… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša TAZRIA (Lv 12,1 – 13,59) šabat ha-chodeš 5.00/5 (100.00%) 9 ohodnocení

1 toraO tomto šabatu vyzdvihujeme z aron ha-kodeše dva svitky Tóry. Z prvního čteme pro sedm vyvolaných mužů parašu Tazria a z druhého svitku čteme osmému vyvolanému muži-maftírovi pasáž z Ex 12,1-20.

Tento šabat nazýváme שבת החודש (šabat ha-chodeš), neboť po čtení zTóry ohlašujeme příchod nového měsíce NISANU, který nastoupí v úterý 1. dubna. Měsíc nisan, v Tóře zvaný aviv, byl prvním měsícem náboženského roku. Mišna, traktát Roš hašana, uvádí, že Prvního nisanu je Nový rok pro krále a pro poutní svátky. První nisan byl předělem pro léta panování králů. Bez ohledu na to, jakého měsíce roku zahájil panovník svou vládu, když nastoupil první nisan, tak od tohoto dne se královi počítal druhý rok panování. V měsíci nisanu vyšli naši praotcové z Egypta, proto je 1. nisan Novým rokem pro tři poutnické svátky – Pesach, Šavuot a Sukot.

12,5    ואם נקבה תלד וטמאה שבועים.. – Jestliže porodí děvče, bude nečistá dva týdny…

Naši učenci říkali, že proto je povinna rodička přinést oběť za hřích, neboť v okamžik porodních bolestí a porodu se zapřísáhla, že již nebude žít se svým mužem. Potom však své přísahy litovala, neboť měla velkou radost z narozeného chlapečka (miminka) a zapoměla na porodní bolesti, které ji sužovaly. Po porodu chlapce zůstane týden rituálně nečistá. Osmého dne po narození bude se konat chlapcova obřízka a poté zůstane matka v očišťování ještě dalších třiatřicet dní. Potom musí přinést oběť za hřích, aby si jí „vykoupila“ onen týden své rituální nečistoty po porodu. Když však porodila děvče, přinese oběť za hřích později, po šedesátišesti dnech očišťování. To proto, že radost z narození děvčátka je menší než z narození chlapce, a tudíž i lítost nad tím, že se tak zapřísahala, přichází později. (Podle díla כלי יקר pražského rabína Šloma Efraima Luntschitze, 1540-1619)

 Jednou přišel jakýsi Žid k rabi Jicchaku Meiru Alterovi (1799-1866), autoru díla חידושי הרי“ם a zakladateli dynastie górských chasidů.Tento člověk rebemu vykládal celý dlouhý příběh svého života. Když skončil se minulostí, řekl mu, že nyní se snaží vrátit se zpět do minulosti a žít tak, jak žil kdysi, neboť jeho život v mládí byl mnohem hezčí a barvitější než je teď, kdy již zetárl. Rabi Jicchak ho vyslechl až do konce, pak vzal do rukou talmudický traktát Nida a nalistoval stranu 30b a nahlas začal číst slova rabi Simlaje o dosud nenarozeném miminku v útrobách jeho matky. Poté, co přečetl pomalu a pozorně všechna Simlajova slova, obrátil se na svéhho hosta a řekl mu: „Správně, již rabi Simlaj řekl, že člověk neprožívá lepších dnů, než jsou ty, kdy se nachází v lůnu své matky. Viděl jsi však někdy nějakého člověka, který by se vrátil zpět do lůna své matky? Z toho se učíme, že se člověk nikdy nevrací do minulých let, i když to byla jeho nejrásnější léta. Člověk musí jít kupředu.“

 13,3  וראה הכהן את הנגע – Kněz mu prohlédne postižené místo

Proč postižené místo musí prohlédnout kněz, cizí člověk? Cožpak sám člověk na svém těle nepozná, kde má nějakou vadu či anomálii? Možná ano, ale většinou jsme schopni velice rychle odhalit různé nedostatky u ostatních, ale velmi těžce je nalézáme u sebe. Dokonce u příbuzných je nalézáme hůře než u cizích.

 

 

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Březen 2014
Po Út St Čt So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Archiv