… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Ohodnoťte článek

Atlantic CouncilAtlantic Council (Atlantická rada), think tank v jehož čele stojí Chuck Hagel, nominovaný prezidentem Barackem Obamou na ministra obrany USA, předpovídá, že v roce 2030 bude existovat „pomulláhovský“ Írán, který by mohl být „přirozeným partnerem“ USA.

Nabádá také k přesvědčování Izraele, aby dosáhl míru se svými sousedy, včetně palestinských Arabů.

V pozičním dokumentu s názvem „Envisioning 2030: US Strategy for a Post-Western World“ (Předvídání roku 2030: Strategie USA v post-západním světě) Atlantic Council načrtává scénář, v němž dojde k demokratizaci arabského Blízkého východu, což bude mít nakonec vliv i na Írán.

Envisioning 2030: US Strategy for a Post-Western World – celý dokument na webu Atlantic Council (anglicky, *.pdf, 1,7 MB)

„Trajektorie úspěchu navrhované strategie USA vůči arabské transformaci bude pravděpodobně mít širší dozvuk,“ uvádí dokument. „Čím více se arabská transformace do roku 2030 dostane do situace, kdy blízkovýchodní politická realita se vyvine natolik, že Egypt, Tunisko a další arabské státy budou podobnější Turecku nebo Indonésii než Jemenu, tím větší bude síla příkladu a takřka jistě to bude mít širší dopad na celý islámský svět.“

„Je těžké si představit, že by šíitský režim v Íránu nebyl do takového politického prostředí zapojen nebo jím možná zrušen,“ vysvětluje think tank. „Možnosti pro šíitský expansionismus Íránu budou v regionu velmi malé. A je těžké si představit,že již globalizovaná íránská veřejnost nebude inspirována regionálními příklady demokratické správy věcí veřejných.“

Zvyšující optimismus think tank prohlašuje, že „z hlediska strategie USA je nutné na Írán hledět jako na potenciálního přirozeného partnera v regionu, jak tomu bylo do roku 1979. Post-mulláhová vláda s ubývající šíitskou politickou ideologií se snadno do roku 2030 opět může stát jednoznačným prvkem stability.“

Listina hájí jemné radění arabskému světu a také se zdá, že podporuje tlak na Izrael, aby se pro své vlastní dobro vzdal území. „Dosažení řešení izraelsko-palestinského konfliktu posílí americkou strategii a zájmy v regionu“ a „také pomůže Izraeli přizpůsobit se nové realitě,“ vysvětluje.

„Nástup populistických, islamisticky orientovaných vlád v arabských státech nacházejících se ve stádiu politického přechodu, dá otázce Palestiny větší ohlas mezi více zpolitizovanou a posílenou arabskou veřejností. Současná palestinská realita – rozdělení mezi Západní břeh a Gazu, umírněné sekulární palestinské vedení, které je zdiskreditované selhání jednání, a slabá ekonomika závislá na pomoci Izraele – jsou neudržitelné.“

„USA budou muset přesvědčit svého izraelského spojence, aby pochopil, že měnící se strategické kalkulace v regionu budou vyžadovat, aby Tel Aviv dosáhl míru se svými arabskými sousedy, aby zajistil svoji budoucnost jako demokratického, židovského státu. USA nicméně musí být rozumné a vytvořit si také záložní strategii, která bere v úvahu možný scénář, kde izraelsko-palestinská otázka zůstane do roku 2030 nevyřešena, a která zohlední dopad takové reality na roli USA v regionu.“

8 reakcí na Atlantic Council: V roce 2030 bude „post-mulláhovský“ Írán spojencem USA

 • xbilek napsal:

  Toto napsal Šimon Peres v roce 2010 v předmluvě ke knize Start-Up Nation:

  Jsem přesvědčen, že následující desetiletí přinese po stránce vědecké a průmyslové ty nejnečekanější objevy. Půjde o důsledek simultánního vývoje v několika oblastech:
  První představuje rozvoj umělé inteligence. Během posledních 25 let vzrostly schopnosti a kapacita počítačů na miliónkrát vyšší úroveň.
  Za druhé, rostoucí počet vědců ve světě (především v Číně a v Indii) přinese ve spojení s pokroky v technologiích ohromné množství nových vědeckých objevů.
  Za třetí, nástup nanotechnologií umožní dešifrování lidského mozku, nejzázračnějšího výtvoru v celém vesmíru. To povede k rozvinutí lidského potenciálu, k otevření komunikačních systémů a k vytvoření společenských výzev, jaké si dosud nedovedeme představit.
  Budeme schopni odhalovat jevy, které dalece přesahují dnešní horizonty. Budeme schopni zdolávat nemoci a předcházet jim. Obcházet překážky. Cestovat do větších dálek vesmíru a větších hloubek oceánů. Možná se nám podaří rozluštit vůbec největší tajemství: kód lidské existence a tajemný příběh lidské tvořivosti.
  Izrael se v současné době připravuje na tuto úžasnou cestu, pomáhá jiným cestovatelům a těží z jejich pomoci.

  Já k tomu dodám:

  Už možná před koncem tohoto desetiletí dojde k překonání lidského mozku, který byl doposud tím nejdůležitějším limitem vědeckého, technologického a ekonomického rozvoje. Umělé neuronové sítě umí už dávno pracovat stotisíckrát rychleji než neurony v mozku. Rychlost šíření nervového vzruchu je řádově 100 metrů za vteřinu. Z toho lze odhadnout, že hmota skýtá možnost dělat to co mozek řádově miliónkrát rychleji. Kromě toho odhaduju, že do prostoru, který zabírá jeden biologický neuron, se vejde řádově milión neuronů vyrobených pomocí nanotechnologie. Stručně: Náš současný mozek je miliónkrát pomalejší a miliónkrát jednodušší než co hmota dokáže.

  Výkon současného lidského mozku se odhaduje na 38 petaflops (milión miliard operací za vteřinu). Nejvýkonnější počítač na světě má necelých 18 petaflops, v roce 2015 bude mít nejvýkonnější počítač 100 petaflops, v roce 2020 bude mít nejvýkonnější počítač 4000 petaflops… Víc k tomu třeba na http://datarama.aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=723439

  Nejde o to, že by současný rozvoj vědy a techniky byl rychlý. Právě naopak – je strašně pomalý, protože je limitovaný stále stejně pomalými lidskými mozky. Zlom nastane v okamžiku, kdy bude současný lidský mozek překonán takovým způsobem, že přestane být určujícím činitelem vědeckotechnického rozvoje. Může k tomu dojít třeba tím, že objevíme třeba i docela jednoduchý a primitivní způsob, jak navýšit schopnosti stávajícího mozku přisypáním chytrého prachu – nanosoučástek, které se do činnosti mozku zapojí a podpoří ji, byť zprvu jen neohrabaně a primitivně. I malé převýšení schopností současného mozku bude mít za následek lavinovité vylepšování, protože na každém dalším vylepšení už bude pracovat inteligence, které nikdy před tím na Zemi nebyla. Svět bude pořád vypadat stejně, nebude se dít nic zvláštního, až do okamžiku, kdy se lavinovité zvyšování inteligence někde rozběhne. Rychlost navyšování inteligence poroste exponenciálně a v krátkém čase bude dosaženo výše nastíněných fyzikálních limitů.

  Závěry pro politiku:

  Je potřeba počítat se světem, v němž si lidé umí předělat těla do prakticky nesmrtelné podoby. Lidé netrpí nemocemi a nemají před sebou perspektivu stárnutí spojeného s úbytkem sil. Každý zná všechny jazyky a všechna významná literární díla napsaná v době pomalých mozků. Naučit se nazpaměť celou Bibli je stejně snadné jako bylo v době pomalých mozků naučit se nazpaměť jedno krátké slovo. Každý je schopen miliónkrát rychleji a miliónkrát komplexněji nacházet vzájemné vztahy mezi informacemi.

  Dokud k překonání mozku nedojde, nemá smysl dělat o moc víc než udržovat přijatelnou rovnováhu.

  Ten, kdo transhumánní přerod zrealizuje, získá v ten okamžik bezprecedentní převahu nad pomalým a hloupým zbytkem světa. Nemůžeme si dovolit vývoj brzdit a přenechat realizaci transhumánního zlomu třeba severokorejcům. Místo vyhlašování programů, jak dostat naše současné chatrné tělo na Mars, by politici mohli předestřít podobnou vizi jako Šimon Peres a podpořit (morálně a legislativně) výzkum zacílený na navýšení inteligence. Může to proběhnout tak, že se na pro lidstvo klíčovém výzkumu bude muset pracovat pod deklarovaným cílem pomoci mentálně postiženým vyrovnat se normě, anebo se může celé lidstvo těšit na nesmírně pozitivní budoucnost.

  • Blazej napsal:

   B*h to vidí-nemyslím si ,že by věda musela nějakým úžasným způsobem překonávat nějaké pomalé lidské mozky a už vůbec netoužím přisypat si nějaký nano prach do mozku. Proč ??? A už vůbec nechci získávat nějakou bezprecedentní převahu nad „hlupáky“ jimiž mohou být třeba mé děti, nebo moji rodiče, přátelé , známí,………..dosaďte si tam koho chcete.Občas jsem měl tu možnost vyslechnout malé i větší „světovládce“ jak by jednotlivé poznatky a objevy vědy zužitkovali – pochopitelně ve svůj prospěch – vždy z toho vylezly jen zrůdnosti v konečném efektu škodlivé jak jedinci,tak i celému lidstvu.Raději bych vládl sám sobě,bez pomoci počítače a umělé inteligence plně rozvinul alespoň jeden z deseti druhů rozumu – a vůbec abych žil „správně“. Ale co je to „žít správně“ to ví jen B*h a proto se jej na to ptám….

  • Scooolie napsal:

   Velmi zajímavý komentář. Z dlouhodobého hlediska máte asi pravdu, ale v horizontu nadcházejících desítek let budou tyto technologie a výzkumy přístupné – jak sám píšete – jen hrstce lidí. Nezapomínejme, že ve světě, kde jsou dnes skoro na dosah ruky takovéto možnosti, stále miliony lidí ročně umírají na naprosto banální nemoci, na nedostatek jídla a pitné vody.

   • Blazej napsal:

    no víte , jen mi blesklo, co už věděli jiní přede mnou,…věda bez svědomí….mnohokrát se to lidstvu vymstilo. Myslím si , že věda samotná má své určité limity – je nad mé možnosti a schopnosti vědět(věda) co bychom měli učinit pro skutečné odstranění chudoby a jejích projevů na světě. Alespoň v naší zemi žijeme tak dobře jako nikdy předtím – což pro mne vyplývá jak z paměti rodiny,tak i z archivů , které jsem měl možnost chvíli studovat.Možná nebude muset člověk žitím svého života získavat žádné životní zkušenosti – a nějaký vědec skutečně vymyslí instantní nejen rozum,který novorozeněti podáme a máme hned „vše vyřešeno“. Nedokážu si jen v tuto chvíli ještě zcela jasně představit 6-7 miliard nesmrtelných,při zachování porodnosti která nyní je ( snad nějaký stop stav?Pokud se týká té inteligence- vždyť toho lidského mozku zatím ani tolik nevyužíváme -je to snad vidět i na našich politicích – a nejen našich.Vždyť nikdy ve známé historii nebylo tolik finančních prostředků lidstvu(?) k dispozici a zároveň mrtvých pro jistý pokrok v zemích , ze kterých těžíme pro náš blahobyt. Řešení asi leží mimo rámec vědy – ten transhumánní přerod bych zatím viděl spíš ve výrobě séra , či vakciny , proti agresi,lži,a asociálnímu chování na všech úrovních společnosti….než ve zvýšení potenciálu jedněch k likvidaci druhých – jak to zatím vypadá. Vybrat si pro svůj život spíše kvality B*žské a na jejich upevnění usilovně pracovat. A to vlastně trochu souvisí i s vlastním článkem- doporučení Chucka H.(hlásné trouby a pak snad i vykonavatele …) připomíná rady jiných ČSR před rokem 1939- to není tak dlouho,abychom zapomněli. Článek o snížení národního dluhu státu Izrael mne fascinuje natolik,že jsem si z jeho upozornění učinil základ pro své úvahy- čím,že je to- že stát v permanentní válce a pro mírový život v naprosto nepříhodných podmínkách- není již dávno bankrot jako některé země Evropy či „poradenkové“,kteří k tomu mají pořádně našlápnuto.Měli jsme tu K. Čapka – umělá inteligence,J.A.Komenského -podle jeho díla snad znal cesty ke zvýšení nejen inteligence,Josefa Hlávku – co mají dělat bohatí s penězi za svého života a jak s nimi naložit ve své závěti, a T.Baťu – příkladu řešení krizí a etiky podnikatelů……Je tu taková disharmonie mezi rozvojem vědy a techniky a etickým rozměrem člověka a lidstva, že jen B*h to může ukočírovat(našimi srdci a rukama ).Mír s námi se všemi , byť musí být zatím zajišťován silou zbraní…

 • smal napsal:

  V Česku je p. Hagel prezentován jako válečný hrdina, v Americe je prý každý vysloužilý pěšák považován za statečného už tím, že byl pěšákem (Purple Heart dostane každý, kdo je zraněn během nepřátelské akce??). Nejsem si jist, že jeho vývody a předpovědi ve věci dalšího vývoje v Iránu a dalších dalších zemích regionu jsou správné. Jiní američtí „odborníci“ se poněkud přepočítali v Libyi i v Egyptě; a v Iráku či Afghánistánu to taky nevypadá tak růžově. Pokud vojáci mají bojovat a politici jim do toho soustavně žvaní z křesla v nějakém klubu, tak to je jistě velká vzpruha a motivace. Když už by se měla předpověď p. Hagela vyplnit, tak bude muset proto taky něco udělat a obětovat. Jinak je jen dalším „užitečným idiotem“ jak říkal soudruh Lenin. No a jeho šéf Obama to je bohužel pohroma nejen pro USA, ale pro celý svět.

 • cogavec napsal:

  Chuck Hagel by měl spíše nábádat islámské země,pokud to má vůbec nějaký smysl,aby dosáhly míru s Izraelem.Pojedou-li tyto země přesně podle Koránu a hádisů,trvalý mír je utopií,muslim má náboženskou povinnost vést válku proti nemuslimům.Mír bude možný,až nebude islám jako hlavní náboženství v oblasti.

  • Scooolie napsal:

   Chuck je zjevně přesvědčen, že z dlouhodobého hlediska demokracie zvítězí a demokratizace arabských / islámských zemí povede k nějaké formě vlády, která nebude až tak nekompatibilní se západním pojetím… Možná má pravdu. Ale jsou to jen možné scénáře, jen „přání otcem myšlenky“. Budoucnost ukáže.

   • Blazej napsal:

    také to tak vidím.Predikce pana Hagela a jemu podobných může napáchat mnoho zla.Ta v podstatě „teokracie“ tohoto druhu se obtížně mění v demokracii na kterou jsme zvyklí. Africké země se s tím potýkají stále – nerespektování jejich tradic a naprostá neznalost jejich způsobu myšlení a jejich zkušeností s naším světem – přinesla spíše zhroucení jejich světa se všemi problémy ,které bychom už mohli znát.A pan Hagel je spíše voják – než filosof a praktik. Kdo by měl znát lépe podmínky v nichž žije, i s možnými způsoby řešení, než právě Izrael???

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Leden 2013
Po Út St Čt So Ne
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Archiv