… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša Behaalotcha (Nu 8,1-12,16) 5.00/5 (100.00%) 12 ohodnocení

1 tora8,3

ויעש כן אהרן – Áron tak učinil

U všech stvoření, která Hospodin stvořil během stvoření nebes a země, se v Tóře uvádí „ויהי כן – a stalo se tak.“ Pouze v případě stvoření světla stojí psáno „ויהי אור – a bylo světlo“ a chybí tam ono „ויהי כן – a stalo se tak“. Naši učenci to objasňovali tak, že Bůh stvořil světlo, které pak ihned skryl, neboť svět nebyl hoden tak velkého a jasného Božího světla. Místo něj se objevilo menší a jiné než to, které Bůh původně stvořil. Kněz Áron zapalováním světel menory zdokonalil svět – תיקן את העולם a vrátil mu ono první Boží světlo, které dosud bylo skryto. Zapalováním světel menory učinil Áron svět opět hodný Božího světla a tím, že stojí psáno: „ויעש כן אהרן“ jakoby vrátil k stvořenému světlu onen chybějící v Tóře výraz „ויהי כן“.  (Podle díla עמודיה שבעה rabína Meira Leibuše ben Jechiela Michla-Malbim, 1809-1879).

Áronovu obrovskou duševní sílu a neochvějnou víru dokazuje i skutečnost, že v den zasvěcení příbytku – חנוכת המשכן mu tragicky zemřeli dva synové, Nádab a Avíhu (Lv 10. kapitola). Přesto Áron nezměnil svůj denní řád a zapálil světla v menoře. Tím též dokázal, že přijímá s láskou verdikt nebeského soudu. (Podle díla תורת משה)

 Áron byl Hospodinem vyvolen, aby zastával nejvyšší duchovní úřad – post prvního velekněze v našich dějinách. Přesto se jako člověk vůbec nezměnil a zůstal nadále tak skromným a na nikoho se nepovyšoval. (Polde rabína Simchy Bunema z Przysuchy, 1765-1827).

 11,34  Proto dali tomu místu jméno Kivrot taava (Hroby žádostivosti), že tam pohřbili z lidu ty, kdo propadli žádostivosti.

Nejen ti, kteří propadli žádostivosti tu byli pohřbeni, ale byla tu pohřbena i sama žádostivost. Žádostivost se vytratila ze srdcí těch, kteří viděli strašný trest, který stihl jejich bližní. Proto se to místo nenazývá Hroby těch, kteří propadli žádostivosti, ale Hroby žádostivosti. (Podle díla בינה לעתיםAzarii ben Efrajima Figa z Benátek, 1579-1647).

 V předchozí paraše (6,22-26) jsme četli kněžské požehnání, kterým budou Áron a jeho potomci žehnat syny Izraele – ברכת כהנים.

V úvodu Bůh přikázal Mojžíšovi: דבר אל אהרן ואל בניו לאמור כה תברכו את בני ישראל אמור להם

Mluv k Áronovi a jeho synům: Takto budete žehnat synům Izraele říkajíce jim:

יברכך וישמרך… – „Ať Hospodin ti žehná a chrání tě…….“

Zajímavý způsob mluvy. Hospodin přikazuje Áronovi a jeho synům, aby žehnali synům Izraele, což vše je logicky v množném čísle. Samo pak požehnání je však v čísle jednotném. Proč tomu tak je? Všichni jsme různí, každý člověk je sám o sobě „celým světem – עולם ומלאו, ale jen v jednotě je naše síla a úspěch. Podobně tomu tak bylo i pod horou Sinaj, kdy jsme od Hospodina dostali Tóru a jako jeden muž jsme ji přijali se slovy: „Vykonáme a uposlechneme – נעשה ונשמע (Ex 24,7).

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Květen 2013
Po Út St Čt So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Archiv