… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
KORACH (Nu 16,1 – 18,32) 5.00/5 (100.00%) 25 ohodnocení

1 toraTato paraša je jednou z velmi dramatických částí Tóry pojednávající o Korachově vzpouře. Můžeme se pozastavit nad Korachovým úspěchem, kdy se mu podařilo na svou stranu přivést 250 předáků pospolitosti, kteří společně s ním vystoupili v roli opozice proti Mojžíšovi a Áronovi. Připomeňme, že Mojžíš s Áronem byli ustanoveni samotným Hospodinem za vůdce synů Izraele. Korachovo tvrzení (16,3), že celá pospolitost, všichni v ní jsou svatí a Hospodin je uprostřed nich, bylo sice pravdivé. Otázkou však je, jak se zachovat, je-li tvrzení pravdivé, ale úmysly, které k tomuto tvrzení vedly, jsou špatné.

Koracha lze přirovnat k mnoha současným politikům. Korach svým vystupováním jakoby bojoval za celý národ. Na oko byl ochoten dát za národ veškeré své síly. Jeho demagogicky podbarvená slova zapůsobila. Hle, to je opravdový vůdce lidu, a ne to staré zkostnatělé vedení, v jehož čele stojí Mojžíš! Tak uvažovalo jistě mnoho významných mužů a přidalo se na stranu vzbouřenců. Nikdo z Korachových přívrženců však neprohlédl jeho opravdové úmysly. Korach, aby získal přízeň lidu, mluvil krásně, plamenně a přesvědčivě – ostatně jako mnozí politici. Poté, kdy však stane v čele pospolitosti, rychle zapomene na své sliby a krásná slova, jimiž klamal lid. Dnes bychom řekli, že Korachova slova zaváněla populismem. Mnozí byli přesvědčeni, že Korach chce demokracii – vládu lidu. Proč by si sám lid nemohl zvolit místo Bohem ustanoveného Mojžíše jiného vůdce? Byla to velmi lákavá představa. Židovský národ může mít krále, který bude buď ustanoven prorokem nebo zvolen lidem Izraele. O to však Korachovi vůbec nešlo. On chtěl jedno – zbavit Mojžíše vedení a zaujmout jeho vůdčí postavení, ale bez volby, bez prorockého souhlasu, prostě bez jím tak požadované vůle a vlády lidu, bez demokracie.

Nakonec Koracha a jeho přívržence stihl trest – zaživa je pohltila země.

Hospodin pak dalším zázrakem uklidnil pospolitost. Z dvanácti holí, které předáci izraelských kmenů uložili ve stanu svědectví pouze jedna, Léviho hůl, na níž bylo napsáno Áronovo jméno vypučela, rozkvetla a dozrály na ní mandle. Zázrak se stal důkazem, že vůdčími osobnostmi národa synů Izraele ustanovil Všemohoucí potomky Léviho, tedy Árona a Mojžíše. Vůdčí osobnosti musí mít na mysli blaho všech a ne svůj osobní hmotný a společenský prospěch. Takovými osobnostmi byli právě Mojžíš a Áron. O Mojžíšovi svědčí Tóra (Numeri 12,3), že byl nejpokornější ze všech lidí, kteří byli na zemi. O Áronovi hovoří učenec Hilel (Výroky otců1:2), jako o člověku, který miloval mír, usiloval o něj, miloval lidi a přibližoval je Tóře.

16,2

נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שם – předáci pospolitosti, kteří zastupovali lid při slavnostech, muži slavného jména (slovutní muži).

V mystické knize Zohar se nazývá učenec-תלמיד חכם „sobotou, šabatem – „שבת. Proč tomu tak je? Svatost a velikost takového člověka vychází přímo z něho samotného. Podobně jako svatost šabatu vychází ze šabatu samotného a ne proto, že jej lidé prohlásili svatým dnem. Naopak, svatost svátků, slavností – מועדים nevychází z nich samých, ale tyto dny jsou svaté proto, že je Izrael za svaté prohlásil. Podobně je tomu i u Korachových přívrženců. Přestože oněch 250 mužů zastupovalo lid při slavnostech – קריאי מועד, co se týká jejich svatosti, byli na tom stejně jako ony svátky, které lid Izraele posvětil. Byli pouze slovutnými muži – אנשי שם, kteří sami od sebe vůbec svatými nebyli. (Podle díla אמרי שפר)

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Červen 2013
Po Út St Čt So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Archiv