… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša VAETCHANAN (Dt 3,23 – 7,11) 5.00/5 (100.00%) 23 ohodnocení

1 toraTento šabat po půstu 9. avu nazýváme Šabat nachamú neboli Šabat utěšení podle prvních slov haftary, která začíná slovy: „נחמו, נחמו עמי – Utěšte, utěšte můj národ…“ (Izajáš 40,1). Proč prorok uvádí dvakrát slovo „נחמו“? Vysvětlit to lze tak, že první נחמו se vztahuje k utěšení po zničení I. jeruzaléímského Chrámu (586 př.o.l.) a druhé „נחמו“ se vztahuje k utěšení po zboření II. jeruzalémského Chrámu (70 o.l.).

Slovo „ואתחנן“ má v gematrii číselnou hodnotu 515. Mojžíš se 515 krát modlil k Hospodinu, aby mu umožnil vstoupit do zaslíbené země. Hospodin vyslechl jeho prosebné modlitby, ale odvětil mu, že to není jeho soukromá záležitost, ale záležitost celého národ synů Izraele. Kdyby to byla pouze jeho osobní prosba, vyhověl by jí. Na východním břehu Jordánu, naproti Jerichu, totiž po čtyřiceti dlouhých letech končí zázračné vedení – הנהגה נסית , které představovali Mojžíš, Áron a Miriam. Za Jordánem, v Erec Jisrael mu přichází na směnu přirozené vedení – Jehošua bin Nun. V zemi Izraele bud Hospodin svému lidu pomáhat, ale národ již sám bude mused dobývat tvrdou prací svůj chléb vezdejší. Hospodin přestal sesílat manu a křepelky, se smrtí Miriam zmizela její zázračná studna, z níž synové Izraele čerpali vodu.

3,23

ואתחנן אל ה‘ בעת ההיא לאמר – V oné době jsem prosil Hospodina o smilování

Jaký význam má slovo „ואתחנן – prosil jsem o smilování“ v slovesné formě hitpaelu? Lze to vysvětlit tak, jakoby se náš učitel Mojžíš změnil v živoucí modlitbu. Podobně se vyjádřil později i král David v Žalmu 109,4: Osočují mě za moji lásku, zatímco se modlím – ,ואני תפילה což můžeme vysvětlit, že král David se také proměnil v živoucí modlitbu. (Podle díla חשבה לטובה )

3,25

אעברה נא ואראה את הארץ הטובה – Kéž smím přejít (Jordán) a spatřit tu dobrou zemi…

Je zcela jasné, že když Mojžíš přejde Jordán na jeho západní břeh, vstoupí do zaslíbené země a smaozřejmě ji také uvidí.Tato Mojžíšova prosba nás učí, že člověk má vždy prosit Hospodina , aby mu jakoukoli věc ukázal z té dobré stránky. Tak jednal i Mojžíš, když prosil Všemohoucího, aby mu ukázal tu dobrou zemi, pouze z její dobré stránky. (Podle díla אהל תורה)

4,4

ואתם הבדקים בה‘ אלקיכם חיים כולכם היום (hebrejský text obsahuje sedm slov) – Ale vy, kteří jste se přimkli k Hospodinu, svému Bohu, jste dodnes všichni živi.

Ve svatých knihách se uvádí, že modlitba „Šemá Jisrael“ (v naší paraše je její první část 6,4-9. Poté následuje její druhá část 11,13-21 v příští paraše עקב a třetí část modlitby „Šemá“ nalezneme v Nu 15,37-41 na konci paraši שלח) kterou tvoří 248 slov dává životodárnou sílu také všem 248 orgánům (částem) lidského těla. Všechny tři části modlitby Šemá obsahují však pouze 247 slov, ale slovo „אמת – pravda“, které máme říci společně s posledními třemi slovy modlitby Šemá Jisrael: אני ה‘ אלקיכם אמת doplňuje celkový počet slov na 248. Právě to nám naznačuje výše zmíněný verš .ואתם הבדקים בה‘ אלקיכם Když přimknete k poslednímu slovu modlitby Šemá Jisrael ještě slovo אמת, tak přehozením písmen, které ho tvoří, dostanete nové slovo „אתם vy“. Tedy, vy jste pro Hospodina, svého Boha. Když tedy אתםvy řeknete na konci modlitby „Šemá Jisrael“ slovo אמתpravda, budete hodni toho, abyste חיים כולכם היום dodnes byli všichni živi. (Podle díla דגל מחנה אפרים Baal Šem Tovova vnuka, rabiho Moše Chajima Efrajima ze Sudilkova, 1748-1800).

 Výše uvedený text obsahuje celkem sedm hebrejských slov. Je velmi dobrou mnemotechnickou pomůckou pro muže při kladení tefillin šel jad. Řemínek tefillin šel jak se má sedmkrát omotat kolem paže levé ruky. Abychom nemuseli počítat otáčky 1, 2, 3 atd., tak při omotávání řemínku tefillin na předloktí levé ruky říkáme sedm slov – co otáčka, to slovo: .ואתם הדבקים בה‘ ללקיכם כולכם היום

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Červenec 2013
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Archiv