… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Ohodnoťte článek

1 toraplant3(1)Tento šabat také nazýváme „Šabat šíra – Šabat Písně“, neboť v této paraše čteme Mojžíšovu píseň, kterou zpíval společně se syny Izraele, když je Hospodin zachránil před faraónovým vojskem, když rozdělil Rákosové moře.

13,17

ולא נחם ה‘ דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. – Nevedl je Bůh cestou směřující do země Pelištejců, i když byla kratší.

Všemohoucí si přál, aby synové Izraele nešli do zaslíbené země tou nejschůdnější a nejkratší cestou. Pokud půjdou delší a horší cestou a pokud na cestě budou vystaveni různým zkouškám a problémům, které budou muset řešit, tak je to jen do budoucna zocelí.  Do kenaánské země pak budou moci vejít silní a fyzicky připravení k případným bojům za její obsazení. (Podle díla Sfat Emet górského rabína Jehudy Arie Leiba Altera, 1847-1905)

13,18

וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. – Synové Izraele vytáhli ozbrojeni z egyptské země. Ačkoli farao propustil syny Izraele a jejich východ z Egypta byl doprovázen neustálými Božími zázraky a Izraelci byli pod přímou Hospodinovou ochranou, přece se ozbrojili. Proč tak učinili? Chtěli totiž střežit tajemství přímé Boží pomoci proti nepřátelům. Synové Izraele chtěli obelstít ostatní národy a kmeny, aby tyto nepoznaly, že ne zbraně bojují za syny Izraele, ale Bůh bojuje za ně zázraky. Proto se  Izraelci ozbrojili, aby si ostatní národy myslely, že také ony mohou se zbraní v ruce bojovat proti Izraeli. Tyto národy, včetně Egypťanů,  však nevěděly, že vítězství Izraele je předem Hospodinem zaručeno , a to i v případě, že by vůbec nebyli Izraelci ozbrojeni. (Podle díla Ktoret samim)

images

Tento šabat také slavíme Nový rok stromů – ראש השנה לאילנות, který tradičně připadá na 15. den měsíce švat, proto jej také prostě nazýváme TU bi-švat (ט“ו בשבט). Poprvé se tento svátek uvádí v Mišně, na začátku traktátu Roš hašana: „Jsou čtyři Nové roky. Prvního nisanu je Nový rok pro krále a poutnické svátky (Pesach, Šavuot, Sukot), prvního elulu je Nový rok pro odvod desátků ze skotu, prvního tišrej je Nový rok pro (počítání) let, let odpočinutí (sedmý rok-šmita), a jubilejních let, prvního švatu je Nový rok stromů – to říká Šamajova škola, ale škola Hilelova škola říká, že patnáctého švatu.“

V halaše se většinou řídíme rozhodnutími Hilela či jeho žáků (školy), proto bylo toto datum přijato jako závazné datum pro oslavu Nového roku stromů.  Tradičně v tento

den jíme 15 druhů ovoce, včetně ořechů, ale pokud nemáme takové možnosti můžeme jíst i méně druhů. Mezi ovocem by nemělo chybět alespoň několik ze sedmi druhů plodin – שבעת המינים, kterými se pyšní země Izraele (Dt 8,8). Pšenice, ječmen (z nich upečený chléb nebo koláčky či sušenky), hrozny, fíky, granátová jablka, olivy a datle. Je také tradice, že o Novém roku stromů jíme alespoň jeden druh ovoce, který jsme ještě v tomto roce nejedli, abychom kromě požehnání nad ovocem „Baruch ata Adonaj Elokejnu melech ha-olam bore peri ha-ec  – Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, stvořiteli plodů stromu“ mohli pronést ještě požehnání „šehechejánú“ pro slavnostní příležitosti: „Baruch ata Adonaj Elokejnu melech ha-olam šehechejánú ve-kimánú ve-higiánú la-zman ha-ze – Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž jsi nám dopřál dožít se, dočkat se a dosáhnout tohoto času“.(Překlad z česko-hebrejského siduru „Adir ba-marom“, nakladatelství Bergman, Praha 2009).

V poslední době jsme též v mnoha židovských obcích svědky znovuobnovené tradice, která se zrodila v kabalistických kruzích 16. – 17. století, pořádat seder TU bi-švat připomínající do určité míry pesachový seder.

Seder Tu bišvat Lalowského rebeho

Seder Tu bišvat Lalowského rebeho

 

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Leden 2013
Po Út St Čt So Ne
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Archiv