… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Acharej – Kedošim (Lv 16,1-18,30 a 19,1-20,27) 4.88/5 (97.50%) 16 ohodnocení

1 tora16,3
בזאת יבא אהרן אל הקדש – S tímto bude Áron vcházet do svatyně.
Ve druhém verši je stojí psáno: „…ať nevstupuje v libovolné době do svatyně.“ Tento Boží výrok má mýt Áron na mysli, když bude vstupovat na nejsvětější místo, kam je zakázáno vcházet v ostatní dny roku. Nechť jej tento Hospodinův výrok vede k svaté bázni před Ním, neboť teprve tak bude Áron oprávněn vejít do velesvatyně. (Podle díla מלא העומר Arieho Leiba Cince, 1768-1833).

16,34
והיתה זאת לכם לחקת עולם…. ויעש כאשר צווה ה‘ את משה – A bude to pro vás věčným ustanovením…. a učinil tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.
Áron vykonal celou bohoslužbu (o Dni smíření) dle Hospodinova přání. Jeho výkon zanechal tak obrovskou duchovní sílu příštím pokolením, že dokonce i když neexistuje Chrám, Den smíření má moc zprostit člověka viny. „A bude to pro vás věčným ustanovením.“ Bohoslužba o Dni smíření bude vás navždy zprošťovat vaší viny. „A učinil tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.“ Protože bohoslužby konal Áron, který byl zakladatelem velekněžského stavu vyznačujícím se svatostí a rituální čistotou, jak přikázal Hospodin. (Podle díla מלא העומר).

18,3
כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו – Nesmíte jednat po způsobu egyptské země, v níž jste sídlili. V midraši se uvádí, že když zemřel Josef, začli synové Izraele hřešit. Proto nastoupil nový král a začalo jejich zotročování. (Podle díla בינה לעתים rabi Azarii Figa, 1579-1647).

19,2
קדשים תהיו – Buďte svatí. Člověk může být svatý jen tehdy, pokud se vyvaruje přestoupení všech zákazů a všech rituálních nečistot – .טומאות Jen tehdy se přiblíží Hospodinu. Avšak Hospodinova svatost je tak obrovská, že mu umožňuje sídlit „uprostřed jejich (lidské) nečistoty – שוכן בתוך טומאתם, aniž by Jeho svatost přišla k úhoně, neboť „má svatost je větší nežli svatost vaše“ (Vajikra Raba 24:9). (Podle díla אורח לחיים rabiho Abrahama Chajima ze Złoczówa, zemř. 1848).
Podobně to také vysvětluje rabi Jicchak Luria ben Šlomo Aškenazi (1534-1572), zvaný Ar”i Ha-Kadoš. V pesachové hagadě stojí psáno: ועברתי בכל ארץ מצרים – אני ולא מלאך“- a prošel jsem celou egyptskou zemí, já, a ne anděl.“ Rituální nečistota, která vládla v Egyptě byla tak obrovská a silná, že by mohla vážně uškodit dokonce i andělovi. Jedině Všemohoucí, který je „oheň spalující oheň“ a Jeho svatost je největší ze všech svatostí, jedině On může bez úhony projít nečistou egyptskou zemí a potrestat Egypťany.

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Duben 2013
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Archiv