… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Ohodnoťte článek

V sobotu večer 8. prosince ihned poté, kdy šabat skončil (17 hod.), začíná svátek Chanuka. Pokud jsme v synagóze, zapaluje se nejdříve svíčka v chanukiji a poté děláme havdalu. Doma tomu je naopak. Nejdříve děláme havdalu a poté zapalujeme první chanukovou svíci.

Před zapálením chanukové svíčky pronášíme dvě požehnání: 1. „lehadlik ner chanuka“ a 2. „šeasa nisim“. O prvním  chanukovém večeru (8.12.) pronášíme ještě třetí požehnání pro slavnostní příležitosti „šehechejánú“. Poté recitujeme „hanerot halalu“ a při tom zapalujeme chanukovou svíčku. Potom je zvykem zpívat píseň „Maoz cur“. (Požehnání a Maoz cur nalezneme na str. 197 hebrejsko-české modlitební knihy –  siduru Adir ba-Marom, Praha 2009).

Chanuka slavíme na památku vítězného završení první etapy osvobozeneckého boje Makabejských proti tyranii syrsko-helénského krále Antiocha IV. Epifana (175-164 př.o.l.), který se snažil našemu lidu násilně vnutit helenistickou kulturu vycházející z pohanského základu, tudíž nám bytostně  cizí a nepřátelskou. Koncem roku 164 př.o.l. Juda Makabejský s povstalci dobývají Jeruzalém, odkud vypudili Antiochovu vojenskou posádku a židovské helenisty – mitjavnim. 25. dne měsíce kislevu tohoto roku Makabejští znovuzasvětili Řeky znesvěcený jeruzalémský Chrám, zapálili světla v sedmiramenném chrámovém svícnu – menoře a opět zahájili pravidelné tradiční bohoslužby a přinášení rituálně čistých obětí.

Základním pramenem pro historii povstání Hasmonejských jsou první dvě knihy Makabejských, které byly sepsány v poslední čtvrtině 2. stol. př.o.l. Jedná se o díla apokryfní, tedy taková, která nevešla do kánonu a nebyla učenci v Javne zařazena mezi knihy Písma svatého (kitvej kodeš).

V talmudickém traktátu Šabat 21b se uvádí, že když Řekové vešli do Chrámu, znesvětili všechny se tam nalézající zásoby čistého olivového oleje používaného k zapalování světel v menoře. Poté, kdy Makabejští osvobodili Jeruzalém a očistili znesvěcený Chrám, hledali čistý olivový olej, aby mohli opět zažehnout světla v chrámovém svícnu. Nakonec našli malý uzavřený džbánek s olejem zapečetěný veleknězovou pečetí. Olej rozlili do kahánků menory a zažehli knoty. Běžně by toto množství oleje vydrželo hořet den, ale Hospodin učinil zázrak a olej v menoře hořel ještě dalších sedm dní, celkem tedy osm dní.

Proto na památku tohoto zázraku slavíme Chanuku osm dní. Dnes samozřejmě nezdůrazňujeme pouze Boží zázrak, ale též hrdinný boj malé hrstky odhodlaných židovských povstalců proti mnohonásobné přesile Antiochovy armády i vojsk jeho nástupců. Po osvobození Jeruzaléma boje pokračovaly dalších dvacet dva let. Roku 142 prohlásilo shromáždění lidu v Jeruzalémě posledního z žijících synů Matitjáše Hasmonejského, Šimona, vládcem Judska. Později Tuto skutečnost byl nucen vzít na vědomí i seleukovský panovník syrské říše Antiochos VII. Euergetes a takto formálně uznal nezávislost Judska na své říši.

Všem čtenářům a příznivcům tohoto portálu přeji Chanuka sameach – veselou Chanuku!

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Prosinec 2012
Po Út St Čt So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Archiv