… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša CHUKAT (Nu 19,1 – 22,1) 5.00/5 (100.00%) 16 ohodnocení

זאת חוקת התןרה אשר צווה ה‘ לאמר: דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול  .1 tora19,2

Toto je ustanovení učení (zákona), které přikázal Hospodin: Mluv k synům Izraele, ať k tobě přivedenou červenou krávu bez vady a bez poskvrny, na níž dosud nebylo vloženo jho.

Celá 19. kapitola je věnována červené krávě, kterou poté, co ji porazí spálí, tak její popel smísený s vodou poslouží rituální očistě člověka, který se rituálně znečistil při mrtvém. Ustanovení–חוקים o červené krávě spadají do kategorie zákonů o rituální čistotě a nečistotě (דיני טומאה וטהרה). Popel z červené krávy je smísený s živou vodou-מים חיים a tato voda s trochou popela červené krávy se nazývá vodou hříchu-מים חטאת. Můžeme ji nazvat také „dezinfekčním roztokem“, kterým dvakrát v týdnu (třetího a sedmého dne) postříkáme rituálně znečištěného člověka, který se poskvrnil při mrtvém a poté bude očištěn. Nelze rozumem – racionálně vysvětlit zákony o červené krávě, neboť náležejí k mystickým zákonům Tóry, které nejsme schopni naším rozumem postihnout.

 20,2

ולא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרן – Pospolitost neměla vody. Proto se srotili proti Mojžíšovi a Áronovi.

Rabi Levi Jicchak z Berdičeva (1740-1809) objasňoval verš takto: Ve chvíli sváru o vodu se Mojžíš obrací k synům Izraele a nazývá je odbojníky (verš 10). Označuje je za vzpurné. Svými trpkými slovy jakoby Mojžíš syny Izraele urážel. Dával jim najevo své rozčarování z jejich postoje vůči němu a Áronovi. Avšak takovým tónem nelze hovořit k žíznícím lidem. Mojžíš se právem zlobil na syny Izraele, když pohrdli nebeskou manou, kterou jim na poušti sesílal Hospodin s nebes a začali se drze dožadovat masa slovy: „Kdo nám dá najíst masa?“ (Nu 11,4). Zde bylo správné, že Mojžíš dal průchod své prchlivosti a tvrdě káral všechny nespokojence. Avšak v tomto případě se jedná o něco zcela jiného. Lidé jsou ve vyprahlé poušti v žáru slunce a jejich ústa prahnou po doušku vody. S takovými lidmi nelze hovořit tvrdě a samozřejmě je nikdo nesmí nazývat „odbojníky“. Mojžíš v tomto okamžiku jako vůdce národa selhal. Tehdy Hospodin rozhodl, že Mojžíš nebude vůdcem svého lidu v Zemi izraelské. Kdo přivede lid za Jordán, do zaslíbené země, bude jeho nástupce Jehošua bin Nun.

Zde ještě připomeňme, že po celých čtyřicet let, co byli synové Izraele na poušti, měli zázračné vedení – מנהיגות נסית (Mojžíš, Áron, Mirjam), ale v Erec Jisrael nastoupilo nové přirozené vedení – מנהיגות טבעית (Jehošua, soudci).

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Červen 2013
Po Út St Čt So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Archiv