… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša NASO (Nu 4,21-7,89) 5.00/5 (100.00%) 12 ohodnocení

1 tora5,7

והתוודו את חטאתם אשר עשו – Vyznají svůj hřích, jehož se dopustili. Co znamená „jehož se dopustili“? Dobrý a zkušený lékař vždy hledá příčinu té či oné nemoci. Potom se ji snaží odstranit, neboť bude-li odstraněna příčina nemoci, nemocný se uzdraví mnohem rychleji. Tak se to má i s chováním lidí. Když se chce člověk opět vrátit na správnou cestu s níž sešel – לחזור בתשובה a napravit svůj hřích, například, že někdo něco zpronevěřil či ukradl cizí věc, musí nejdříve nalézt příčinu a důvody, které ho vedly k spáchání takového hříchu. Takovou příčinou je závist. Závist, která vede k porušení desátého Božího přikázání „לא תחמד – nebudeš dychtit, toužit po cizím majetku“. Jak víme עברה גוררת עברה- Hřích vede opět k dalšímu hříchu. Proto se urychleně a se vší vážností musíme začít zabývat jeho příčinou, abychom ji zcela odstranili. Vysvětlení verše והתוודו את חטאתם אשר עשו – Vyznají svůj hřích…. je následující: V okamžiku, kdy se vyznají z určitého konkrétního hříchu, vyznají se také za to „čehož se dopustili“, t.j. i za hříchy, kterých se dopustili dříve a které vedly (byly příčinou) k tomuto konkrétnímu hříchu, z něhož se nyní yvznávají. (Podle díla בית יעקב rabína Jakoba Árona z Alexandrova, zemř. 1869).

5,11

וידבר ה‘ אל משה לאמר – I pravil Hospodin Mojžíšovi řka.

Midraš objasňuje význam slova „לאמר – řka“ tak, že tato slova jsou určena budoucím pokolením, která již nebudou na poušti, ale v zemi Izraele. Proč jsou tato slova ohledně podezření ženy z nevěry určena až budoucím generacím? Protože na poušti nebylo nutné prověřovat podezření z nevěry pitím „hořké vody“ (5,17-24). Jak se uvádí v traktátu Joma 75a mana, kterou Hospodin sesílal s nebes synům Izraele určila, kdo byl opravdu nevěrný. Jednou přišli muž a žena k Mojžíšovi a vzájemně se obviňovali z nevěry. Muž pravil, že mu je jeho žena nevěrná. Žena naopak obvinila svého muže z nevěry a prohlásila, že ona je nevinná. Mojžíš je vyslechl a přikázal jim, aby se dostavili zítřejšího rána k soudu. Pokud našli její ómer ve stanu jejího muže, bylo zřejmé, že ona mu byla nevěrná. Pokud její ómer se nalezl ve stanu jejího otce, manžel jí byl nevěrný. Ómer nádoba s obahem asi 3,6 litru – dutá míra (Ex 16,16). (Podle díla תפארת יהונתן pražského rabína Jonatana Eibenschütze, 1690-1764).

6,7

לאביו ולאמו ולאחיו ולאחותו לא יטמא – Nesmí se poskvrnit ani tehdy, když mu zemře otec nebo matka, bratr nebo sestra.

Kněz (kohen) se může poskvrnit při zemřelém blízkém příbuzném, kdeždo nazír ne.  Kohen nepřijal na sebe kněžskou svatost, on se s ní narodil. Proto se může stát, že by nevydržel obstát v tak těžké zkoušce, když by se nemohl poskvrnit (zúčastnit se pohřbu) svých zemřelých rodičů. Oproti tomu nazír, který se stal nazírem z vlastní vůle, u něj předpokládáme,  že před složením nazírského slibu vše si velmi dobře rozvážil a prověřil vnitřní sílu a přesvědčil se, že je schopen obstát ve svém nazirátu se všemi jeho omezeními.  (Podle díla החינוך ספר – kniha, která byla napsána koncem 13. stol. ve Španělsku).

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Květen 2013
Po Út St Čt So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Archiv