… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Parašat BO (Ex 10,1-13,16) 5.00/5 (100.00%) 16 ohodnocení

1 tora10,2  ‚ולמען תספר באזני בנך ובן בנך… וידעתם כי אני ה – a ty abys mohl vypravovat svým synům i vnukům…. a poznáte, že já jsem Hospodin. Když budete vštěpovat do srdcí vašich dětí a vnuků lásku k Bohu a budete jim vyprávět o jeho velikosti, tak i vy sami budete postupně stoupat výše a výše v poznání Boha „a poznáte, že já jsem Hospodin.“ (Podle díla תולדות אדם rabi Jehošui z Ostrowa, 1819-1873)

10,9

ויאמר משה בנערינו ובזקנינו נלך – Mojžíš odvětil: „Půjdeme se svou mládeží i se starci….“ Faraón byl ochoten souhlasit s tím, že dospělí vyjdou z Egypta, jak se uvádí v 11. verši: „Vy muži si jděte a služte Hospodinu…“ Egyptský vládce si chtěl však děti a mládež synů Izraele ponechat v Egyptě. Dobře věděl, že totiž bez mladého pokolení židovský národ přestane existovat. Proto také náš učitel Mojžíš s tímto faraonovým návrhem nesouhlasí a říká: „Půjdeme se svou mládeží i se starci, půjdeme se svými syny i dcerami….“ Staré i mladé pokolení musí vyjít z Egypta a sloužit Hospodinu, jedině tak to bude plnohodnotná služba Bohu. (Podle knih kázání).

10,21

ויהי חשך על ארץ מצרים וימש חושך – a nastane nad egyptskou zemí taková temnota, že se dá nahmatat. Obyčejná tma není stvořena k žádnému zvláštnímu účelu. Taková tma je prostě odvrácenou stranou světla, jedná se o nepřítomnost světla. Na místě, kde světlo není přítomno, je samozřejmě tma. Proto taková tma nepředstavuje nic zvláštního, je to prostě normálnítma tak, jak ji známe. Stačí však malé světlo, které velkou část tmy „vyžene“. Egyptská tma byla však něco zcela jiného. Tu Hospodin stvořil právě pro tento účel, aby ztrestal faraóna a Egypťany. חושך וימש – že se dá nahmatat, t. j. že není v moci ani sebevětšího a sebesilnějšího světla takovou tmu eliminovat. (Egyptskou tmu můžeme přirovnat ke kosmickým tzv. černým dírám, které také pohlcují veškeré světlo). (Podle komentátora Obadii Sforna, 1475-1550)

12,6

ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל – pak ať je (jehně) zařízne celé shromáždění Izraele. Zaříznutí jehněte –beránka symbolizovalo rozhodné vítězství pravé víry nad egyptským pohanstvím. Jak je známo, Amonovým posvátným zvířetem byl beran. Egyptský bůh Amon je také zobrazován jako muž s beraní hlavou či jako sfinga s tělem lva a beraní hlavou. Můžeme říci, že staří Egypťané se klaněli beranu. Také měsíc nisan, kdy synové Izraele měli k večeru mezi 14. a 15. dnem tohoto měsíce povinnost obětovat pesachovou oběť-jehně, má znamení berana (v gregoriánském kalendáři od 21.3. do 20.4.), což přibližně odpovídá období židovského měsíce nisanu. Když synové Izraele obětovali pesachovou oběť, dokázali tím nemohoucnost jehněte, které představovalo ztělesnění boha Amona. Tak dokázali marnost egyptské modloslužby. (Podle díla בני יששכר rabína Cviho Eliezera Szapiry z Dynowa, 1783-1841).

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Leden 2014
Po Út St Čt So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Archiv