… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Ohodnoťte článek

V minulé paraše „Šlach“ se hovořilo o malomyslné části synů Izraele, v nichž slova deseti zvědů (kromě Kaleba a Jehošui), kteří se vrátili z výzvědné mise do Kenaánu,  vyvolala takovou paniku, že měli v úmyslu svrhnout Mojžíše a zvolit si nového vůdce. Pod jeho vedením se pak chtěli vrátit zpět do Egypta, do domu otroctví, jak jej nazval Všemohoucí.

Neméně dramatickou je i dnešní paraša. Korach, významný příslušník kmene Lévi spolu s neméně urozenými příslušníky Rubenova kmene  Dátanem a Abíramem a 250 přívrženci se otevřeně postavili proti Mojžíšovu a Áronovu vedení. Tito tři samozvanci vyčítali Mojžíšovi a Áronovi, že si příliš mnoho osobují, tedy, že si na úkor ostatních přivlastňují práva, která jím nenáleží a neustále překračují své pravomoci. Nehledě na to, že nejsou o nic lepší než ostatní synové Izraele, neboť „celá pospolitost, všichni v ní jsou svatí a Hospodin je uprostřed nich.“ Proč se tedy Mojžíš s Áronem povznášejí nad Hospodinovo shromáždění?!

Dnes bychom Koracha spolu s Dátanem a Abiramem nazvali populistickými politiky s vynikajícími vlastnostmi demagogického působení na prostý lid. Korachova slova padla na úrodnou půdu u všech „zneuznaných“, „ukřivděných“, nespokojených a frustrovaných jedinců, z nichž mnozí se již viděli ve vysokých pozicích, ale pokud bude Mojžíš vůdcem, bude jejich úsilí o kariéru sabotovat.

Korach  dovedl velice umně zneužít a ve svůj prospěch využít lidské slabosti. Aby si získal pověst ochránce práv chudých vdov a sirotků, člověka velmi sociálně cítícího, začal lidu vykládat zcela smyšlený, avšak velmi emotivní příběh. Korach vyprávěl: „Mám sousedku, vdovu s dvěma dcerami. Jediným jejím majetkem je proužek pole. (Na Sinajské poušti neměl nikdo žádné pole!)  Když se ho chystala zorat, přišel Mojžíš a řekl: „Nesmíš orat společně zapřaženým oslem a volem.“ Když se jala sít, přišel Mojžíš a řekl jí: „Nesmíš osévat pole dvěma druhy semen.“ Přišly žně, Mojžíš řekl: „Kraj pole nesmíš žnout, pro zapomenutý snop se  nesmíš vrátit.“ Chystala se k výmlatu, Mojžíš řekl: „Odevzdej trumu, první a druhý desátek.“ Co naděláš, zákon je zákon. Vdova vše dala. Pomyslela si, jak mohu tak dále žít? Řekla si, že pole prodá a koupí dvě ovečky. Když ovečky porodily jehňata, přišel Áron a řekl jí: „První jehňata patří mně, neboť vše prvorozené patří Hospodinu. Rovněž první stříže patří mně.“ U vdovy již nebylo sil, tak se rozhodla ovce zaříznout, alespoň ona a dcerky se najedí. Tu přišel opět Áron a řekl jí: „plece a čelist s žaludkem patří mně.“ Vdova již byla tak zoufalá, že zvolala k Hospodinu: „Spravedlivý Bože! Ani teď se nemohu zbavit toho nenasytného člověka. Daruji ti vše, obě ovce.“ To slyšel Áron a vdově odvětil: „Ano, máš pravdu, dej mi ty dvě ovce – co je Hospodinovo, je mé.“ Vzal ovce a odešel. „Chudé vdově zbyly jen oči pro pláč“, řekl Korach a dodal: „Vidíte, co vše se dělá ve jménu Božím!“

Tento midraš je stále aktuální, neboť lidí jako Korach je mezi námi stále hodně. Musíme velmi pečlivě rozlišovat mezi politiky a vůdčími osobnostmi národa, kterým jistě sociální cítění nechybí a jsou ochotni pomoci lidem z chudoby a mezi těmi, kteří mají plná ústa lásky k bližním, sociální spravedlnosti, ale ve skutečnosti jim vůbec nejde o nápravu stavu věcí, ale jde jim pouze o jejich kariéru. Ona sociální rétorika bez konkrétních činů je pro ně odrazovým můstkem do vedoucích pozic ve stranách a odtud do parlamentu či senátu. Jakmile dosáhnou svého cíle, zapomenou na jimi tak plamenně proklamovanou sociální spravedlnost a zařadí se tradiční skupiny ziskuchtivých pokrytců, kterým jsou svaté jen jejich poslanecké platy a prebendy. Osud prostého člověka je ve skutečnosti nikdy nezajímal.

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Červen 2012
Po Út St Čt So Ne
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Archiv