahou vyhnat islám z území, kam mečem pronikl.

   • boba napsal:

    čtete to, co nikdo nenapsal, co byste chtěl číst a s tím pak polemizujete.chce to sundat klapky z očí a snažit se posoudit fakta a nikoliv domněnky, křesťanství se šířilo násilně a islám taky, další náboženství se tak šířila a pak zanikala, křesťanství i islám čeká samozřejmě kdesi v daleké budoucnosti totéž. Před příchodem křesťanství byl svět zkrátka a dobře nekřesťanský jako byly některé oblasti před islámem neislámské a náboženství to nebo ono bylo většině vnuceno, někdy k němu přistoupili zcela pragmaticky.O inspiraci k násilí se mé příspěvky nikde nezmínily a ani křesťanství a ani islám inspiraci nepotřebovaly, je to v nich – nešíří se uzavřou se jako se to stalo judaismu šíří se – páchají násilí

 • Eva napsal:

  …Boba píše:…“No a dobyvatelská politika, co jiného dělali křesťani po staletí, takže islám jde ve stopách křesťanství, jen v jiné době…“… To jsem opravdu ráda, že u toho můžu být a že budu mít asi tu čest projít si islámským středověkem (vinou extrémní porodnosti těchto lidí v Evropě). Proč se poučit z historických zrůdností, proč důrazně apelovat třeba na reformu tohoto násilnického náboženství když si to za chvíli budeme moci poslušně vyzkoušet na vlastní kůži, že?

 • cogavec napsal:

  Scooolie má pravdu,že islám je agresivní od samého počátku.Mohu citovat z Koránu,např.:súra 9/5″A až uplynou posvátné měsíce,pak zabíjejte modloslužebníky,kdekoliv je najdete,zajímejte je,obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy.“Súra 5 56/51″Vy kteří věříte!Neberte si židy a křesťany jako přátele,neboť oni jsou si přáteli jedni druhým.“Súra 9 124/123″Vy,kteří věříte!Bojujte proti těm z nevěřících,kteří jsou poblíže!Nechť ve vás naleznou tvrdost a vězte,že Bůh je na straně bohabojných!.“Súra 5 37/38″A odměnou těch,kdož vedli válku proti Bohu a Jeho poslu a šířili na zemi pohoršení,bude věru to,že budou zabiti anebo ukřižováni či jim budou useknuty jejich pravé ruce a levé nohy anebo budou ze země vyhnáni….“Izraeli se těžko dostane uznání od někoho,kdo tvrdí:“neberte si židy a křesťany jako přátele..“Nepomohou sebevětší ústupky.

 • mt.ambassador napsal:

  Boba piše: „méně pravděpodobné je, že existoval Ježíš, je to patrně také průnik mnoha tamních podivínů, mudrců a myslitelů“
  To že existoval Ježíš je jasné jako facka. Nejen prorok Izaiaš předpovída narození Mesiáše ale se tak i stalo přesne podle proroctví. To je stejné jako s dukazy o jeho zmrtvychvstání. Tohle řešili větší mozkové kapacity než sme my a výsledek byl ten, že jich je tolik v jeho prospěch že obstojí na každém soudu!! Je jich víc a jsou prokázatelné, víc jak dukazy o tom zda Alexandr Veliký kdy existoval!! Např.
  Skutky Apoštolu 5:33-39 – popisují o tom, že jestli je jejich učení od lidí tak se to rozpadne hned jak zemře vudce, ale jestli je jeich učení od Boha tak je nebudou možni porazit protože by šli proti Bohu samotnému. A bylo to doprovádzeno zázraky stejnými jako činil samotný Ježíš který jim také tuto věc oznámil že se tak bude dít když setrvají na Svatého Ducha.

  Boba píše 2:“No a dobyvatelská politika, co jiného dělali křesťani po staletí, takže islám jde ve stopách křesťanství, jen v jiné době.“
  Měl bys prostudovat Agoru, samotné křesťany a Císaře Konstantína I. v té době. Pak by si přišel na to, že a:
  v Agoře došlo ke konfliktu mezi pohany, křesťany a židy.
  b:
  křesťané nejsou jako křesťané a musí rozlišovat pro správne pochopení dejin! Následovníci Krista byli Kristovci, šlo o obrácené (znovuzrozené – Jan3) pohanské obyvatelstvo jiné jako židovský lid bez ohledu na náboženství!
  c:
  Konstantin I. v roku 380 ustanovil Křesťanství jako státní náboženství s pootevřenou brankou pro pohanské zvyklosti a tradice. Udelal to protože Kristovci byli pronásledováni všude a zabíjeli je. Bylo jich už tolik, že to nešlo, tak udelal opak, přidal je ke své říši. Ale jakmile to udelal, skončili pod vládou říma v novém náboženství všechny zázraky pod boží mocí a započal čas veselého středověku, čas válek a dobývání ve jménu Krista za učelem zisku a moci na kontinentech.

  Skutečné Křesťanství je nadpřirozené je Biblické a pravdivé se spousty předpovědí pro budouci časy teda naši dobu! To skutečné pokračovalo dále ale začalo se skrývat a nyní se opět před 2 příchodem Krista dostáva na povrch a ještě ve větší moci jako za apoštolu jak bylo rovněž předpovězeno Jánem na Patmosu, Matoušem nebo Proroky Izaiášem, Ezechielem.

  A co se týče Islámu tak ten vznikl jak je psáno v tomhle článku a bojoval proti tomu novému římskému náboženskému dobývačskému systému. Jak víme šlo o Jeruzalém který ale patřil vždy a jenom Izraeli od dob Mojžíše.

  A proč nenávidí muslimové křesťany a židy? Spása pochází ze židu ne? Máme možnost mít vztah s Bohem díky nim. A jak je psáno v Bibli je to pro všechny, není rozdílu medzi židem, arabem a řekem. Všichni jsme bratři a sestry v Kristu v jistém uhlu pohledu. Jen Bible popisuje věci viditelné i neviditelné, od počátku do konce (a ani ten konec není konec), od nejmenšího po nejvěčšího, od zlého po dobré. Je to kniha pro tuto zemi, pro nás od Boha. Návod jak z toho kruhu ven.. humorne řečeno.

  Buh v kostelech není ten z Bible!

 • Josef napsal:

  nezlobte se pane Bobe, ale myslím, že také neexistujete…vaše komentáře můžou být výplodem stolního počítače…jak to dokážete, že existujete?

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Květen 2012
Po Út St Čt So Ne
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Archiv