… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša VAERA (Ex 6,2-9,35) 5.00/5 (100.00%) 11 ohodnocení

1 tora6,3 וארא – ukázal jsem se, zjevil jsem se. Slovo וארא zobrazuje naši prosbu v modlitbě „והאר עינינו בתורתך – osviť naše oči tvou Tórou.“

6,3 „Ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Bůh Všemohoucí – שדי….“   V Žalmu 18,21-22 je psáno: „Hospodin mi odplatil podle mé spravedlnosti, odměnil mě podle čistoty mých rukou, neboť jsem dbal na Hospodinovy cesty, neodvrátil jsem se svévolně od svého Boha – יגמלני ה‘ כצדקי כבר ידי ישיב לי. כי שמרתי דרכי י-י ולא רשעתי מאלהי“ První písmena slov שמרתי דרכי י-י (dbal jsem na Hospodinovy cesty) tvoří jedno z Božích jmen „שדי – Všemohoucí“. Jaké a co jsou Hospodinovy cesty se dovídáme z Pěti knih Mojžíšových, z Tóry, jejíž části se nazývají בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים. První písmena hebrejského názvu každé z pěti knih Tóry jsou: ב – ש – ו – ב – ד, jejichž číselná hodnota je 314, což je stejná číselná hodnota-gematrie jako má slovo ש ד י – Všemohoucí.

Pokud změníme pořadí těchto pěti hebrejských písmen (ב – ש – ו – ב – ד), dostaneme slova: “ דבש בו- je v něm med“.Kde nalezne Žid slova saldká jako med? Přeci v Tóře, o níž píše král David v 16. Žalmu (verš 24): „Pláství medu je řeč vlídná, lahodou duši a uzdravení kostem.“

6,6-7 V těchto dvou verších je skryt základ povinnosti pít během sederové večeře čtyři poháry vína. Jedná se o tzv. arba lešonot ha-geula (ארבע לשונות הגאולה) neboli o čtyři slova vykoupení:

והוצאתי אתכם – vyvedu vás, והצלתי אתכם- vysvobodím vás, וגאלתי אתכם – vykoupím vás a ולקחתי   – vezmu si vás. Na počátku 8. verše je ještě jedno slovo והבאתי אתכם a přivedu vás… Kvůli tomuto slovu byla mezi učenci pře, patří-li toto slovo do kategorie arba lešonot ha-geula nebo ne, a je-li tedy povinnost o sederu pít čtyři poháry nebo pět pohárů. Nakonec se oba tábory učenců nemohly dohodnout, zda čtyři nebo pět, a jejich spor skončil nerozhodně, což hebrejsky se nazývá תיקו (tejku). Učenci však toto slovo vysvětlovali jako zkratku, t.j. první písmena slov: יתרץ קושיות ובעיות תישבי, t.j. Tišbejský (prorok Eliáš) vyřeší otázky a problémy. Kdy se tak stane? Až přijde prorok Eliáš a oznámí nám, že dlouho očekávaný Mesiáš již přichází. Tehdy nám také řekne, kolik pohárů na sederovou večeři máme pít. Nyní poslednímu pátému slovu odpovídá pohár proroka Elijáše (koso šel Elijahu ha-naví).

Egyptské rány – מכות מצרים

V této paraše se popisuje většina – sedm egyptských ran, kterými Hospodin trestal faraóna a celou jeho zemi za to, že nechtěl propustit syny Izraele z otroctví.

1) דם – krev (7,14-25). Zkažení vod Nilu a všch vodních pramenů. Z vody se stala krev.

2) צפרדעים – žáby (7,26-8,11). Z Nilu vylezly žáby a zaplavily celý Egypt.

3) כינים – vši (8,12-15).

4) ערוב – divoká zvěř (8,16-28).

5) דבר – dobytčí mor (9,1-7).

6) שחין – vředy (9,8-12).

7) ברד – krupobití (9,13-35).

 

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Prosinec 2013
Po Út St Čt So Ne
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Archiv