… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša MATOT – MASEJ (Nu 30,2-33,42 a 33,43-36,13) 5.00/5 (100.00%) 9 ohodnocení

1 toraTento šabat končíme v synagógách čtení 4. Knihy Mojžíšovy – Bemidbar.

לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה – 30,3 Nezruší své slovo. Splní vše, co vlastními ústy pronesl.

Ten, kdo váží svá slova, aby nepronesl nic zbytečná slova nebo slova, kterých by potom litoval či je musel vzít zpět, o takovém člověku hovoří výše uvedený verš: „Splní vše, co vlastními ústy pronesl.“ Jeho požehnání se naplní a každé slovo, které vyřkne, má váhu zákona, který je povinnost dodržovat. Ve stejném duchu pravili učenci: „Co prohlásil, to i splní. Spravedlivý-cadik rozhodne a Hospodin jeho rozhodnutí naplňuje. (Podle díla עבודת ישראל rabi Jisraele Hosztajna, zvaného Magid z Kozienic, 1736-1814).

  32,1

ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד – Rúbenovci a Gádovci měli převeliké množství stád.

Jedna matronita (urozená Římanka) se ptala rabiho Joseje ben Chalafty: „Běkem kolika dní stvořil Bůh svět?“ On jí odvětil: „Během šesti dnů.“ Ona se ho zeptala: „Co dělá Hospodin od té doby do dnešního dne?“ Rabi Josej jí řekl: „Tvoří žebříky. Jedny po nich nechává vystupovat výše a druzí z jeho vůle po nich sestupují níže.“

Věz, že když si Hospodin přál, aby Rúbenovci a Gádovci zbohatli, dopustil, aby tito porazili Midjánce, o čemž nám svědčí verš (31,9): „Midjánské ženy a jejich děti však Izraelci zajali a všechen jejich dobytek, všechna stáda a veškeré bohatství uloupili.“ Proto se stali Rúbenovci a Gádovci velmi bohatými. Mělo ohromná stáda skotu, která milovali a proto se usadili ve stepích před Jordánem (nepřekročili Jordán na jeho západní břeh). Proto také byli jako první z deseti kmenů vysídleni do asyrského zajetí, neboť je psáno (1 Pa 5,26): „…ten je odvedl do zajetí, totiž Rúbenovce, Gádovce…“ (Podle midraše ילקוט שמעוני).

33,43

Midraš uvádí, že vzhledem k tomu, že vysvobození z Egypta uskutečnil Všemohoucí prostřednictvím lidí (smrtelníků) Mojžíše a Árona, nemůže být toto osvobození věčné. Po určité době logicky přijdou opět jiná vyhnanství-גלויות. Teprve tehdy nastoupí konečné a věčné osvobození, které však vykoná sám Hospodin bez toho, že by použil k tomu prostředníka. To je to, co nám naznačuje počátek verše: אלה מסעי בני ישראל.

První písmena slov אלה מסעי בני ישראל naznačují vyhnanství nebo cizí nadvládu, pod níž budeme žít. א – אדום (Edom = římské impérium, pozdější křesť. Evropa),

מ – מדי (Madaj = Médové, což je také označení pro Peršany),

ב – בבל (Babel = Babylónie) a י – יוון (Javan = Řecko).

Seřadíme-li je chronologicky, bude to takto: Babylónská nadvláda a vyhnanství (598-539 př.o.l.), nadvláda Persie (538-332 př.o.l.), nadvláda Řeků (332-142 př.o.l.) a nadvláda Edomu, t.j. Říma (63 př.o.l.- do 20. století).

Roku 1948 vzniká stát Izrael, který je nazýván ראשית צמיחת גאולתנו, tedy prvním výhonkem našeho vykoupení.

Jedna reakce na Paraša MATOT – MASEJ (Nu 30,2-33,42 a 33,43-36,13)

  • Fanuel napsal:

    😛 1948……2018……. Odečteno 70 let…..1948—–1955….7 dnů= 2018 …..70 dnů :)oo 😈
    JUDEA I SAMAŘÍ JEDNO KRÁLOVSTVÍ + JEDNO V EVROPĚ BOHEMIA ……DVĚ V JEDNO :))OO Nikomu nepatří :))oo

    NA VĚKY VĚKU BEZ VÁLEK A V MÍRU (POKOJI) SHALOM :))OO
    Stanek Frantisek Fanuel

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Červenec 2013
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Archiv