… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Křesťanský sionismus – dobrý nebo špatný pro Izrael? Rabíni se v názorech rozcházejí 4.77/5 (95.38%) 13 ohodnocení

Mezinárodní společenství křesťanů a židů (IFCJ)

Přední osobnosti židovského náboženského života v Izraeli se v posledních dnech opět zásadně odlišně vyjádřili ke spolupráci židů a Státu Izrael s křesťanskými sionisty. Zatímco rabi Eljakim Levanon (Elyakim Levanon, אליקים לבנון) před užšími vztahy ostře varuje, rabi Eliezer Melamed (אליעזר מלמד) je naopak vítá.

Spor vyvolalo rozhodnutí izraelského ministerstva školství spolupracovat s nadnárodní organizací Mezinárodní společenství křesťanů a židů (International Fellowship of Christians and Jews, IFCJ, hebrejsky Nadace přátelství, הקרן לידידות), které již léta v Izraeli financuje různé sociální a vzdělávací aktivity.

Kritika rabiho Levanona

rabi Eljakim Levanon

rabi Eljakim Levanon

Rabi Eljakim Levanon, který je regionálním rabínem Samaří a hlavou ješivy Elon Moreh (אלון מורה), rozhodnutí ostře odsoudil a označil jej za lstivý pokus učinit Izrael závislý na křesťanském světě.

„V posledních letech,“ napsal rabi Levanon, „ prošlo křesťanské náboženské vnímání procesem vystřízlivění a dnes každý chápe, že Stát Izrael je realitou a nelze jej odstranit. Některá křesťanská hnutí našla nové směřování. Je jím spojování sil s ústředními hnutími v Izraeli a posilování jejich partnerství s křesťanským světem. Tato vazba má umést cestu ke změně směřování Státu Izrael.“

Podle rabiho Levanona byl vznik Státu Izrael těžkou ranou křesťanské víře, protože židé měli být poraženým národem, potrestaným navěky za opuštění pravé víry a tu najednou tento údajně padlý národ úspěšně vytvořil stát. Rozhodnutí církve zprostit židy viny za vraždu Ježíše („toho muže“, jak jej zbožní židé nazývají), bylo podle rabiho způsoben jak „zmírnit ránu“ křesťanské víře po vzniku Izraele. „Jejich cílem je vytvořit závislost Izraele na křesťanském světě a následně umožnit křesťanům kontrolovat Izrael a přivést jej ke ‘spáse.’ Tedy k návratu ‘toho muže’, aby kontroloval vládl Izraeli.” To je podle rabiho Levanona důvodem, proč IFCJ zakládá a financuje letní tábory.

Obrana IFCJ

Mezinárodní společenství křesťanů a židů, v jehož čele stojí rabi Jechiel Eckstein (Yechiel Eckstein), včera tvrzení rabiho Levanona odmítlo. Rabi Levanon se podle něj nikdy nepokusil zjistit skutečný stav věcí, tím že by se IFCJ zeptal, a přidal se tak k dalším rabínům, kteří vedou kampaň proti spolupráci Společenství s ministerstvem školství.

„IFCJ získává dary od stovek tisíc lidí. Průměrný dar činí 70 dolarů na osobu a rok. Dárci nemají žádný vliv na politiku a žádné spojení s orgány, jimž fond převádí jejich dary,“ uvádí se v prohlášení Společenství.

Mezinárodní společenství křesťanů a židů dále uvedlo, že „pokud by rabi Levanon byl skutečně systematický a konzistentní ohledně svého podezření o plíživém křesťanské pokusu převzít vládu nad zemí, musel by také zakázat užití všech magnetických rezonancí v izraelských nemocnicích, stejně jako 2.600 protibombových krytů na severu a jihu země, které byly darovány IFCJ, a dalších věcí.“

Podpora rabiho Melameda

rabi Eliezer Melamed

rabi Eliezer Melamed

Zásadně odlišný názor, než rabi Levanon, má na činnost křesťanských sionistů v Izraeli rabi Eliezer Melamed, hlava ješivy Har Bracha a rabi samařského města Har Bracha. Ve svém pravidelném každotýdenním komentáři v časopise BeŠeva rabi uvedl, neexistuje žádný problém s tím, že izraelské ministerstvo školství přijímá peníze od Mezinárodního společenství křesťanů a židů na dětské letní tábory, a že je je pořádku, když rodiče své děti na takové tábory přihlašují.
Komentář rabiho Melameda nicméně zašel ještě dál a vyjádřil otevřenost části striktně ortodoxního židovského náboženského sionismus – charedi náboženských sionistů, chardalim – vůči sionistickým křesťanům.

Rabi Melamed ve svém sloupku, značně oblíbeném u židovské náboženské sionistické veřejnosti, odmítá tvrzení, že letní tábory jsou nástrojem křesťanské misie a že děti budou vystaveny křesťanským misijním materiálům. „Těžko pochopit, odkud toto pomlouvačné tvrzení pramení,“ dodává.

Rabi dále kritizuje přístup IFCJ, kdy při sbírání peněz je Izrael vykreslován jako chudobou trpící země, i když ve skutečnosti jeho ekonomika roste a chudoba je menší, než v USA. Organizace by si podle něj při shánění peněz měla počínat solidněji. Současně však rabi Melamed dodává, že „poté, kdy evangelikálové darují své peníze z dobrého srdce a s láskou k lidu Izraele, bezpodmínečně a bez ovlivňování toho, na co peníze jdou, nesmí být uráženi tím, že by jim jejich příspěvek byl hozen zpět do tváře spolu s obvinění ze snahy o obracení židů na (křesťanskou) víru.“

Upozorňuje současně, že peníze od IFCJ jsou jen malou částí celkových finančních nákladů na letní tábory: jedná se o 36 milionů šekelů (přibližně 210 milionů českých korun) ve srovnání s 260 miliony šekelů (okolo 1,52 miliardy korun), vyčleněnými ministerstvem školství.

„Pokud jde o tvrzení, že tento příspěvek by mohl vést židovské masy v Izraeli, aby pohlíželi na evangelikály – kteří jsou křesťany, kteří milují Izrael – příznivě, pak to není chyba, protože oni si za svoji podporu naše uznání zasluhují. Musíme bojovat s misionáři, ne s morálními křesťany, kteří respektují naše náboženství a podporují nás,“ prohlásil rabi Melamed.

Rabi pak zašel ještě dál: „Zdá se, že můžeme říci, že američtí evangelikálové jsou nejdůležitější a nejsmysluplnější skupinou, která v současnosti podporuje Izrael. Jde o přibližně 70 milionů občanů největší supervelmoci světa, kteří věří, že dnes platí slova Bible a že národ Izraele se potřebuje vrátit do své země a řídit se Tórou a micvot. Jejich morální postoj je vyšší a vznešenější, než měl Koreš (perský král Kýros), který pomáhal návratu na Sion.“

Rabi Melamed citoval rabiho Avrahama Jicchaka HaKohena Kuka (Avraham Yitzhak Hacohen Kook), který napsal, že „Láska lidských bytostí musí být živá v srdci a v duši, láska každého jednotlivého člověka a láska všech národů… navzdory všem různým názorům, náboženstvím a vírám.“

Křesťanští sionisté a Izrael – spor širšího rozsahu

Nutno dodat, že současný spor o dary křesťanských sionistů na židovské dětské letní tábory, není zdaleka prvním případem rozdílných názorů mezi židovskými náboženskými sionisty a názorová různice se zdaleka netýká jen rabínů Eljakima Levanona a Eliezera Melameda.

Spory o vztah židů ke křesťanským sionistům se táhnou už desetiletí a týkají se i dalších křesťanských sionistických organizací, mezi nimi zejména Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (Internation Christian Embassy Jerusalem, ICEJ), které působí i v Česku.

K ortodoxním rabínům, kteří jsou proti přijímání peněz od křesťanských sionistů, patří například rabíni Avraham Šapira (Avraham Shapira, אברהם אלקנה כהנא שפירא), Josef Šalom Eljašiv (Yosef Shalom Elyashiv, יוסף שלום אלישיב), Mordechaj Elijahu (Mordechai Eliyahu, מרדכי אליהו), Ovadja Josef (Ovadia Yosef, עובדיה יוסף), Simcha HaKohen Kuk (Simcha HaCohen Kook, שמחה הכהן קוק), Dov Lior (דוב ליאור), Jákov Elazar Kahane Šapira (Jacob Elazar Kahane Shapira, יעקב אלעזר כהנא שפירא), Šlomo Aviner (Shlomo Aviner, שלמה אבינר), Zefanja Drori (Zephaniah Drori, צפניה דרורי) či Nisim Karelic (Nissim Karelitz, נסים קרליץ). Pro se naopak vyslovili například rabíni Nachum Rabinovič (Nahum Rabinovitch,נחום אליעזר רבינוביץ‘) či David Stav (דוד סתיו).

International Fellowship of Christians and Jews – web v angličtině

הקרן לידידות – web v hebrejštině

הקרן לידידות – facebookový profil s informace o dalších aktivitách IFCJ v Izraeli

7 reakcí na Křesťanský sionismus – dobrý nebo špatný pro Izrael? Rabíni se v názorech rozcházejí

 • talarich napsal:

  Nevím, jestli tohle téma nepřesahuje hranice samostatného článku 😛 Spíš bych to viděl tak na samostatnou týdenní konferenci 😛
  No nic, křesťani každopádně nejsou v žádném případě jednotni v názorech na Izrael a židy. Takže mezi nima najdeme těžké oponenty nejen státu Izrael, ale i židů. Stejně tak mezi nima najdeme opravdu oddané sionisty, kteří podporují židy a jejich vztah k HaŠem (bez akcentu čehokoliv kolem Ješua). Tito křesťanští sionisté stojí tvrdě proti dvojstátnímu řešení. Země patří Izraeli, protože HaŠem ji jim zaslíbil. Znám takové, co se chystají jet do Izraele fyzicky bránit případnému stažení z „West Bank“, jak se o tom v poslední době v Izraeli jedná. Podobná iniciativa byla i u stažení z Pásma Gazy, ale tenkrát nakonec zůstalo jenom u myšlenky.
  Ale myslím si, že z celosvětového pohledu je těchto křesťanských sionistů drtivá menšina. Většina je slepý dav, který jedná v intenci rozhodnutí jejich autorit. A jak rozhodli všechny možné jejich World Church Council a podobné, to moc dobře víme.

  • Scooolie napsal:

   Přesně, jak píšete. Drtivá většina křesťanů hlavně nemá žádný svůj, seriozním přemýšlením podložený, názor na Izrael. Existence Izraele je nevzrušuje ani v dobrém ani ve zlém. Což by vadit nemuselo, pokud by absence vlastního názoru nepředstavovala riziko, že se snadno přikloní k názoru, který jim přednese nějaká autorita…

   K mírnému přiblížení se židovským pocitům si zkusme představit, že by se vynořili nějací řekněme „muslimští křesťanofilové“ a začali nabízet finanční a jinou pomoc třeba v Itálii či Polsku. Věřili by jim obyvatelé těchto většinově křesťanských zemí? Někteří ano, někteří tak říkajíc „preventivně“ raději ne… A to pořád se bavíme jen o Itálii či Polsku, ne o Svaté zemi, k níž je vztah jak židů, tak křesťanů a muslimů ještě úplně jiný.

 • Boanerges napsal:

  Je veľmi milé pozorovať dohadovanie sa zmienených rabínov o ľuďoch, ktorí sa skutkami viery pôsobiacich skrze lásku dotýkajú Izraela a aj ich samotných.

  Nuž, opýtal by som sa ich, že napriek tomu, že oni majú v spoločnosti Izraela možnosť voľného pôsobenia už dlhé roky, ako to, že väčšinová populácia Izraela je stále sekulárna?

  Nuž milí priatelia, nie je to v pravde preto a v súlade s tým čo povedal Jehošuah, že nikto nemôže prísť
  k Božej viere bez toho, že by ho On, Boh-Otec k nej nepriviedol!

  A veď aj v ich Písmach som sa dočítal, Žalm 127, že:
  Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia.
  Ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik.

  A teda sa napĺňa slovo Písmo, uvedené skrze obráteného farizeja Paula z Tarzu, ktorého Boh pritiahol
  k viere Jehošuah:
  Lebo Izaiáš hovorí: Pane, kto uveril nášmu kázaniu? Teda viera je z počúvania skrze slovo Mašiah. Spytujem sa však: Či nepočuli? Ale áno: Po celej zemi rozišiel sa ich hlas a až do končín sveta ich reč.
  Ale spytujem sa: Či nepochopil Izrael?

  Mojžiš prvý hovorí: Urobím vás žiarlivými na tých, čo nie sú národom, oproti nerozumnému národu vás popudím k hnevu.
  Potom Izaiáš má odvahu povedať: Dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali, a zjavil som sa tým, čo sa nepýtali na mňa.
  Ale Izraelovi hovorí: Celý deň som vystieral ruky po nepovoľnom a vzdorovitom ľude.

 • talarich napsal:

  Byl bych opatrný v hodnocení toho, že oni dva rabíni, ač mají svobodu ke kázání, tak většina Izraele je sekulární…
  Křesťani, ač svobodní v ČR a na Slovensku ke kázání, také toho mnoho nepředvedli a je zde mnoho „nekřesťanů“.

  Spíš je otázka, jak se křesťané staví k židům a ke státu Izrael. A je smutné, že je spousta křesťanů a křesťanských církví a institucí, kteří ve jménu Ješui páchají (a páchali) velmi zlé skutky vůči Izraeli a židům. Křesťané zkrátka mají na svých rukou krev. A to včetně Luthera či Kalvína. Nedivte se proto, že židé jsou velmi opatrní ve vztahu ke křesťanům. Největší zla na židech byla páchána ve jménu Ješui. A je pouze malá část dnešních křesťanů a křesťanských organizací, kteří se staví za Izrael a za židovský národ. Výše zmíněné spolky jsou toho dokladem, leč ne standardem.

 • talarich napsal:

  A mimochodem vámi zmíněný žalm 127 je jeden z více textů, na jehož základě někteří židé sami odmítají existenci státu Izrael – neboť ho nezaložil sám HaŠem, ale lidé, takže je hříchem v Jeho očích.
  Takže jednotlivé verše vytržené z kontextu mohou působit všelijak a debata na toto téma není vůbec lehká a především je velmi, velmi, velmi bolestná. Od křesťanů se stalo židům jen málo dobrého, proto buďte opatrný ve svých vyjádřeních.

  • Boanerges napsal:

   Môj komentár bol konkrétne cielený k zmieneným rabínom a ich dileme ku kresťanskému sionizmu.

   Áno, žiaľ potom ako sa kresťanstvo odtrhlo či odtrhne od Knihy, stáva sa len ďalším izmom v palete toho Zlého, ako bolo spomenuté, či už to bol rímsky katolicizmus alebo protestantizmus.

   Ale ten zmienený text od ap. Pavla, Hallelujah, má svoje pokračovanie:
   Podľa evanjelia sú síce Židia nepriatelia pre vás, ale podľa vyvolenia (sú) milovaní – pre otcov.
   Lebo Boh neľutuje dary milosti a povolanie.

   Ako sme totiž my kedysi neposlúchali Boha, a teraz dostalo sa nám milosrdenstva pre ich neposlušnosť, tak aj oni teraz neuposlúchli, aby pre milosrdenstvo, ktoré sa nám stalo, aj im dostalo sa teraz milosrdenstva.
   Lebo zavrel Boh všetkých do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zmiloval.

   Ó, hlbokosť bohatstva, múdrosti a známosti Božej!
   Aké nevyspytateľné sú Jeho súdy a nepochopiteľné cesty Jeho.

   Veď kto poznal myseľ Pánovu, alebo kto Mu bol radcom?

   Alebo kto prv dal Jemu, aby mu bolo treba odplatiť?

   Lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen

 • chadlaj napsal:

  Prosím vás,co se týče Izraela,souhlasím s názorem – být velmi opatrný.Psát biblické texty vytržené z kontextu,to múže někoho víc popudit k nenávisti vůči křest’anům,nehledě na dobrý úmysl pisatele.Né každý,kdo se sám označí za křest’ana,slouží pravému Bohu.To samé platí u Židů.Čas ukáže!

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Červen 2014
Po Út St Čt So Ne
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Archiv