… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Několik slov k svátku Pesach 5.00/5 (100.00%) 36 ohodnocení

jerusalem-kotel-787711Dnes večer zahájíme první sederovou večeří náš osmidenní svátek Pesach – Svátek překročení, kdy Hospodin při poslední desáté egyptské ráně překročil – minul domy synů Izraele a nezabíjel v nich prvorozené. Znamením Všemohoucímu byla krev obětovaného jehněte (beránka), kterou v předvečer 15. dne nisanu synové Izraele potřeli obě veřeje svých příbytků (mazuza, mezuzot) a nadpraží. Kde bylo znamení krve, ten příbytek Hospodin minul. Obětováním jehněte se synové Izraele vzepřeli egyptskému pohanskému kultu, neboť vlastně obětovali egyptského beraního boha Chnuma. Název „Chag ha-Pesach“ dali tomuto svátku mnohem později až židovští učenci. V Tóře se tento svátek nazývá Chag ha-macot – Svátek nekvašených chlebů. Název je odvozen od skutečnosti, že v tu noc, kdy Všemohoucí hubil prvorozené v Egyptě, vyšli synové Izraele v takovém spěchu, že si ani nemohli připravit (upéct) chléb na cestu. Vzali si na ramena pytle s moukou a spěšně vyšli z Egypta. Teprve cestou si pekli nekvašený chléb – macot. Otázkou je, proč naši učenci změnili název svátku z „Chag ha-macot“ na „Chag ha-Pesach“? Odpověď nalezneme u dvou velkých rabínů –rabi Ovadii Josefa, z.c.l. a Eliezera Waldenberga, z.c.l. (1915-2006), zvaného podle své knihy responsí .ציץ אליעזר V Tóře Hospodin chválí svůj národ Izraele, proto se svátek nazývá Svátkem nekvašených chlebů – Chag ha-macot neboť tento nekvašený chléb pekli synové Izraele po východu z Egypta. Naoopak, naši učenci chválí Hospodina, proto nazvali svátek Chag ha-Pesach, neboť Hospodin překročil domy synů Izraele a nehubil jejich prvorozené. Kromě toho, svátek má ještě několik názvů, například Chag ha-aviv, neboť tento svátek je vždy na jaře. (Měsíc nisan se v Tóře jmenuje „aviv“). Dalším názvem je Chag ha-cherut neboli Svátek svobody. Exodus – jeciat Micrajim byl východ z otroctví na svobodu. Exodem se synové Izraele stali fyzicky svobodným lidem, později přijetím Tóry pod horou Sinaj se naši předci stali duchovně svobodnými.

Na začátku pesachové hagady čteme: כל דכפין ייתי ויכל – Každý, kdo je hladový, ať přijde a pojí. Teprve když jsme pozvali k naší sederové večeři naše chudé bližní, tak máme právo říci השתא הכא, לשנה הבאה בארעא דישראל – Tento rok zde, příštího roku v zemi Izraele. Protože cesta k opravdové konečné spáse vede prostřednictvím dobročinnosti, milosrdenství a vzájemné pomoci jeden druhému. Pomoci sytého hladovému a bohatého chudému. Tak se naplní slova proroka Izajáše (1,27): „ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה – Sijón bude vykoupen spravedlivým soudem a ti v něm, kdo se obrátí, spravedlností.“

Všem čtenářům a příznivcům eretz.cz přeji hezké prožití nadcházejících svátků.

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Duben 2014
Po Út St Čt So Ne
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
Archiv