… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Ohodnoťte článek

Naši učitelé říkali, že každý, jehož jméno je dvakrát zmíněno, viděl časem zcela nový svět (u Noema Gn. 6,9 a u Abrahama Gn. 22,11). Noe před potopou byl jiný Noe než po potopě. (Viz konec paraši Berešit, Gn 6,8 a počátek naší paraši Gn 6,9). Podobně je tomu i u Abrahama, který odešel z mezopotámského Cháranu a vstoupil do Eretz Kenaan, který se mu stal novou vlastí.  (Viz konec paraši Noach 11,31 a počátek paraši Lech lecha 12,1).

6,9

נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלקים התהלך נח.

Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; Noe chodil s Bohem.

Raši vysvětluje, že někteří naši učitelé se dívali na Noeho jako na opravdového spravedlivého, který chodil s Bohem. Jiní, kteří odkazovali na slova „bezúhonný ve svém pokolení“,  tvrdili, že kdyby žil v pokolení Abrahama, nepokládali by jej lidé vůbec za spravedlivého. Noe byl jistě spravedlivým člověkem, ale byl to člověk, který nevyvíjel žádnou iniciativu. את האלקים התהלך נח – Chodil jako dítě s Hospodinem, který „jej vedl za ruku“. Co mu Bůh řekl, aby udělal, to učinil. Co mu zakázal, toho se vyvaroval. Byl poslušný Hospodinových slov a přijímal Boží hegemonii. Je pravda, že midraš uvádí, že se Noe snažil tehdejší lidi přivést na dobrou cestu, ale ti, když viděli, že staví archu a on jim objasnil proč, začali se mu vysmívat, urážet a chtěli mu dokonce archu zničit. Proto Hospodin učinil zázrak a seslal lvy, kteří archu obestoupili, aby se kromě Noeho k ní nikdo nedostal a úmyslně ji nepoškodil. Všeobecně je však přijímén názor, že Noe byl spravedlivým pouze pro sebe a svou rodinu a že činy ostatních jej nezajímaly.

Zde vidíme velký rozdíl mezi Noemem a Abrahamem. Když hovoří Bůh s Abrahamem, říká mu: „אני א-ל שדי התהלך לפני והיה תמים – Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný!“ Abraham nepotřebuje bezprostřední vedení Boží, on ví, co Bůh chce, co je mu milé a co od člověka vyžaduje. Proto Abraham „chodí stále před Bohem“. Abraham šíří mezi lidmi povědomí Hospodinu, Tvůrci nebe a země přibližuje je Jeho službě, čímž je aktivně odvrací od modloslužby.

Podobně Abraham není v kenaánské zemi tím, kterým byl před odchodem ze „starého světa“, v Cháranu.

Kdo je opravdový spravedlivý – cadik? To je ten, který se zajímá o ostatní lidi svého pokolení. Ten, který si přeje, aby i ostatní lidé byli bezúhonní, aby nebyla propast mezi ním a ostatními lidmi. (dle slov rabi Aharona z Karlinu, 1736-1772).

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Říjen 2012
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Archiv