… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Židé a křesťané Ukrajiny žádají zastavení ruské agrese (+ video) 4.67/5 (93.33%) 12 ohodnocení

Rada církví a náboženských organizací Ukrajiny

Rada církví a náboženských organizací Ukrajiny

Ukrajinské křesťanské náboženské komunity a komunita židovská již předevčírem vyzvaly Rusko k zastavení agrese proti Ukrajině a stažení ruských vojsk z území Ukrajiny. Náboženské komunity také vyzvaly USA, Velkou Británii, Evropskou unii, OSN a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), aby „zastavily zahraniční invazi na Ukrajinu a brutální vměšování do našich vnitřních věcí.“

Přinášíme celé znění dopisu, který mezi jinými podepsal vrchní rabín Kyjeva a Ukrajiny a Spojených židovských náboženských organizací Ukrajiny rabi Jákov Dov Blajch (Jacob Dov Bleich, Yaakov Dov Bleich, יעקב דב בליך, Яків Дов Блайх).

 

Prohlášení ukrajinských církví a náboženských organizací z důvodu zahraniční agrese

Drazí bratři a sestry!

V této těžké době, kdy vojenské jednotky Ruské federace, porušujíce mezinárodní a dvoustranné smlouvy, vstoupily na suverénní území Ukrajiny a Rada federace na žádost prezidenta Ruska dala souhlas k rozmístění ruských sil na Ukrajině – vás a všechny lidi dobré vůle nejprve vyzýváme k solidaritě s námi, k modlitbě za Ukrajinu a ukrajinský národ.

Vyzýváme ruské úřady, aby přišly k rozumu a zastavily svoji agresi proti Ukrajině a okamžitě stáhly ruské jednotky z ukrajinského území. Veškerá zodpovědnost před Bohem a lidstvem za nenapravitelné důsledky plně dopadá na vedení Ruska.

V naší zemi neexistuje žádný útisk jazykový, národní a denominační. Proto jsme svědky, že realitě absolutně neodpovídají veškeré snahy ruské propagandy vykládat všechny události na Ukrajině jako „fašistický státní převrat“ a „vítězství extrémistů.“

Drazí bratři a sestry v Rusku!

Ukrajinský lid má vůči ruskému lidu jen přátelské, bratrské city. Nevěřte propagandě, která podněcuje nepřátelství mezi námi. Chceme a bude i nadále budovat přátelské a bratrské vztahy s Ruskem, ale jen jako suverénní a nezávislý stát.

Vyzýváme mezinárodní společenství, země-garanty bezpečnosti Ukrajiny – Spojené státy americké a Velkou Británii, Evropskou unii, OSN a OBSE: zastavte zahraniční invazi na Ukrajinu a brutální vměšování do našich vnitřních věcí! Podkopávání míru a stability na Ukrajině ohrožuje zničením všech moderních systému světové bezpečnosti. Proto musí být využity všechny prostředky k zabránění vypuknutí války na Ukrajině.

Bratři a sestry!

Ukrajinské církve jsou s ukrajinským lidem. Jsme si jistí, že Bůh není v moci, ale že On je v pravdě. Pravda je na straně ukrajinského lidu. Proto musí zvítězit.

Ať nás Bůh všechny ochraňuje!

patriarcha Filaret (Denysenko), primas Ukrajinské pravoslavné církve Kyjevského patriarchátu

arcibiskup Svjatoslav (Ševčuk), primas Ukrajinské řeckokatolické církve

Vjačeslav Nesteruk, předseda Evangelické baptistické jednoty Ukrajiny

starší biskup Mychailo Panočko, Církev křesťanů evangelické víry Ukrajiny

Viktor Aleksejenko, hlava Adventistů sedmého dne na Ukrajině

starší biskup Leonid Padun, Ukrajinská křesťanská evangelická církev

biskup Vjačeslav Horpynčuk, Ukrajinská luteránská církev

rabi Jákob Dov Bleich, vrchní rabín Kyjeva a Ukrajiny a Spojených židovských náboženských organizací Ukrajiny

Kijev, 1. března 2014, 23:30 hodin

—–

Звернення Українських Церков і релігійних організацій з приводу іноземної агресії

Дорогі брати і сестри!

 У цей важкий час, коли військові підрозділи Російської Федерації, порушуючи міжнародні та двосторонні угоди, увійшли на суверенну територію України, а Рада Федерації за поданням Президента Росії дала згоду на застосування російських військ в Україні – ми найперше закликаємо всіх вас і всіх людей доброї волі до солідарності з нами, до молитви про Україну і український народ.

Ми закликаємо владу Росії схаменутися і зупинити агресію проти України, негайно вивести свої війська з української землі. Вся відповідальність перед Богом і перед людством за непоправні наслідки подальшої ескалації насильства повністю лягає на керівників Росії.

В нашій державі немає утисків за ознакою мови, нації, віросповідання. Тому ми свідчимо – всі намагання російської пропаганди представити події в Україні як “фашистський переворот” і “перемогу екстремістів” абсолютно не відповідають дійсності.

Дорогі брати і сестри у Росії!

Український народ має лише дружні, братні почуття до російського народу. Не вірте пропаганді, яка розпалює ворожнечу між нами. Ми хочемо і надалі будувати з Росією дружні, братні відносини – але як суверенна, незалежна держава.

Ми звертаємося до міжнародного співтовариства, до країн-гарантів безпеки України – США та Великобританії, до Європейського Союзу, до ООН та ОБСЄ: зупиніть іноземне вторгнення в Україну і грубе втручання в наші внутрішні справи! Підрив миру і стабільності в Україні загрожує зруйнувати всю сучасну систему світової безпеки. Тому слід вжити всіх заходів, щоби в Україні не розгорілася війна.

Брати і сестри!

Церкви і релігійні організації України – з українським народом. Твердо знаємо: Бог не в силі, а в правді. Правда – на боці українського народу, тому ми переможемо.

Нехай Господь береже всіх нас!

Звернення підписали:

Патріарх Філарет (Денисенко), Предстоятель Української Православної Церкви Київського Патріархату;

Верховний архієпископ Святослав (Шевчук), Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви;

Михайло Паночко, Старший єпископ Церкви християн віри євангельської України;

В’ячеслав Нестерук, Голова Всеукраїнського Союзу об’єднань євангельських християн-баптистів;

Віктор Алєксєєнко, президент Української Уніонної Конференції Церкви адвентистів сьомого дня;

В’ячеслав Горпинчук, Єпископ Української Лютеранської Церкви;

Леонід Падун, Старший єпископ Української Християнської Євангельської Церкви;

Яків Дов Блайх, Головний рабин м. Києва та України Об’єднання іудейських релігійних організацій України.

1 березня 2014 р.23:30

—–

Обращение  Украинских Церквей и религиозных организаций  по поводу иностранной агрессии

Дорогие братья и сестры!

В это трудное время, когда военные подразделения Российской Федерации, нарушая международные и двусторонние соглашения, вошли на суверенную территорию Украины, а Совет Федерации по представлению Президента России дал согласие на применение российских войск в Украине – мы прежде всего призываем всех вас и всех людей доброй воли к солидарности с нами, к молитве об Украине и украинском народе.

Мы призываем власти России опомниться и остановить агрессию против Украины, немедленно вывести свои войска из украинской земли. Вся ответственность перед Богом и перед человечеством за непоправимые последствия дальнейшей эскалации насилия полностью ложится на руководителей России.

В нашем государстве нет притеснений по признаку языка, нации, вероисповедания. Поэтому мы свидетельствуем – все попытки российской пропаганды представить события в Украине как “фашистский переворот” и “победу экстремистов” абсолютно не соответствуют действительности.

Дорогие братья и сестры в России!

Украинский народ имеет только дружеские, братские чувства к русскому народу. Не верьте пропаганде, которая разжигает вражду между нами. Мы хотим и в дальнейшем строить с Россией дружеские, братские отношения – но как суверенное, независимое государство.

Мы обращаемся к международному сообществу, к странам-гарантам безопасности Украины – США и Великобритании, к Европейскому Союзу, в ООН и ОБСЕ: остановите иностранное вторжение в Украину и грубое вмешательство в наши внутренние дела! Подрыв мира и стабильности в Украине грозит разрушить всю современную систему мировой безопасности. Поэтому следует принять все меры, чтобы в Украине не разгорелась война.

Братья и сестры!

Церкви и религиозные организации Украины – с украинским народом. Твердо знаем: Бог не в силе, а в правде. Правда – на стороне украинского народа, поэтому мы победим.

Пусть Господь хранит всех нас!

Обращение подписали:

Патриарх Филарет (Денисенко), Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата;

Верховный архиепископ Святослав (Шевчук), Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви;

Михаил Паночко, старший епископ Церкви христиан веры евангельской Украины;

Вячеслав Нестерук, председатель Всеукраинского Союза объединений евангельских христиан-баптистов;

Виктор Алексеенко, президент Украинского Унионной Конференции Церкви адвентистов седьмого дня;

Вячеслав Горпинчук, епископ Украинской Лютеранской Церкви;

Леонид Падун, старший епископ Украинской Христианской Евангельской Церкви;

Яков Дов Блайх, Главный раввин Киева и Украины Объединения иудейских религиозных организаций Украины.

1 марта 2014 г. 23:30

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Březen 2014
Po Út St Čt So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Archiv