… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Šabat chol hamoed Pesach 4.85/5 (96.92%) 13 ohodnocení

passoverTento šabat je pátým dnem osmidenního (v zemích diaspory) svátku Pesach. O šabatu chol hamoed vyjmeme z aron hakodeš dva svitky Tóry. Z prvního čteme pro sedm vyvolaných mužů část z paraši Ki tisa (Ex 33,12-34,26).

Moment východu z Egypta – יציאת מצרים, který si připomínáme právě svátkem Pesach, byl výjimečnou historickou událostí, která pro svou velikost přesahující všechny rozměry, se nazývá též geulat Micrajimגאולת מצרים neboli vysvobozením-vykoupením z Egypta. Pro národ synů Izraele to byla opravdová jak fyzická, tak i duchovní spása. Kdyby totiž nebylo východu z Egypta, národ synů Izraele  by zmizel z povrchu zemského, neboť by se zcela asimilovali v egyptském „nábožensko-kulturním tavícím kotli“ jako jiná etnika, které Egypťané při svých válečných výpravách zajali a poté zotročili. Avšak osvobození z egyptského otroctví neznamenalo ještě konec zkoušek. Fyzická svoboda nemůže ihned radikálně změnit myšlení a jednání lidí, kteří se po generace nalézali v podřadném a bezprávném postavení otroků. Proto jsme později svědky těžkého hříchu modlářství, když si část lidu vymohla na Áronovi odlití zlatého telete, které prohlásila za boha Izraele, to i poté, kdy všichni pod horou Sinaj slyšeli a přijali Deset Božích přikázání, z nichž druhé striktně modloslužbu zakazuje. Jsme však i svědky Boží milosti a odpuštění lidu Izraele jeho hříchu. Bůh se nad svým lidem slitoval a přislíbil neopouštět jej, jít a být stále s ním 33,14-17.

V  naší paraše se dovídáme o třinácti vlastnostech Božího milosrdenství, kterými Hospodin řídí svět 34,6-7: Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům, který odpouští vinu, přestoupení a hřích.

1. ה‘ 2. ה‘ 3. אל 4. רחום 5. וחנון 6. ארך אפים 7. ורב חסד 8. ואמת 9. נוצר חסד לאלפים 10. נשא עון 11. ופשע 12.וחטאה 13. ונקה.

V další části dnešní paraši nám Bůh připomíná povinnost dodržovat svátek nekvašených chlebů – macesů, neboť v měsíci avívu, t. j. nisanu vyšel národ synů Izraele z Egypta (34,18).

Připomeňme, že osvobození z Egyptaגאולת מצרים je jakousi předehrou onoho konečného budoucího vykoupeníגאולה לעתיד, které je pro nás připraveno jako vykoupeníosvobození konečnéגאולה שלמה s příchodem Mesiáše a se zbudováním třetího Chrámu a věčného Chrámu. Kdy se tak stane, nevíme. Toto rozhodnutí je zcela v Boží moci. My však příchod Hospodinova Pomazaného můžeme přiblížit nejen upřímnými modlitbami, ale především naším chováním a jednáním s bližními.

Jedna reakce na Šabat chol hamoed Pesach

 • Fanuel napsal:

  Shalom….obávám se a jsem přesvědčen, že žádný kamenný chrám, jako mají ostatní národové není to, co by mělo sjednotit IZRAEL. Sjednocení Izraele v jeho nekonečných výkladech TORY je úsměvné. Je jen jeden výklad a tím je víra v boha Izraele a jeho dvanáctero obsažené v pěti knihách Mojžíše. Vše ostatní je jen ,,MARNOST nad MARNOST“
  ,,Stanek“ z koží je chrámem a služba bohu Izraele na Sinaji na hoře Oreb je podmínkou pochopení, že syn člověka vyvolený samotným bohem Izraele je dědicem Kanánu = Judea i Samaří. Dědicem Saule i Davida v jeho vládě zde na zemi. :))oo Radujte se :))oo 1948 vznik Státu Izrael..1955 narození syna člověka a jeho vyvolení samotným (JHVH) :))oo Je odečteno 70 dní :))oo Rok za den :))oo
  2018 se na zemi vykoná soud: úzkost,strach, děs i běs před kterým se neschová žádný, bohatý ani chudý a prášký na deprese nebudou pomáhat ,,NAOPAK“…..Zesilující přírodní úkazy mrskající zemi, že nosí hřešící lid, nevyznávajíci boha Izraele. Neschová se říkám žádný :))oo
  Je jen jedna možnost vrátit to co nikomu nepatří, Judea i Samaří…. přijmout nový světový řád bez ,,ZLA“ socialismu a komunismu a lidské vlády musí pochopit, že lid si není schopen sám sobě vládnout. ,,Bez ,,BOHA IZRAELE“
  Shalom Stanek Frantisek Fanuel

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Březen 2013
Po Út St Čt So Ne
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Archiv