… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Parašat PINCHAS (Nu 25,10 – 30,1) 5.00/5 (100.00%) 29 ohodnocení

1 toraPočátek dnešní paraši je pokračováním a vyvrcholením závěrečné části paraši Balak z minulého týdne ( 25,6-9).

 25,11

„Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Árona.“ Již podruhé (25,7) nám Tóra zdůrazňuje, že Pinchasův děd byl velekněz Áron. Vždyť u Pinchase stačilo uvést jen jméno jeho otce Eleazara, o němž je známo, že byl Áronovým synem. Jaký má smysl ono zdůraznění Árona v souvislosti s Pinchasem? Mnoho synů Izraele a zvláště někteří představitelé (knížata) izraelských kmenů pohrdali Pinchasem pro jeho „nízký“ původ, neboť jeho matkou byla jedna z dcer midjánského kněze Jitra (viz Ex 6,25).

Jitra zvali též Putiel, neboť jak uvádí midraš Šemot Rabba 7:5, פיטם – vykrmoval telata určená pro modloslužebné oběti. Tito představitelé, když Pinchas zabil jednoho z předáků Šimonova kmene Zimriho společně s jeho midjánskou milenkou, začali projevovat svou nevoli slovy: „Viděli jste to? Potomek Putiele- toho, který vykrmoval telata pro modloslužebné oběti a byl otcem jeho matky, ten zabil izraelského knížete“ (Bamidbar Rabba 21:3). Hospodin viděl, jak se ostatní k Pinchasovi stavějí, a proto vyhlásil: „Hle, daruji mu svou smlouvu pokoje –נותן לו את בריתי שלום הנני “

Hospodin uzavírá s Pinchasem smlouvu míru, neboť jeho děd Áron byl ten, který miloval mír a usiloval o něj – היה אוהב שלום ורודף שלום.

Pinchas horlil pro Hospodina tak, až usmrtil Zimriho, který byl dříve již „nakažen“ midjánskou modloslužbou a neomaleně mnohé provokoval svým chováním uprostřed tábora synů Izraele. Vrcholem této pohanské provokace bylo fyzické spojení Zimriho a Midjánky Kozbí v jeho stanu.

Zde se můžeme jistě právem zeptat, proč Mojžíš nic nepodnikl, proč se musel chopit iniciativy až Pinchas? Odpověď je prostá a nalezneme ji také v midraši. Zimri totiž svým chucpedik chováním paralyzoval Mojžíše. Mojžíš se snažil Zimrimu vytknout jeho chování, ale Zimri mu odsekl ve smyslu: „A kdo tobě povolil ženu Midjánku? Ptal jsi se snad ty někoho? Neptal, tak jakým právem mi tu vyčítáš stejnou věc?“ Na tuto drzou otázku nebyl Mojžíš schopen adekvátně reagovat.

Pinchasova historie nás také učí, že ne vždy „aristokraticky čistý židovský rodokmen“ je zárukou morální velikosti potomků.

Krásný příklad o pravdivosti tohoto názoru se nám zachoval v talmudickém traktátu Joma 71b: Stalo se, že velekněz vyšel z Chrámu a doprovázejíce ho, všichni šli za ním (projev úcty). Jakmile však spatřili Šemaju a Avtaljona (představené Sanhedrinu), opustili ho a přidali se k nim, aby jim projevili úctu. Nakonec se Šemaja a Avtaljon chtěli rozloučit s veleknězem a přistoupili k němu. Ten však byl velmi uražen, že lid projevil více úcty jim a ne jemu, proto jim pravil: „Jděte synové národů v míru!“ (Tím jim netaktně připomněl, že jsou potomky prozelytů). Oni mu na to odvětili: „Synové národů, kteří činí tak jak činíval Áron, půjdou v míru. Avšak potomek Áronův, který nečiní jako jeho předek, v míru nepůjde.“

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Červen 2013
Po Út St Čt So Ne
« Kvě   Čvc »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Archiv