… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu




Ohodnoťte článek

Polský nejvyšší soud rozhodl, že šchita, rituální porážka zvířat, která je jedním z pilířů kašrutu pro židy a halalu pro muslimy je nelegální, ale vláda trvá na tom, že podle zákonů EU je dosud možné povolit tento způsob porážky.

Ústavní soud vynesl toto rozhodnutí s platností od 1.1.2013, ale v ten samý den začne platit direktiva Evropské unie o porážce masa podle pravidel kašrutu a halalu, platná pro všech 27 států EU.

Polský Ministr zemědělství Stanislaw Kalemba informoval, že rozhodnutí Ústavního soudu začne platit od 1. 1. a stejně tak i direktiva EU.  Ochránci práv zvířat ale toto zpochybnili argumentem, že  jednotlivé členské státy mohou požádat o výjimku a nepodléhat tak evropské direktivě v této věci.

Podle Dariusze Gzyry ze skupiny Empatia (ochránci zvířat): „Je to pouze naše rozhodnutí, zda  budeme chtít, aby zákon umožnil tento druh porážky anebo ji zakázal.“

hm

Článek je překladem ze zpravodajského webu Arutz Sheva – Israel National News, a to článku Poland Court Rules Shechita is Illegal

19 reakcí na Polský soud rozhodl – Šchita je ilegální

 • Oblovka napsal:

  Polsko bylo vždy silně katolickou zemí. S tím je třeba počítat. Jeho víra mu pomáhala přežít těžké doby útlaku, podobně jako pevná víra zase národu židovskému. Minority usídlené uvnitř národů se často cítí být dotčeny, když má majorita nějaké výhrady k tomu, co na území jejich vlasti přistěhovalá minorita činí. Menšiny se cítí omezovány ve svých právech dělat si, co se jim líbí. (Cikáni se museli vzdát svého kočovného způsobu života, na který měli odvěké právo, a začít pracovat. Vietnamci jsou občas nuceni platit daně a muslimové nesmějí nosit burky – nedivím se, burka může být totiž ideálním maskováním pro teroristy.) Co Vám asi tak říkají hinduisté na Vaši porážku, když je pro ně kráva posvátná? V době, kdy na Vás sousedé volají úřady, že týráte psa, když Vám vyje v bytě, zatímco jste v práci, se nemůžete divit, že jsou v křesťanských zemích výhrady proti Vaší porážce. Osobně jsem několikrát sledoval košer porážku a je to síla! Zvíře opravdu trpí – tradice netradice. Je vystresované a stresová látky se zákonitě vyplavují do jeho organizmu, tudíž i do masa. V západní Evropě se v poslední době zvíře stále častěji na obyčejných „gójských“ jatkách nejprve omámí plynem a až poté se usmrtí. Je to daleko ohleduplnější způsob. Nestálo by za úvahu raději například v Polsku zavést před rituální porážkou tuto malou úpravu a vyjít tak Polákům vstříc, než se rozhořčeně dovolávat svých práv? Určitě by to s povděkem ocenili. Možná, že by pak i oni vyšli vstříc Vám. Chce to určitou míru vzájemné tolerance. Vyžadovat toleranci jen po druhých, jak je vidět, nestačí. Urputným lpěním na tradicích a neústupností se vyznačují zvláště starobylé národy jako jsou národy arabské ale i Židé. Byli byste schopni alespoň takovéto nepatrné reformy na územích, které navíc nejsou Vaší vlastí? Odpovězte si sami.

  • Scooolie napsal:

   V zásadě s Vámi souhlasím, jen ten závěr mi přijde poněkud nekonzistentní s úvodem.
   Tolerance = strpění. Tedy tolerancí je stav, kdy strpím něco, co mě osobně se třeba nelíbí. Nutí někdo Poláky, aby si kupovali maso z rituálních porážek? Nenutí. také si ho nekupují a šchita je proto v Polsku poměrně málo rozšířená, protože ji vyžadují skutečně jen ti, pro které je náboženskou nutností.
   Vycházet vstříc Polákům by měli židé a muslimové v čem? Vždyť oni Poláky absolutně k ničemu nenutí. Polák ať si jí třeba vepřové s plynem omámeného prasete, židovi to je jedno…
   Celkem by mě zajímalo, kde a kdy jste „osobně sledoval košer porážku“ a zda to nebylo jen nějaké hodně divoké video na YouTube, které údajně zobrazuje údajnou rituální porážku.

   A zásadní otázka na závěr: Na základě čeho máte za to, že pro židy není Polsko vlastí? Polák židovského vyznání není už Polákem? Anebo se budeme vracet na počátek středověku a dokazovat si, kdy na území dnešního Polska přišli Židé a kdy Poláci? A co celé západní Polsko, kde do roku 1945 žili převážně Němci – je toto území ve Vašem pojetí vlastně vůbec vlastí Poláků?? Co říkáte na tuto mapku? Čí vlastí je při Vašem pojetí dějin dnešní Polsko? Mapa Ethnograficzno-Statystyczna

   A navíc samotná Ústava Polské republiky v preambuli zcela jasně definuje, kdo je Polák slovy my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, takže Vaše teorie o tom, pro koho Polsko je a není vlastí jsou zcela mimo. I slovy nejvyššího polského zákona.

 • Tamar napsal:

  Ani s tou šchitou samotnou to není tak jednoduché. Celý proces porážky je vázán přísnými pravidly, které by mohl změnit jen sanhedrin. Sanhedrin neexistuje a omámení zvířete není možné.

  Osobně jsem šchitu neviděla, ale kdysi jsem si sama zabíjela (normálně) kachny a krůty. Nemyslím si, že by šchita byla nějak nehumánější. Ta drůbež se vždycky ještě chvíli po akci docela intenzivně mrskala.. rozhodně už ty kačeny nebyly při vědomí, měly useknutou hlavu. Takže když se zvíře po protnutí hrtanu a tepny hýbe, rozhodně to nemusí znamenat, že je při vědomí a vnímá.

  Když budou proti šchitě protestovat vegetariáni a vegani, kteří nikdy žádné zvíře nezabili a nesnědli, beru to, ale když frflají vepřožrouti a podobní, nechala bych je, ať svoje prasátko nebo tele zkusí porazit sami. Pokud se po takové zkušenosti nestanou taky vegetariány, tak nemají co frflat..

 • Oblovka napsal:

  Židé a muslimové nutí majoritní národy k ústupkům, které se mnohdy neslučují se zvyky a zákony národů na jejichž území žijí. Nyní tedy požadují Židé, aby Poláci tolerovali týrání zvířat během porážky. Požadují jakousi úlevu v zákonech, ovšem jak vidím z vaší podrážděné reakce, vstřícnost z druhé strany je nulová. To Vy nutíte ostatní, aby Vás tolerovali, a běda slyšíte-li třeba jen mírnou kritiku. Nedivte se potom, že budete mít v Polsku problémy. Na téma území – západní část historicky vlastí Poláků není, dávám Vám za částečně pravdu. Ovšem na téma vlasti u Židů Vám budu zásadně oponovat – ze skušenosti vím, že Žid se považuje především za Žida, nikoli za člena národa, na jehož území žije. To až s bídou na druhém místě. I v televizi jsem několikrát, nejen v osobním životě, slyšel odpověď na dotaz, jestli se dotyčný(á) cítí Čechem, že ne, že je Židem. Zde jde o to, za co se považujete Vy. Vy se vyčleňujete, já Vás nevyčleňuji a myslým, že v našem všeobecně tolerantním národě se Vám nežije špatně. Asi bude ale ve většině zemí světa platit, že se menšina bude muset podřídit zákonům většiny. Mohu to říci také jinak – aby všichni stejně a bez rozdílu dodržovali platné zákony. Možná, že je jen otázkou času, kdy stejný problém vyvstane i v naší republice. Když jsme tedy už začali – osobně jsem se setkal s velice silnými rasistickými výpady zejména ze strany Židů na adresu tzv. „gojímů,“ ale přešel jsem je a ve svých činech i myšlení jsem tolerantní. Co se týká muslimů – samozřejmě se můžete řadit do stejné linie a bojovat i za jejich „svatá práva“, ale myslím, že časem názor pozměníte.

  • Scooolie napsal:

   Nezbývá mi opakovaně se zeptat na základě čeho soudíte, že občan Polska, polské národnosti a židovského vyznání je nějaký „jiný národ“, který nemá právo na život v souladu se svým náboženským vyznáním stejné, jako občan Polska, polské národnosti a náboženství katolického, pravoslavného, některého protestantského?

   Ale i kdyby snad byla pravda, že občan Polska židovského vyznání se považuje národnostně nikoliv za Poláka, ale Žida, tak Polsko je demokratický OBČANSKÝ stát – a národnost nemá z hlediska ústavních práv absolutně žádný význam. Jak už jsem citoval výše – Ústava Polské republiky v preambuli zcela jasně definuje, kdo je Polák slovy my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej

   Co se týče nějakého prohlášení nějakého českého Žida v české TV, tak na něj má právo. Stejně jako se někdo považuje za nikoliv Čecha, ale Moravana, jiný se hlásí k národnosti německé (třeba Horst Siegel) nebo polské (Eva Farna)…

   P.S. Slovo „gojim“ je už samo o sobě množným tvarem slova „goj“. Ekvivalentem „gojim“ jsou „gojové.“ Vaši „gojímové“ jsou pitomost, kterou kromě Vás snad užívají už jen hňupi od (huh! Poláka? :-D) Stwory…

  • Vader napsal:

   To Vy nutíte ostatní, aby Vás tolerovali, a běda slyšíte-li třeba jen mírnou kritiku.

   Na nekonkrétní výtku konkrétní odpověď – košer maso závisí na šchitě. Není šchita, není košer maso. Není košer maso, žid je vegetarián.
   Než být vegetarián, nechám si dovážet košer mražené maso třeba z Rakouska. Kdo vydělá? Rakušáci.

   I v televizi jsem několikrát, nejen v osobním životě, slyšel odpověď na dotaz, jestli se dotyčný(á) cítí Čechem, že ne, že je Židem.

   No, to se vám povedl docela hardcore vtip. V televizi (zejména té „jasné a ověřené“) jsem viděl ledajakou békovinu. Povětšinou se stačí podívat na zprávy (pokud možno ty „jasné a ověřené“, které tak miluje kolega Warden).
   Po troše sarkasmu tak trochu ironicky k věci. Já jsem ze za Čecha nikdy nepovažoval. Vždy jsem sveřepě trval na tom, že jsem Moravák. Čech je pro mě příslušníkem cizího národa. Pozor, cizího národa, ale občanem téhož státu, ergo rozdíly mohou být leda tak kulturně-jazykové; rovnost před zákonem a povinnost zákony naší země ctít je nedotčena. Nicméně být Čechem je mi cizejší, nežli být Němcem, Rakušákem či Norem (potažmo Dánem), neboť ještě jedna z mých babiček neuměla slovo česky. Rakušanda jako poleno. Prababička z jiné větve rodu proplouvala z moravské slováčtiny do bokmål (ačkoliv pro ni byl tento název odporností). Tož tak 🙂 (konec ironie a sarkasmu)
   💡 kým se cítil třeba Hugo Haas ? 💡

 • Oblovka napsal:

  Osobně se omezuji pouze na konzumaci drůbeže a ryb, takže „frflat“ mohu. Jestliže useknete drůbeži hlavu, opravdu nežije a pohyby vykonávají nervy. Při proříznutí krční tepny atd. je situace naprosto jiná, zvíře je při plném vědomí dlouhou dobu a opravdu v silném stresu. Při běžné porážce je zabito velmi rychle výstřelem z jateční pistole, přesto dochází při čekání zvěře na porážku ke stresu, a proto tedy onen plyn. Nevím, za jakých podmínek se může sejít sanhedrin (židovský nejvyšší soud). Možná, že by se nějaké vhodné řešení při troše dobré vůle najít dalo.

  • Scooolie napsal:

   Vy jste asi nikdy nebyl na tradiční české prasečí zabíjačce, když věříte pitomosti o tom, že při běžné porážce zvíře umírá rychle, že? Ve skutečnosti nejde ani tak o rychlost, ale o bolestnost. A ta se nijak extra od šchity neliší.

   BTW: Doufám, že nenosíte koženou obuv nebo pásek 😉

  • Vader napsal:

   Při běžné porážce je zabito velmi rychle výstřelem z jateční pistole…

   Bravo, sršíte vtipem.
   Přál bych vám 200 hodin na jatkách, které jsem měl jako praktickou část studia povinné. „Normálních“, tzn. nežidovských, tedy „majoritních“ jatkách. Pokud šlo o porážku prasat, tvorů velmi inteligentních a citlivých, bylo „stádo“ vypuštěno z tak narvaného kamionu, že bylo k podivu, jak málo jich uhynulo během transportu. Pašíci popadli dech, a vzápětí se jich zmocnila čirá animální hrůza. Byli totiž „trychtýřem“ směřování do koridoru, kam se na šířku vešel toliko jeden pašík. Museli v řadě za sebou. Krom pachu krve, který jsme my, lidé, už ani nevnímali, na ně nepochybně malebně působil i pohled na konci koridoru. Tam čekali chlapíci s elektrickými omračovači. Dobrá třetina vepříků utrpěla jen krátký šok, a po dobu, kdy byla věšena na háky jedoucí dál do masostroje, kvičela jako o život či jako prasata (blbé přirovnání). Na hácích byli bodnutím a řezem vykrveni, a když pásové háky dorazily do haly k prvotnímu bourání, měli to už opravdu všichni za sebou. Ne rychle, ne bezbolestně a rozhodně ne bez stresu a hrůzy. Některé kolegyně měly to štěstí, že na rozdíl od oněch pašíku sebou zelené sekly o zem a nevnímaly už nic. A propos, pašíci nejevící ochotu pokračovat v klidném pochodu koridorem, byli k tomuto nuceni nepatrně upravenými nástroji, které se jinak běžně používají k odtahu „lóden“, lhostejno zda se zeleninou či masem.
   U porážky koní byla situace jiná. Nebylo jich takové množství, a o jejich inteligenci ani síle nepochyboval nikdo. Koník byl vystoupen, chlácholen řezníkem, a když to nejméně čekal, dostal elektrickou „pecku“ mnohem silnější, než chudáci pašíci. Následoval výstřel jehlovkou a to bylo z porážky vše. Následovalo opět primární bourání.
   Hovězí dobytek byl kapitolou opět jinou. Zvířata neinteligentní, leč ne bez pocitů. Oč méně inteligence, o to více síly. Právě proto byl postup podobný porážce koní. Byl brány jednotlivé kusy, které čekal výstřel či paralyzující výboj. Záleželo na rozhodnutí zkušeného řezníka. Těžší to bylo s mohutnými kusy, které nebylo jednoduché jen tak „picnout“, nebo počítat s okamžitou účinností elektrického výboje. Tyto kusy se nechávaly na konec. Byly udržovány v klidu, a jako „anestetikum“ sloužila staletími ověřená dřevěná palice v rukou zkušeného a silného řezníka.
   Souhrnem – zvířata více či méně trpěla, byla více či méně ve stresu. Vyjma prasat. Tak trpěla psychicky i fyzicky jako zvířata (zase blbé přirovnání). Nutno dodat, že „prasečí četa“ se chovala jako prasata (velmi blbé přirovnání, pokud beru v úvahu kontext).

   Nevím, za jakých podmínek se může sejít sanhedrin (židovský nejvyšší soud). Možná, že by se nějaké vhodné řešení při troše dobré vůle najít dalo.

   Ani při vynaložení maximálního množství dobré vůle se prozatím Sanhedrin sejít nemůže.

 • Oblovka napsal:

  Sledoval jsem několikrát porážku prováděnou profesionálním řezníkem, zvíře kleslo okamžitě mrtvé k zemi. O TUTO PROBLEMATIKU JSEM SE OPRAVDU ZAJÍMAL. Rozdíl v obou porážkách je. Co jste viděl Vy, nevím, ale s tímto Vaším přístupem k problému daleko nedojdete. Starověké „zákony“ musí nutně v moderní společnosti narážet, zvláště když není nejmenší ochota k dialogu. Pak Vám ovšem nezbyde než „frflat“, že je někdo antisemita. Jak potom ovšem chcete, aby někdo podepisoval Vaše petice a zastával se Izraele v blízkovýchodních konfliktech?

 • Tamar napsal:

  Sanhedrin se sejít nemůže, když neexistuje.
  Kuře s proříznutou krční tepnou a hrtanem je úplně stejně mrtvé jako to s useknutou hlavou. To že se obě ještě chvíli mrskají, vypadá děsivě, ale je co se týče utrpení zvířete zhruba nastejno.
  Zvíře s proříznutou tepnou a hrtanem není při vědomí.
  Sám říkáte, že jste tu šchitu naživo neviděl a snažíte se to srovnávat. Já jsem to taky neviděla, ale netroufám si hlásat, že to je větší týrání než běžné zacházení se zvířaty na jatkách. Jatka jsou děsná asi vždycky. A ten mýtus že šchita je surovější, vznikl z trochu jiných důvodů než že by běžné občany tohle strašně bolelo.. Nakonec když si spočítáte kolik zvířat se v tom Polsku takhle rituálně zabije a kolik jich zajde na běžných jatkách – je to nepatrné procento. U nás se šchita neprovádí vůbec..

 • Talmid napsal:

  Člověče, vy tu od počátku omíláte neochotu k dialogu a kompromisu. Dialog se zaprvé vede právě teď a tady (patrně i v Polsku) a kompromis není třeba, když nedochází k většímu násilí než u normální porážky, což je tedy na příslušném soudu – ergo v Polsku šchita asi nebude, ale tady jsem neviděl jediný požadavek „vyjímky“ nad kterým jste se tak rozohňoval-mimo to že žádat se může i modré z nebe, to je legální.
  A také česká ústava se zastává práv „občanů ČR“, pro zákon nejsme minoritou. Všichni máme české občanky. Kromě toho berete národnost podle etnicity, jazykově jsme všichni Češi. A na tom žádné prohlášení kohokoli v Tv nic nezmění. Nikdo tu tedy nechce žándé vyjímky-pouze můžeme prosazovat svůj názor a dávat svůj volební hlas. To vy snad taky smíte ne?

 • janach napsal:

  Nu- nevím, nevím, ale jeli provedena rituální porážka tak, jak má být… zdá se mi poněkud méně brutální než běžná jatka a velkochovy…

 • Hana Mayer napsal:

  Vážení, šchita se v Polsku prováděla od té doby, kdy tam žijí židé a to není od včera a Polsko bylo vždy katolickou zemí a nikdy nijak zvláště židy nemilovali, ale měli všech pět pohromadě, viděli, že židi porážejí zvířata určitým způsobem, který je sice trochu jiný, ale ne zase natolik, aby se z toho dělalo poprask. To jen v dobách, kdy bylo potřeba odlákat pozornost lidu od nějakého průšvihu, tak se začlo o židech mluvit tak, aby se vzdemula vlna hněvu a lůza se zahojila na židech při větším či menším pogromu a neznepokojovala krále či šlechtu. Tento vzor funguje i dnes, jenomže je přizpůsoben době, ochráncům zvířat vadí košer zabité krávy a slepice, ale nevadí jim nekošer zabitá prasata a slepice a krávy. Takže by bylo asi lepší se podívat kdo a proč chce manipulovat lidi neznalé problematiky. Jde tu o primitivní antisemitismus jako před 100, 200 nebo 500 lety.

 • cogavec napsal:

  Do tohoto sporu bych netahal křesťanství.Ješua s 12 učedníky jedl beránka zabitého košer způsobem. 😉 Co znám křesťany,tak většině z nich košer porážka nevadí.Co se týče nošení burek,tak ve Francii bylo pokutováno jen několik žen,v realitě mnozí Francouzi mají strach zasáhnout,protože se bojí islámské odvety,v téhle zemi už jde o život.Ostatně pokud zakážem teroristům nosit čepici nebo burku,tak to rozhodně neznamená,že se z nich stanou lepší lidé.Naopak by bylo vhodné,aby všichni teroristé nosili burku,abychom je pak včas rozpoznali. 😆 A co se týče téma“má vlast“,má otázka zní:Pocházejí-li mí předci z vícero národů,např. ze čtyř,kde pak mám vlast??? 😀

 • Oblovka napsal:

  Ochráncům zvířat právě vadí i nekošer zabitá prasata, krávy a stav ve velkochovech a je to v pořádku. Nejedná se o žádný primitivní antisemitismus. Jinak sleduji, že jestli se někdo rozohňuje, jste to Vy, a řekl bych, že až nepřiměřeně.

 • Fanuel napsal:

  Shalom Shabbat……každému něco vadí……každému jde o to své……každý hájí sama sebe…..Sám si vařím…. sám si peru….že se na to ????
  Stanek Frantisek Fanuel

 • Oblovka napsal:

  Citát z knihy Judaismus od A do Z: …“Od zřízení Státu Izrael v roce 1948 byly činěny pokusy obnovit sanhedrin gdola v Jeruzalémě, kde se měla činit rozhodnztí ve věcech významnějších halachických problémů a zajišťovat jim celosvětovou závaznost. Krátkozraká náboženská fanatičnost však způsobila, že se tyto návrhy dosud nesetkaly u předních rabínů s dostatečnou podporou.“
  Co se týká Vámi popisované brutality při porážce prasat, nikdy jsem se na vlastní oči s něčím podobným nesetkal a myslím, že zvláště pokud jste spolu měli ženy, je možné, že Vám toto divadlo pro vlastní škodolibé potěšení (nevím, jak kulantně tyto tvory označit) předvedli. Slyšel jsem o případech, že se občas takto podobně baví. Tvrdě bych takovéto jednání postihoval.
  Velmi pozitivně oceňuji humor některých z Vás. Kéž by nás nikdy neopustil. Bude ho možná ještě potřeba. Přiostřívá se.

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Listopad 2012
Po Út St Čt So Ne
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Archiv