… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša ACHAREJ MOT – KEDOŠIM (Lv 16,1-18,30 a 19,1-20,27) 5.00/5 (100.00%) 1 ohodnocení

16,3

בזאת יבא אהרן אל הקדש – S tímto bude vcházet Áron do svatyně. Vysvětlení nalezneme v textu předchozího verše, kde Mojžíš má varovat svého bratra, velekněze Árona, aby ten v libovolné době nevstupoval do svatyně. Áron musí znát, že nyní vchází do nejsvětějšího místa, do velesvatyně, kam ani on – velkněz nemá po celý rok přístup. Toto přísné omezení vstupu do velesvatyně má za cíl zvětšit Áronovu bohabojnost. Áron musí celý rok čekat, až jeho srdce bude naplněno vysokou měrou bázně před před Hospodinem, aby poté mohl ve velesvatyni „předstoupit“ před Hospodina.

Jak následovně z textu vyplývá, popisuje službu vlekněze o Jom kipur, o Dni smíření, kdy Áron konal smírčí obřady.

16,11

והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו וכפר בעדו ובעד ביתו

A obětuje býka, jako svou oběť za hřích, aby za sebe a za svůj dům vykonal smírčí obřady. Co znamenají slova „ובעד ביתו – za svůj dům“? Mišna, traktát Joma 1:1 nám říká, že sedm dní před Dnem smíření odcházel velkněz ze svého domu do zvláštní místnosti v Chrámu, kde se připravoval na službu pro Jom kipur. Určili tehdy také náhradního velkněze, kdyby se ukázalo, že současný velekněz není pro nějaký nově vzniklý tělesný nedostatek způsobilý vykonávat bohoslužby o Jom kipuru. Rabi Jehuda říká, že měli pro něj i náhradní ženu, pro případ, že by jeho žena náhle zemřela, neboť slova „בעד ביתו“ znamenají ženu. Z toho vyplývá, že velekněz konající bohoslužby o Jom kipur musí být ženatý. Naopak, v judaismu se považuje neženatý muž (žijící v celibátu) za něco nepřirozeného, snižující jeho cenu v Hospodinových očích, neboť vědomě se vyhýbá plnění micvy plození a množení se, kterou Všemohoucí přikázal všem lidem, včetně synů Izraele (viz Gn 1,28). V mnoha židovských obcích, včetně pražské, byly „sankce“ vůči mužům odmítajícím se oženit. Většinou nebyli vyvoláváni v synagógách ke čtení Tóry, což je velká čest.

פסח שני  –  druhý Pesach

Tuto neděli, 6. května, neboli 14. dne měsíce ijaru si připomínáme Pesach šení – druhý Pesach. Tento den ustanovil Hospodin jako den náhradní pesachové oběti pro všechny, kteří se poskvrnili při mrtvém a byli tudíž rituálně nečistí, a pro ty, kteří byli na daleké cestě a nemohli řádně obětovat pesachovou oběť 15. nisanu. (viz Numeri 9,1-14).  Dnes se tento den vyznačuje tím, že neříkáme kajícnou modlitbu Tachanun a sníme kousek macesu, čímž si připomeneme Pesach, který jsme před měsícem slavili.

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Květen 2012
Po Út St Čt So Ne
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Archiv