… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Ohodnoťte článek

modlitba

modlitba (ilustrační foto)

Zatímco pokračují raketové útoky teroristů na jižní a centrální Izrael a Izraelské obranné síly se připravují na možnou pozemní operaci v Gaze, židovské rodiny po celém Izraeli se připravují na šabat.

Izraelský veřejnoprávní rozhlas od začátku šabatu dnes večer spouští na frekvenci 531 kHz tzv. tichý kanál, který vysílá jen nezbytná naléhavá bezpečnostní oznámení a jinak ticho. Židovské rodiny dodržující šabat stanici zapnou ještě před začátkem šabatu a rozhlasový přijímač nechají zapnutý, takže se současně vyhnou nepovolenému poslechu rozhlasu o šabatu a přesto se k nim v případě potřeby dostanou životně důležitá varování.

Rozhlasová stanice Kol Chaj navíc mimo šabat vysílá kromě zbožných písní zdůrazňujících víru a B*ží záchranu také halachickou poradnu pro vojáky a obyvatele postižených oblastí.

Bývalý sefardský vrchní rabín a současný duchovní vůdce strany Šas rabi Ovadja Josef vyzval Židy, aby se do skončení války při ranních modlitbách po otevření Aron Kodeš o šabatu i během týdne modlili navíc Žalm 83 za bezpečnost civilních obyvatel a vojáků Izraele. A stejně tak na konci ranních modliteb se modlili modlitbu Avinu Malkenu.

Izraelští rabíni obyvatele vyzvali, aby se v oblastech, kam padají rakety Hamasu, modlili jen v opevněných synagogách.

Žalm 83

v překladu Bible 21

1Zpívaný žalm Asafův.
2Bože, nezůstávej tiše,
přeruš své mlčení, Bože,
ze svého klidu probuď se!
3Pohleď, jak se tví nepřátelé bouří,
ti, kdo tě nenávidí, hlavy zvedají.
4Proti tvému lidu spřádají tajné plány,
radí se proti tvým nejdražším:
5Pojďte, říkají, ten národ vyhladíme,
aby se zapomnělo na jméno Izrael!
6Jednomyslně se spolu uradili,
do smlouvy proti tobě vstoupili:
7tábor Edomců spolu s Izmaelity,
Hagrité spolu s Moábci,
8Gebal i Amon spolu s Amalekovci,
Filištíni spolu s Týrskými,
9dokonce Asyřané spolčili se s nimi –
stali se posilou pro syny Lotovy! séla
10Proveď jim to, co provedls Midiánu,
Siserovi a Jabínovi u potoka Kíšonu.
11Rozprášeni byli tenkrát u En-doru,
na zemi leželi jako hnůj!
12Jejich velmoži ať jsou jak Oreb a Zeeb,
všechna jejich knížata jak Zebach a Calmuna,
13kteří si mysleli: „Budeme pány
nad Božími příbytky!“
14Bože můj, dej, ať jsou jako chmýří,
ať jsou jak stéblo větrem zmítané.
15Jako když oheň vypaluje lesy,
jako když plamen hory sežehne,
16takto je stíhej svojí bouří,
ať je vyděsí tvá vichřice!
17Jejich tvář naplň zahanbením,
tvé jméno, Hospodine, aby hledali.
18Na věčné časy ať se stydí a děsí,
samou hanbou ať zmírají.
19Tak aby poznali, že ty jediný,
který máš jméno Hospodin,
jsi nade vší zemí Nejvyšší!

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Listopad 2012
Po Út St Čt So Ne
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Archiv