… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Ohodnoťte článek

papežova mše v LibanonuLibanon. 1. 350 tisíc lidí se dopoledne účastnilo mše svaté s Benediktem XVI.
2. Promluvy papeže při předání exhortace a před modlitbou Anděl Páně.
3.Odpoledne se v syrsko-katolickém patriarchátu konalo ekumenické setkání a po něm následovalo rozloučení na letišti v Bejrútu.

Na prostranství Waterfront v Bejrútu slavil Benedikt XVI. spolu s patriarchy a třemi sty biskupy Blízkého východu eucharistickou liturgii za účasti 350 tisíc lidí. Dějištěm dopolední mše bylo prostranství vzniklé umělým posunutím pobřeží směrem do moře. Plocha, která pojme až půl milionu lidí, vznikla navezením trosek z válkou zničeného městského centra Bejrútu. Waterfront je soukromý pozemek, patřící rodině zavražděného prezidenta Rafica Haririho, a byl poskytnut pro návštěvu Benedikt XVI. podobně jako před patnácti lety při návštěvě Jana Pavla II.

ad 1. Bohoslužba se konala ve francouzštině, arabštině a latině a nakolik to bylo možné promítly se v ní liturgické tradice všech katolických ritů působících na Blízkém východě. Homilii Svatého otce vám nyní přinášíme:

Tuto neděli, ve které se nás evangelium ptá na pravou Ježíšovu totožnost, jako bychom se společně s učedníky ocitli na cestách k vesnicím u Césareje Filipovy. „A za koho mě pokládáte vy? “ (Mk 8,29), ptá se Ježíš. Chvíle zvolená pro položení této otázky není bezvýznamná. Ježíš se ocitá v rozhodujícím, přelomovém bodě svojí existence. Vystupuje do Jeruzaléma, k místu, kde se ukřižováním a zmrtvýchvstáním naplní ústřední událost naší spásy. Právě v Jeruzalémě se uskutečněním všech těchto událostí zrodí církev. Když se Ježíš v této rozhodující chvíli nejprve zeptá svých učedníků: „Za koho mě lidé pokládají? “ (Mk 8,27), podávají mu různé odpovědi: Jan Křtitel, Eliáš, jeden z proroků! Také dnes stejně jako po staletí odpovídají ti, kteří se na své cestě nejrůznějšími způsoby setkali s Ježíšem. Jsou to odpovědi, které mohou pomoci najít cestu pravdy. Avšak, aniž by nutně byli falešné, nepostačují, poněvadž se nedotýkají jádra Ježíšovy totožnosti. Pouze ten, kdo přijme, že jej bude následovat po cestě života ve společenství s Ním a s učedníky, může mít opravdové poznání. Petr, který s Ježíšem určitou dobu žil, tedy dává svoji odpověď: „Ty jsi Mesiáš!“ (Mk 8,29). Odpověď je bezpochyby správná, ale ještě nestačí, protože Ježíš cítí potřebu ji upřesnit. Tuší, že by lidem tato odpověď mohla posloužit k účelům, které Mu nejsou vlastní, aby ve vztahu k Němu vzbuzovali falešné, časné naděje. Nenechá se polapit do atributů pouze lidského osvoboditele, kterého očekávají mnozí.

Ježíš oznamuje svým učedníkům, že bude muset trpět a před svým zmrtvýchvstáním bude zabit, čímž jim chce dát pochopit, kým je doopravdy: trpícím Mesiášem, Mesiášem Služebníkem a nikoli všemohoucím politickým osvoboditelem. Je Služebníkem, který je poslušný vůli svého Otce až ke ztrátě vlastního života. Je tím, co hlásal již prorok Izaiáš v prvním čtení. Ježíš jde proti proudu toho, co od něho očekávali mnozí. Jeho tvrzení je šokující a skličující. A je slyšet nesouhlas Petra, který mu to rozmlouval a odmítal utrpení a smrt pro svého Mistra! Ježíš je k němu přísný, a dává mu na srozuměnou, že kdo chce být jeho učedníkem, musí souhlasit s tím, že bude stejně jako On služebníkem.

PLNÉ ZNĚNÍ homilie Benedikta XVI. je ZDE

papežova mše v LibanonuTo byla homilie Benedikt XVI. z dnešní dopolední mše svaté, během níž Svatý otec slavnostně předal biskupům Blízkého východu apoštolskou exhortaci Ecclesia in Medio Oriente, která je plodem předloňského zasedání biskupské synody o Blízkém východě.

ad 2. Symbolické předání posynodální exhortace patriarchům, předsedům biskupských konferencí Turecka a Iránu a několika věřícím laikům se uskutečnilo bezprostředně po mši.

Drahá církvi na Blízkém východě, čerpej původní mízu spásy, která se uskutečnila v této jedinečné a milované zemi! Pokračuj ve šlépějích svých otců cestou víry. Oni svou stálostí a věrností otevřeli cestu odpovědi lidstva na Boží zjevení! Kéž v nádherné rozmanitosti světců darovaných Bohem najdou příklad a přímluvce, kteří budou inspirovat tvou odpověď na Pánovo povolání putovat do nebeského Jeruzaléma, kde Bůh setře z našich očí každou slzu (srov. Zj 21,4)!“

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Benedikta XVI. při předání exhortace je ZDE

Řekl mimo jiné při této příležitosti v krátké promluvě Svatý otec, který pak na závěr oslovil shromážděné a vybídnul je k polední modlitbě Anděl Páně:

Drazí bratři a sestry,

Obraťme se nyní k Marii, Matce Boží, Naší Paní Libanonu. Prosme ji, aby se přimlouvala u svého božského Syna za vás a zvláště za obyvatele Sýrie a sousedních zemí, prosme o dar pokoje. Vy dobře znáte tragédii konfliktů a násilí, které plodí tolik utrpení. Bohužel, lomoz zbraní je slyšet stále, stejně jako křik vdov a sirotků! Násilí a nenávist se valí ulicemi a ženy a děti jsou jejich prvními oběťmi. Proč tolik hrůz? Proč tolik mrtvých? Vyzývám mezinárodní společenství! Vyzývám arabské země, aby jako bratři předložili uskutečnitelná řešení, která budou respektovat důstojnost každého člověka, jeho práva a jeho náboženství! Kdo chce budovat pokoj, musí přestat vidět v druhém zlo, které je třeba odstranit. Není snadné vidět v druhém člověka, jehož je třeba respektovat a mít rád, a přece je třeba tak činit, chceme-li pokoj a bratrství (srov. 1 Jan 2,10-11; 1 Petr 3,8-12). Kéž udělí Bůh vaší zemi, Sýrii a Blízkému východu dar pokoje srdcí, umlknutí zbraní a konec veškerého násilí! Kéž lidé pochopí, že všichni jsou bratři! Maria, která je naší Matkou, chápe naše starosti a naše potřeby. Spolu s přítomnými patriarchy a biskupy svěřuji Blízký východ do její mateřské ochrany (srov. Prop. 44). Kéž se s pomocí Boží můžeme obrátit, abychom se horlivě podíleli na vytváření pokoje nezbytného k harmonickému životu mezi bratřími bez ohledu na jejich původ i náboženské přesvědčení.

papežovo ekumenické setkaní v Libanonuad 3. Odpoledne posledního dne návštěvy Benedikta XVI. v Libanonu mělo na programu ekumenické setkání. Konalo se v Charfet v budově antiochijského patriarchátu syrsko-katolické církve, jejíž hlavou je patriarcha Ignác Youssif III. Younan. Ten byl tak posledním ze tří v Libanonu sídlících patriarchů, který hostil Petrova nástupce. Kromě zbývajících katolických patriarchů Blízkého východu byli přítomni pravoslavní patriarchové různých ritů a rovněž představitelé protestantských společenství Libanonu. Setkání mělo neformální povahu a proběhlo bez oficiálních promluv.

Hned po něm se papež vydal na bejrútské letiště Rafiqa Haririho, kde se Benedikt XVI. rozloučil s libanonským prezidentem, a dalšími státními a náboženskými představiteli. Benedikt XVI. mimo jiné řekl:

Během svého, bohužel, krátkého pobytu, který byl motivován hlavně podpisem a předáním apoštolské exhortace Ecclesia in Medio Oriente, jsem se mohl setkat s různými složkami vaší společnosti. Byly to chvíle oficiální i důvěrnější, chvíle vysoké náboženské intenzity a horlivé modlitby a také takové, které se vyznačovaly mladistvým nadšením. Děkuji Bohu za tyto příležitosti, které mi dal, za kvalitní setkání, kterých jsem se mohl účastnit, a za modlitbu konanou se všemi a za všechny v Libanonu a na Blízkém východě bez ohledu na jejich původ či náboženské vyznání.

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Benedikta XVI. na rozloučenou je ZDE

Libanonskými aerolinkami M.E.A. se pak papež po 18h našeho času vydal na zpáteční cestu do Říma.

Přetištěno s laskavým souhlasem české redakce Vatikánského rozhlasu.

Původně publikováno pod názvem Benedikt XVI. v Libanonu – 3. den.

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Září 2012
Po Út St Čt So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Archiv