… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
ŠAVUOT – Svátek darování Tóry 5.00/5 (100.00%) 15 ohodnocení

imagesCAC51A0QV úterý večer, 14. května zahájíme slavnostními bohoslužbami dvoudenní svátek Šavuot (15.-16. 5.). Šavuot má několik názvů: Chag haŠavout – Svátek týdnů, neboť od druhého dne Pesachu, kdy přinesli a obětovali v Chrámu snopek (omer) ječmene, počítáme sedmkrát sedm dní, tedy 49 dní a padesátý den přinesli novou moučnou (z pšenice) oběť Hospodinu – מנחה חדשה לה Tradice počítání omeru-snopku – ספירת העומר se dodnes dodržuje. Dalším názvem je Chag haKacir – Svátek první žatvy pšenice. V tomto období v zemi Izraele dozrává pšenice. Přinesením nové moučné oběti do Chrámu vzjádřil zemědělec díkuvzdání Hospodinu za novou úrodu pšenice, kterou právě sklízí. Jiným názvem svátku je Chag haBikurim – Svátek prvotin, který nám říká, že od tohoto dne, od svátku Šavuot začíná období, kdy je možné přinášet do Chrámu prvotiny úrody.

imagesCAVM4FXWPřinášením prvotin – בכורים zemědělec také vyjadřuje své díky Bohu za úrodu. Prvotiny se přinášely ze sedmi druhů plodin (pšenice, ječmen, vinná réva, fíky, granátová jablka, olivy a datle), jimiž se pyšnila země Izraele (Dt 8,8). Všechny výše uvedené názvy svátku jsou tak či onak spojeny s přinášením obětí a s Chrámem. Po roce 70 o.l., kdy Římané Chrám zbořili a Jeruzalém se ocitl v troskách, mnoho Židů, kteří v protiřímském povstání nepadli, byli odvlečeni ze země jako zajatci či otroci nebo utekli. Od té doby přestalo přinášení prvotin i pouť – alijat regel do Jeruzaléma. V tomto období se začíná stále více prosazovat ještě jedn název, a to Chag matan Tora – Svátek darování Tóry nebo v modlitebních knihách je uváděn jako zman matan Tora – dobou darování Tóry. --630X~1

Sama Tóra nebyla darována synům Izraele ve Svaté zemi, ale na jihu Sinajské pouště, na hoře Sinaj. Učenci odpovídají na otázku proč byla Tóra dána právě na Sinaji a ne v Erec Jisrael tím, že Tóru, která obsahuje 613 přikázání, musí synové Izraele dodržovat všude na světě. Proto byla dána právě na poušti, kde jsou podmínky k životu velmi těžké, kde nerostou stromy a těžko tam potkáte člověka. Kdyby byla Tóra darována v zemi Izraele, mohli by se někteří nesprávně domnívat, že micvot v ní obsažené jsme povinni dodržovat pouze v zaslíbené zemi, ale mimo ni tuto povinnost nemáme. Tóra šla s naším lidem do všech vyhnanství, do galutu v Babylónii, v Persii, a v zemích římského impéria. Všude, kde Židé žili, plnili její přikázání.

Dnešní moderní svět se s obrovskou golobální dynamikou žene vpřed a nám se zdá, že na něm není kouska místa k duchovnímu odpočinku a ke studiu Tóry. Tóra se svým poselstvím a zákony se mnohým zdá tak vzdálená reálného světa, těžko pochopitelná pro běžného moderního či postmoderního člověka, a to až tak, že ji považuje za vlastnictví pouze ortodoxů nebo chasidů. Takový výklad je nesprávný a matoucí. Vždyť člověk nemusí být ortodoxem, ani chasidem a již vůbec ne mystikem, aby pochopil prostá Mojžíšova slova, která jsou určena nejen Jozuovi, ale celému Izraeli po všechna pokolení: „Tento příkaz (Tóra), který ti dnes udílím, není pro tebe ani nepochopitelný, ani vzdálený. Není v nebi, abys musel říkat: „Kdo nám vystoupí na nebe, vezme jej pro nás a ohlásí nám jej, abychom ho plnili?“ Ani za mořem není, abys musel říkat: „Kdo se nám přeplaví přes moře, vezme jej pro nás a ohlásí nám jej, abychom ho plnili?“ Vždyť to slovo je ti velmi blízko, ve tvých ústech a ve tvém srdci, abys je dodržoval. (Dt 30,11-14).

Beth_Yaacov_Torah

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Květen 2013
Po Út St Čt So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Archiv