… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Ohodnoťte článek

Mahmúd Abbás, Pan Ki-mun

předseda Palestinské správy Mahmúd Abbás a generální tajemník OSN Pan Ki-mun

Valné shromáždění OSN dnes podle očekávání přijalo rezoluci uznávající „Palestinu“ jako nečlenský pozorovatelský stát.

Pro zvýšení statusu z nečlenské pozorovatelské entity na stát hlasovalo 138 zemí, 41 se zdrželo a 9 bylo proti – Izrael, USA, Kanada, Mikronésie, Marshallovy ostrovy, Panama, Palau, Nauru a Česká republika.

„Česká republika bude hlasovat proti. Je to naše konzistentní politika, nepovažujeme jednostranné kroky za užitečné,“ avizoval již předem pro Lidové noviny český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, který tak naši zemi zařadil mezi menšinu zemí, které si zachovaly zdravý rozum a odmítly odhlasovat proklamativní nesmysl.

Podle obecně uznávaných zásad mezinárodního práva veřejného musí totiž entita splňovat přinejmenším 3 nezbytné znaky, aby mohla být považována za stát:

1) musí mít státní území

2) na tomto území musí žít trvale usedlé obyvatelstvo

3) a stát nad ním musí vykonávat suverénní – tedy žádným jiným státem neomezovanou – moc

Tzv. „Palestina“ tyto požadavky nesplňuje.

Zcela zjevná je absence suverenity dle bodu 3), neboť neexistuje žádná suverénní státní moc, která by byla vykonávána neomezeně nad státním územím „Palestiny“ (ať už by bylo jakékoliv). Důležité také je, že ani nikdy v minulosti žádná taková státní moc neexistovala, takže se nejedná ani o situaci, kdy je uznáván stát, který byl v minulosti suverénní, ale nyní není, protože je okupován. O okupaci se totiž může jednat jen v případě, kdy jeden stát vojensky obsadí území státu jiného – přičemž co se týče Judeje a Samaří (Západního břehu) a Gazy, ty v roce 1967, kdy je Izrael získal, ani nikdy předtím nebyly součástí státu „Palestina,“ ale byly pod správou Jordánska a Egypta a po státu „Palestina“ nebylo v letech 1948 až 1967 vidu ani slechu.

23 reakcí na OSN uznala „Palestinu“

 • newtory napsal:

  Ďalší stabilný, štandardný, mierumilovný, demokratický, subjekt pod strechou OSN. Keď to pôjde takto ďalej, možno bude potrebné založiť OSN II. pre „normálne“ štáty.

 • Scooolie napsal:

  Hrdost na včerejší hlasování České republiky ve Valném shromáždění OSN by nám neměla zastírat 2 věci:

  1) Tento postoj ČR je z velké míry výsledkem postojů vedení MZV a premiéra. Stačí, aby se po volbách změnila vláda a budeme svědky výrazné změny přístupu ČR k Izraeli. Pokud by dnes byl ministrem zahraničí sociální demokrat nebo komunista, pak by včera ČR nejenže nehlasovala proti, ale nezdržela by se ani hlasování (jako třeba Německo a Británie)…

  2) Jediným trvalým a nadstranickým postojem ČR k Izraeli/Palestině (který zastává i současné vedení MZV a premiér) je podpora vzniku Palestinského státu. Důvodem včerejšího hlasování proti je „pouze“ nesouhlas s jednostranným a kontraproduktivním krokem Palestinské správy. ČR tedy odmítá palestinskoarabskou taktiku, nikoliv strategický cíl. Viz prohlášení.

  • Stepan napsal:

   Když jsem psal, že jsem rád, měl jsem při tom divný pocit, právě proto, že
   1) Máte pravdu
   2) Máte pravdu
   Přesto aspoň pro jednou, s tímto premiérem a šéfem MZ, to dopadlo dobře.

 • Jan napsal:

  „Podle obecně uznávaných zásad mezinárodního práva veřejného musí totiž entita splňovat přinejmenším 3 nezbytné znaky, aby mohla být považována za stát:

  1) musí mít státní území

  2) na tomto území musí žít trvale usedlé obyvatelstvo

  3) a stát nad ním musí vykonávat suverénní – tedy žádným jiným státem neomezovanou – moc“

  Stát „Izrael“ tedy vznikl nelegálně protože v roce 1948 tyto po podmínky evidetně nesplňoval a Rezoluce č. 181 OSN z 29. listopadu 1947 „byla tedy podle vás v rozporu s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva. Je tak?

  • Scooolie napsal:

   Stát Izrael v roce 1948 – ve chvíli, kdy byl vyhlášen Ben Gurionem – tyto podmínky splňoval. Měl vládu, která skutečně ovládala území, na kterém trvale žilo obyvatelstvo. Rezoluce č. 181 byla proklamativním aktem. Stát Izrael vznikl až svým vyhlášením za situace, kdy současně splňoval ony 3 podmínky. Což je také důvod, proč NIKDY nevznikl Stát Palestina – rezoluce č. 181 sice k tomu dávala prostor, ale Arabové takový stát prostě nikdy na žádném skutečně ovládaném území s usídleným obyvatelstvem nevyhlásili…

 • Jan napsal:

  Stát Palestina nevznikl, to máte pravdu a v roce 1948 to byla jejich chyba. Ale není to chyba nevratná, jako že když nevznikl, tak už nemůže nikdy vzniknout. Území s trvale usedlým obyvatelstvem má. To je to, které podle mezinárodního práva (na které se odvoláváte) Izrael okupuje. To je fakt, který nezpochybníte. To uznává celý svět, i USA a dokonce i ČR (taky máme s okupací nějaké ty zkušenosti i když zdaleka ne tak tragické). Počítám, že asi souhlasit nebudete a uvedete nějaké ty právní protiargumenty. VŽDYCKY se nějaké najdou Ale na tom vlastně nezáleží. Oni tam prostě patří, žili tam už moc dlouho. Není žádného právního, logického nebo morálního důvodu je vyhnat, nebo trvale okupovat. Stejně tak jako pramálo záleželo na právních důvodech při vzniku Izraele (vlastně o žádných nevím, kromě těch biblických :)) Izrael prokázal vůli, odvahu sílu, včetně teroru (Haganah, Irgun, Stern gang, … Deir Yassin……..) a výdrž v čase a tak si zasloužil svůj stát. Palestinci již také dostatečně prokázali vůli, odvahu výdrž v čase. Oni se nikdy nevzdají. Sílu (kromě teroru) pravda ZATÍM nemají, ale to je jen otázka času. I Ariel Sharon, a jaký to byl/je jestřáb, to nakonec pochopil:

  http://www.youtube.com/watch?v=KlTzb31xJsw

  • Scooolie napsal:

   Okupovat lze jen území EXISTUJÍCÍHO státu. Chápete? Vaše teorie má ten problém, že žádný Palestinský stát nikdy neexistoval, tedy ani když Izrael v roce 1967 obsadil Judeu, Samaří a Gazu, tak nezačala žádná okupace Palestinského státu.

   Československo má s okupací zkušenost, jenže tam se vždy jednalo o případ (1939, 1968), kdy na území existujícího státu vtrhla armáda jiné země. Na území, kde by chtěli palestinští Arabové mít svůj stát, však Izrael přišel v době, kdy tam žádný Palestinský stát nebyl – obě území pouze spravovalo Jordánsko a Egypt, ale ani jim nepatřila.
   Snaha palestinských Arabů mít svůj stát je možná podle někoho legitimní, ale rozhodně se nejedná o okupaci.

   Řešení tu bylo, jen ho Izrael z nějakých důvodů nerealizoval. Je stejné, jakým vyřešilo Československo problém s německou menšinou (která se také v letech 1918 až 1938 cítila „okupovaná“ a potlačovaná na svém právu na sebeurčení): odsun. Dnes samozřejmě vzhledem k tomu, že už je příliš dlouho po válce to v úvahu nepřichází.

   Nicméně také není důvod, aby vznikl další arabský stát – může tam trvale existovat autonomie s omezenou suverenitou, jako je dnes. Pokud jsou palestinští Arabové tak mírumilovní, jak tvrdí, tak jim absence legální armády a plné suverenity vadit nemusí, ne? Třeba Hong Kong pod omezenou suverenitou fungoval celá desetiletí spokojeně…

   • Jan napsal:

    Okupace: Argumentujete proti neřečenému. Nenapsal jsem, že se jedná o okupaci Palestinského státu, ale území s cca 2,7 mil lidmi, které Izraeli nepatřilo a nepatří podle mezinárodního práva. Izrael je tam nevítaným hostem, obyvatelé mu ani neposlali zvací dopis jako našich 99 pragováků. Máte jistě právo na svúj názor, ale uvažte prosím, že Váš názor, (nejde o okupaci) je zcela ojedinělý. Opačný názor zastávají mnohé státy a lidé, kteří nemají jinak s Izraelem žadný problém a nepřejí mu nic zlého.

    Odsun: To snad ani nemůžete myslet vážně. Ponecháme-li stranou, že jakýkoli odsun obyvatelstva, včetně toho u nás, je silně problematický, protože je to uplatnění proncipu kolektivní viny (odsunuti byli i soc demokraté, kteří se postavili Hitlerovi a dobu války strávili v Dachau apod) tak Sudetčtí Němci byli občani ČSR a ČSR je vyhnala z důvodu že byli SVÉMU státu neloajální. Jak může Izrael vyhnat někoho, kdo není jeho občan z území, které Izraeli nepatří a které dobyl ve válce. To není odsun, ale etnické čištění na dobytém území!

    Suverenita: Vy byste takovou autonomii s omezenou suverenitu považoval přijatelnou pro Izrael? My jsme takovou „omezenou suverenitu! taky zažili pod SSSR a moc se nám to nelíbilo. Spolkli jsme to a pokřivilo nám to páteř.

    • Scooolie napsal:

     Okupace: Okupovat lze jen existující stát. Na tom existuje shoda mezi (troufám si říci) všemi znalci mezinárodního práva veřejného. V případě „Palestiny“ jsou proto vymýšleny podivuhodné konstrukce, jak dovodit, že i „Palestina“ je okupovaná nebo přímo výslovně, že se jedná o okupovaný „Palestinský stát.“
     Argumentace tím, že Izrael je nevítaný host je už mnohem lepší, jenže neobstojí, pokud se podíváme na různá jiná místa světa, kde stejná situace mezinárodní společenství nechává klidný. Vítá někdo (tedy kromě tam přistěhovalých obyvatel z centra země) Rusy v Čečensku, Číňany v Tibetu, Turky+Araby+Peršany+Azery v Kurdistánu?

     Odsun: Samozřejmě jsem to myslel vážně. Transfer obyvatel vyřešil řadu územních sporů.
     Máte ale pravdu, že sudetští Němci byli (nechávám stranou, že u řady z nich proti jejich vůli) občany ČSR, zatímco palestinští Arabové nejsou. Takže jiný a přesnější příklad: Co odsun Němců z Východního Pruska (dnes Kaliningradskaja oblasť) nebo celého dnešního západního Polska?
     Byla to etnická čistka? No byla. A co? Prostě někdo začal válku, prohrál ji a přišel o území, přičemž dosavadní obyvatelstvo bylo vysídleno. A tento postup byl bez řečí posvěcen jak Postupimskou konferencí, tak západními mocnostmi, problémy s ním jaksi neměla ani OSN. Vše se přitom odehrálo v roce 1945, resp. 1946 – pouhých několik málo let před tím, než podle mého soudu měl Izrael vyhnat v roce 1948 ze svého území všechny Araby a přibližně 20 let před tím, než měl totéž udělat s Araby z Judeje a Samaří.
     Dnes by jim zaplatil nějaké odškodné, udělala by se nějaká ta gesta smíření (jako mezi Němci a Poláky) a bylo by to.

     Suverenita: Pokud by celý Blízkých východ byl osídlen Židy a existovala celá řada židovských států a jen jeden maličký stát arabský, pak bych neměl nic proti tomu, aby v pořadí další židovský stát měl jen omezenou suverenitu a naopak ten maličký arabský byl řádně vyzbrojen…

 • cogavec napsal:

  Skutečný problém je islámská ideologie.Izrael udělal vstřícný krok,stáhl se z Gazy,a všichni vidíme jak to dopadlo.Teroristé z Gazy si to vyložili jako známku slabosti.Jsou tu závažné vojenské důvody.Znovu tu zopakuji jeden z pěti cílu Fatahu,který je obsažen v jeho konstitucích: ❗ Úplné osvobození Palestiny,a vymazání Sionistické ekonomické,politické,vojenské a kulturní existence ❗ Hamas má ve svém Statutu,v 11 článku uvedeny tři cíle,uvedu dva z nich: ❗ Hnutí islámského odporu věří,že palestinská země je zákonitým posvátným dědictvím,islámská země je svěřena islámským generacím…Je nepřijatelné,abychom se vzdali sebemenší části… ❗ „Izrael exituje a bude existovat pouze do té doby,než jej odstraní islám,stejně jako dříve se vypořádal s jinými“ ❗ Hamas se odvolává na islám,a islámskou ideologií se řídí.Řídí se ji i když ne tak otevřeně i Fatah.Korán,Súra Ženy 4,97(95): ❗ Nejsou si rovni ti věřící,kteří zůstali sedět doma-kromě těch,kdož jsou neschopni-,s těmi,kdož usilovně bojují na stezce Boží majetkem svým i osobami svými.Bůh povýšil ty,kdož usilovně bojují majetkem svým i osobami svými,o stupeň výše než ty,kdož zůstali sedět doma ❗ Súra 4 Ženy,73(71): ❗ Vy, kteří věříte!Buďte ostražití a vrhejte se do boje po oddílech anebo se vrhejte hromadně ❗ Súra 4 Ženy,105(104): ❗ Neochabujte v prosledování těchto lidí(nemuslimů)!A jestliže vy strádáte,strádají i oni,… ❗ Co čeká pokrytecké světové politiky ???:Súra 4 Ženy,137(138):Oznam pokrytcům zvěst radostnou o tom,že pro ně je připraven trest bolestný. 😀 😀 😀 Ty úsměvy jsem tam dal úmyslně,aby vynikla situace.Nakonec Súra 8 Kořist,40,(39): ❗ Bojujte proti nim(nemuslimům),aby už nebylo pokušení k odpadlictví a aby všechno náboženstí bylo jen Boží(islám). ❗ Cíl je ovládnutí světa,ke kterému má nápomoci i ozbrojený boj.Ať se se Izrael vzdá,či nevzdá těchto území,válce to stejně nezabrání.V případě napadení kdo mu pomůže???Směšná je i Nobelova cena „za mír“ pro EU.“Jednoho dne se bude válčit i na územích,kde se nacházejí teď státy EU,pokud „Slepí vůdcové slepých neprohlédnou“.

 • Jan napsal:

  Se Svatým písmem (Tóra, Bible, Korán) a jeho interpretací bude asi všude trochu problém. Jako ne-Izraelec mám s vícero místy Bible problém např.

  Deuteronomium 7, 1: Až tě Hospodin, tvůj Bůh, uvede do země, kterou přicházíš obsadit, vytlačí před tebou početné národy: Chetejce, Girgašejce, Emorejce, Kananejce, Perizejce, Hivejce a Jebusejce – sedm národů větších a mocnějších, než jsi ty. Hospodin, tvůj Bůh, ti je vydá, abys je pobil, a tak je vyhladíš jako proklaté. Neuzavřeš s nimi smlouvu a nesmiluješ se nad nimi. Nespřízníš se s nimi – nedáš svou dceru jejich synovi ani nevezmeš jejich dceru pro svého syna. To by pak tvé potomky odvrátilo ke službě cizím bohům. Hospodin by proti vám vzplanul hněvem a rychle by tě vyhladil. Proto s nimi naložte takto: jejich oltáře zbořte, jejich posvátné sloupy roztříštěte, jejich posvátné kůly zporážejte a jejich tesané sochy spalte. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil, abys byl jeho lidem, jeho zvláštním pokladem jako žádný jiný lid na zemi.

  • Scooolie napsal:

   Jaký je s tím problém? Je to jednorázový příkaz, který byl dán v době, kdy předkové drtivé většiny nás, co zde diskutujeme, žili někde ve stepích dnešního Ruska. Ten příkaz platil pro onu dobu a ať už byl nebo nebyl splněn, dnes to je jen záznam o tom, co kdysi bylo. Kdysi velmi dávno, v době faraonů, kdy v Evropě ještě nebylo po Slovanech dlouho ani slechu…

 • cogavec napsal:

  Odpověď pro Jana ohedně interpretace Koránu:Nejprve několik úryvků z něj:Súra 5 Prostřený stůl,85(82): ❗ A věru zjistíš,že lidé,kteří jsou největšími nepřáteli věřících,jsou židé,a ti,kdo k Bohu přidružují,a zjistíš,že lidé,kteří jsou největšími přáteli věřících,jsou ti,kdož říkají:“Jsme křesťané!“ ❗ Tady je myšlena především křesťanská sekta nestoriánů,část jejího učení je zabudováná v Koránu.O většinovém směru v křesťanství je napsáno toto:Súra 5 Prostřený stůl,56(51): ❗ Vy kteří věříte!!!Neberte si židy a křesťany jako přátele,neboť oni jsou si přáteli jedni druhým. ❗ Súra 5 Prostřený stůl,64-65(59-60): ❗ Rci:“Vlastnící Písma(židé a křesťané)!Nenávidíte nás snad jedině proto,že jsme uvěřili v Boha a v to,co bylo sesláno nám,a v to co bylo sesláno dříve?Však většina z vás jsou hanebníci.“ Rci:“Mám vám oznámit něco horšího než odplatu,která je u Boha?Ti které Bůh proklel a na něž se rozhněval a z nichž učinil opice a prasata ❗ ❗ ❗ ,a ti,kteří uctívají Tághúta-ti jsou v nejhorším postavení a nejdále zbloudili z cesty rovné.“ ❗ Interpretace Koránu pro praktický život je názorně uvedena na YouTube.com. Stačí zadat:Alláh nařídil muslimům vyhladit židy“,káže umírněný islámský duchovní. Nutno poukázat na to,že toto se vysílalo v egyptské televizi,představme si,že by se něco takového vysílalo v naší televizi. 2.příklad,stačí napsat: Basmaláh Je to ze saúdskoarabské televize,nutno napsat z jedním l,i když spisovně by tam byla dvě l. Třetí interpretace Koránu je ve snímku: Semena nenávisti. Jedná se o islámskou výchovu palestinské mládeže.

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Listopad 2012
Po Út St Čt So Ne
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Archiv