… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Půst 17. dne měsíce tamuzu 5.00/5 (100.00%) 23 ohodnocení

PikiWiki_Israel_3133_Old_City_WallsV letošním roce připadne půst 17. tamuzu na úterý, 25. června. Židovská tradice spojuje tento den s pěti událostmi, které neblaze ovlivnily židovský národ a jeho jeho historii. Tímto postním dnem též začínají tři smuteční týdny, totiž od 17. tamuzu do 9. avu, které nazýváme „בין המצרים – v úzkostech“. Během těchto 21 dní se nekonají žádné svatby, nepořádají se žádné veselé hostiny, muži se na znamení smutku neholí a nestříhají. Kromě toho od 1. do 9. avu (8. července – 16. července), tzv. „nein tejg – devět dní“ nejíme maso a nepijeme víno, což je výrazem ještě intenzivnějšího smutku. Výjimkou je šabat, kdy jsou pití vína a konzumace masa povoleny.

Chronologicky tyto tragické události, které se staly 17. Tamuzu, můžeme seřadit takto:

1. V tento den Mojžíš rozbil kamenné desky Zákona (Desatero), které mu dal Hospodin na hoře Sinaj. Mojžíš takto prchlivě reagoval na skutečnost, že dosti početná skupina lidu synů Izraele opustila Hospodina a místo Něho se začala klanět modle zlatého telete (עגל מסכה). O tom se dovídáme v knize Exodus 32. kapitola.

2. Druhou událostí spojenou s tímto dnem bylo, že judský král Menaše (687-642 př.o.l.) znesvětil jeruzalémský Chrám a nechal v něm postavit sochu pohanské bohyně Ašéry. O znesvěcení Chrámu se dovídáme v 2. Královské 21,7.

3. Pro nedostatek obětních zvířat byly dočasně přerušeny každodenní stálé oběti –

בוטל קרבן תמיד v Jeruzalémském Chrámu. Tato událost je spojena s obléhánímChrámové hory Pompeiovými vojsky r.63 př.o.l. Událo se to v závěrečné fázi občanské války mezi přívrženci dvou hasmonejských bratrů Hyrkana II. a Aristobula II.Tito bratři pozvali Pompeia, aby je rozsoudil, kdo z nich bude králem a kdo veleknězem. Pompeius rozhodl, že králem bude starší Hyrkan a mladší Aristobul se musí spokojit s velekněžským postem. Aristobul tak měl pod svou vládou C hrámovou horu s okolím. To se však Aristobulovým přívržencům nelíbilo a odmítli se rozhodnutí římského arbitra podřídit. Nakonec Hyrkan požádal Pompeia o pomoc a ten poté, kdy se Aristobulovo vojsko na Chrámové hoře vzdalo, dosadilHyrkana na trůn a Aristobula odvedl jako rukojmí do Říma.

4. Apostomos spálil svitek Tóry. Pravděpodobně se o této události, která vedla téměř k protiřímskému povstání, zmiňuje ve svém díle Válka židovská Josephus Flavius (37-100 o.l.), který uvádí, že se stala v době vlády prokurátora Kumana (48-52 o.l.). Podle Flaviových slov svitek Tóry znesvětil a spálil jakýsi římský voják (viz Válka židovská, 2. Kniha, kapitola 12, § 229-231).

5. 17. tamuzu roku 70 Římané prolomili jeruzalémské hradby, což byl začátek konce Svatého Města. Boje se přenesly do jeruzalémských ulic. Obránci nebyli již schopni odolat římským legiím.

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Červen 2013
Po Út St Čt So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Archiv