… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša EKEV (Dt 7,12 – 11,25) 5.00/5 (100.00%) 17 ohodnocení

1 tora7,12

והיה עקב תשמעון את משפטים האלה… – (I bude) zato, že budete poslouchat tyto právní předpisy…

K čemu to můžeme přirovnat? K synovi, po němž otec chce, aby se učil Tóru. Pokud se jí nebude chtít učit, otec ho bude tak dlouho trestat, až nakonec syn řekne, že se ji učit chce. Je samozřejmé, že pro syna bude mnohem lepší, když se bude chtít učit Tóru hned, a tak se vyhne otcově trestající ruce. „והיה עקב – i bude za to“ Tak hovořil i náš učitel Mojžíš:

והיה עקב“ – i bude za to…“ Nakonec přece jen budete muset poslouchat, protože vás k tomu donutí. Tedy, není lepší poslouchat (Boha) okamžitě? (Podle díla נפלאות חדשות, jménem rabi Simchy Bunema z Przysuchy, 1765-1827)

 Naši učenci pravili: „אין והיה אלא לשון שמחה – I budou to slova radosti.“ Toto je význam slova „i bude – והיה“. Na Nebesích bude velká radost, když ke konci období galutu (vyhnanství), před příchodem Mesiáše, budou Židé vystaveni těžkým zkouškám, ale přesto תשמעון – budou poslouchat Hospodina a nadále budou dodržovat přikázání jeho Tóry. Tehdy se bude Hospodin radovat. (Podle díla אורך לחיים Abrahama Chajima ze Zloczówa).

 9,17

ואתפש בשני הלחות ואשליכם מעל שתי ידי ואשברם לעיניכם. – Uchopil jsem dvě desky, odhodil jsem je a před vašimi zraky je roztříštil.

Pouze kamenné desky se roztříštily před vašimi zraky. Avšak písmena tvořící slova Zákona na nich vytesaného, ta se neroztříštila, ale vzlétla k nebesům. (Podle slov rabi Israela Friedmana z Róžynu, 1797-1850)

 10,12

ועתה ישראל מה ה‘ אלקיך שאל מעתך כי אם ליראה את ה‘ אלקיך. – Nyní tedy Izraeli, co od tebe požaduje Hopsodin, tvůj Bůh? Jen aby ses bál Hospodina, svého Boha. Tento verš posloužil našim učencům, například komentátorovi Rašimu, aby prohlásili, že vše je v rukou Nebes, kromě bohabojnosti. Každou prosbu, kterou člověk směruje k Bohu, není jisté, že ji Hospodin vyslyší. Všemohoucí má svrchované právo rozhodnout, zda prosbu člověka vyslyší nebo ne. Jinak je tomu s bohabojností. Prosí-li člověk Hospodina, aby ho učinil bohabojným, není pochyb, že Hospodin tuto prosbu splní. (Podle díla אוהל תורה )

 10,18-19

עשה משפט יתום ואלמנה ואהב גר לתת לו לחם ושמלה. ואהבתם את הגר, כי גרים היתם בארץ מצרים – …zjednává právo sirotku a vdově, miluje hosta (גר) a dává mu chléb a šaty. Milujte tedy hosta, neboť jste byli hosty v egyptské zemi.

Sirotci a vdovy byli nejzranitelnějším a nejchudším článkem společnosti. Proto Tóra kodifikuje zákony na jejich ochranu a podporu. Odírat sirotka či vdovu, zneužívat jejich bezbrannosti a zkracovat je v jejich právech, bylo a dosud je příkladem nejodpornějšího chování člověka k bližnímu. Je to vlastně nejodpornější zločin v sociální sféře. Podobně tomu bylo i s příchozím – hostem – ger. V Tóře se jedná o tzv. „ger tošav“ neboli „host, příchozí“. Je to člověk, který není Židem, ale žije v zemi Izraele, v židovských městech či osadách. Jakožto ne-Žid neměl stejná práva jako Židé, a právě proto mu Hospodin pomáhá a v Tóře jsou zakotveny zásady našeho chování k příchozím a povinnost je milovat, neboť i my jsme byli příchozími v Egyptě a musíme dobře znát pocity příchozího, když se mu děje křivda a bezpráví. Pozdější rabínská tradice transformovala „gera tošav“, který se v Tóře nachází na „ger cedek“ neboli na „spravedlivého konvertitu“. Konvertita, který prošel celým procesem konverze a byl přijat rabínským soudem – bejt dinem do židovského společenství podle všech zásad halachy – náboženského práva, je považován/a za plnocenného Žida/Židovku. Jsou jistá omezení, například příslušník kněžského rodu, t. j. kohen se nemůže oženit s konvertitkou a konvertita nesmí být dajanem, t.j. soudcem náboženského soudu – bejt dinu.

Jedna reakce na Paraša EKEV (Dt 7,12 – 11,25)

  • cogavec napsal:

    Při čtení komentáře k Dt 10,12 jsem si vzpomněl na výrok z křesťanského evangelia Mt 6,31-33,uvedu ho pro srovnání:“Nestarejte se tedy,říkajíce:´Co budeme jíst?´ nebo ´Co budeme pít?´ nebo ´Co si oblékneme?´Neboť toto vyhledávají pohané.Váš nebeský Otec ví,že to vše potřebujete.Ale nejprve hledejte Boží království a jeho spravedlnost,a toto vše vám bude přidáno.“

    pohané:Slovo ethné („národy“) označuje Neizraelce.

    Z toho plyne ponaučení,že prosba o bohabojnost je ta nejdůležitější prosba.

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Červenec 2013
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Archiv