… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Mišna, traktát Joma (+ PDF ke stažení) 5.00/5 (100.00%) 1 ohodnocení

Židovská náboženská literatura má zvláštní rys. Bez okolků a naprosto neúprosně hovoří o chybách, omylech a přešlapech a to dokonce i u těch lidí, u kterých by si to v jiných náboženstvích nikdo nikdy nedovolil. Určitá sebekritičnost a schopnost podívat se na sebe s nadhledem zjevně není rys, který by se u lidu Izraele vyvinul až v průběhu staletí života v ghettech, ale je, alespoň pokud můžeme soudit dle svatých písem, jeho esenciální součástí po celá tisíciletí. Tóra, proroci i spisy neúprosně hovoří o chybách a omylech praotců, proroků a králů. Tam, kde psaná Tóra končí, pokračuje v této tradici neméně intenzivně Tóra ústní. Mišna zaznamenává názory převládající školy i názory škol menšinových, názory saduceů, odpadlíků i názory, které nepatří ani do jedné z těchto skupin, ale našemu uchu mohou znít nepříjemně. Neřídí se zde jen principem „ukážu názor oponenta, aby bylo vidět, v čem se mýlí“; neukazuje pouze, že židovství nikdy nebylo jednotvárné, ale byl a je to proud různých, navzájem se ovlivňujících názorů; ukazuje nám také – občas letmo, občas velmi otevřeně – že v židovství málokdy panoval ideální stav a harmonie.

Výjimkou není ani traktát Joma (aramejsky dosl. „ten den“, tj. Den smíření). Z osmi kapitol se tzv. „univerzálními“ aspekty tohoto dne (platnými do dnešních dní, tedy půstem a pokáním) zabývá pouze poslední kapitola. Prvních sedm kapitol učí o průběhu obětní služby tak, jak probíhala v tento den v Chrámu, co vše velekněze čekalo, co a jak musel vykonat a mimo jiné mezi řádky naznačuje, že ani tehdy, když jsme měli Chrám, Jeruzalém neležel v troskách a na návrších se neobětovalo modlám, ale oběti přinášeli pouze kohanim, nebylo vše zcela v pořádku – kněží získávali úřady za úplatu, často byli nevzdělaní apod. Trest, který následoval, popisuje nejen známá agada z traktátu Gitin 56a o Kamcovi a Bar Kamcovi, ale také si jej připomínáme během musafu na Den smíření:

„Ale kvůli množství našich nepravostí nemáme ani oběti ohnivé, ani oběti za vinu; ani tyče od schrány smlouvy, mezi něž velekněz krev obětin přinášel, ani směsi na přípravu hodů obětních; ani losy, jež kněží v chrámu čtyřikrát za den losovali; ani žhavé uhlíky, na nichž kadidlo pálili; ani Svatyni, ani to nejmenší množství kadidla, ani Chrám…”

Žádný den v židovství nekončí pesimisticky. I Tiš’a be-av v sobě nese naději a nejinak je tomu samozřejmě i u Dne smíření. Také traktát Joma (alespoň v Mišně) končí známým výrokem připisovaným tradicí rabimu Akivovi, který vykládá verš (Jr 17,13) „Mikve Izraele je Hospodin“ a slovo mikve, tj. naděje, interpretuje jako rituální lázeň. Jom Tov Lipmann Heller pak ve svém komentáři doplňuje: „Tak jako mikve očišťuje toho, kdo přijde a ponoří se do ní, tak i ten, kdo se skryje pod křídla Šechiny, nalezne útočiště ve stínu Jeho křídel. I dostane se mu pomoci a bude očištěn.“

Traktát Joma je zvykem studovat právě v období kolem vysokých svátků, dnů bázně, a to nejen proto, že, jak učí tradice, „kdo studuje zákony o obětech, jako by je sám přinesl“, ale i kvůli ponaučení a nápravě. To bychom měli mít rovněž na paměti, až budeme během musafu recitovat tato slova:

„Snad když si toto připomeneme, dostane se nám odpuštění, a to, co dnes naši duši trýzní, se v usmíření obrátí. Proto jsi nám ve Svém hojném milosrdenství dal tento den půstu smíření, tento den, kdy je odpuštěno přestoupení…”

Pozn. redakce:

Traktát si můžete ve formátu PDF stáhnout zde. Stažením berete na vědomí, že soubor podléhá autorským právům. Soubor je pro vaše osobní použití a smíte jej bez omezení bezúplatně šířit, či na něj odkazovat. Nesmíte jej modifikovat a nesmíte jej v žádné formě šířit za úplatu.

Pro správné zobrazení budete potřebovat prohlížeč PDF, např. Adobe reader 8.x a novější, Okular 4.x a novější, či Foxit Reader (verze se liší v závislosti na vašem operačním systému).

QR kód pro rychlý odkaz nebo stažení:

5 reakcí na Mišna, traktát Joma (+ PDF ke stažení)

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Září 2012
Po Út St Čt So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Archiv