… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša CHUKAT (Nu 19,1-22,1) – šabat roš chodeš 5.00/5 (100.00%) 14 ohodnocení

1 toraTento šabat je 30. den měsíce sivanu, tudíž první den roš chodeš – první den novoluní a v neděli 29. června je 1. den měsíce tamuzu, tudíž druhý den roš chodeš – druhý den novoluní. Proto  dopoledne po šabatové amidě čteme poloviční Halel, vyjímáme z aron ha-kodeše dva svitky Tóry. Z druhého svitku čteme maftírovi pasáž z Nu 28,9-15 a haftara je pro roš chodeš –Izajáš 66,1-24.

Začátek paraši hovoří o červené krávě – פרה אדומה, kterou zabili a poté celou spálili. Její popel se přidával do vody, kterou kněží očišťovali ty, kteří byli rituálně poskvrněni při mrtvém.

V této paraše se dovídáme o rituální nečistotě, kterou se může Žid poskvrnit při mrtvém. Od této rituální nečistoty se může očistit pouze vodou smíšenou s popelem červené krávy, kterou ho kněz pokropí třetího a sedmého dne. Poté nečistý si vypere šaty a omyje se vodou a večer bude čistý. Toto ustanovení je vyjímečné pro židovský národ. Žádný jiný národ nemá takové ustanovení. Ani slovo טומאה, které překládáme jako rituální nečistota nebo טומאת מת rituální poskvrnění se při mrtvém nevystihuje stoprocentně hebrejský význam, i když mu je nejblíže. Totéž můžeme říci i o překladu do angličtiny- purity a impurity.  Člověk se mohl dříve očistit od rituální nečistoty přestože dodnes je rituální nečistota nezničitelná. Proto i dnes (když neexistuje Chrám a kněží כהנים- v něm nekonají bohoslužbu a nepřinášejí oběti), musí se vyvarovat případného rituálního poskvrnění. Kněží-koheni nesmí na hřbitov, nesmí se účatnit žádného pohřbu, kromě pohřbu svých nejbližších (otec, matka, žena, bratr, sestra, syn a dcera). Toto ustanovení se řadí k zákonům, k micvot, které nazýváme חוקים (chukim) a pro které dnes nemáme racionálního vysvětlení. Na druho stranu máme micvot, které nazýváme    משפטים(mišpatim), které můžeme rozumově pochopit a vysvětlit. Dle tradice bylo za celou historii židovského národa devět červených krav vhodných pro tento účel rituální očisty.

19,2

„…ať k tobě přivedou červenou krávu bez vady a bez poskvrny, na niž dosud nebylo vloženo jho.“

Je-li Žid, který si o sobě myslí, že nemá žádnou vadu, že je prostě dokonalost sama, znamená to, že nepřijal na sebe jho nebeského království a proto ani neví, jak četné jsou jeho chyby a vady.

(Rabi Jakob Jicchak Horovitz, zvaný Jasnovidec z Lublinu, 1745-1815)

19,2

„…červenou krávu bez  vady a bez poskvrny…“

Komentátor Raši vysvětluje, že musí být červená barva její srsti bez vady. Když se tam objeví dva černé chlupy, není již tato jalovice vhodná pro rituální účely.

Bezvadnost červené krávy poruší dva chlupy jiné barvy, ale dokonalost lidské duše, takovou dokonalost, o níž se hovoří v Tóře (Dt 18,13) „תמים תהיה עם ה‘ אלהיך – Budeš se dokonale držet Hospodina, svého Boha“, může, obrazně řečeno, porušit již jeden malinký chloupek. Z toho nám plyne ponaučení, že dokonalost lidská duše je mnohem více ohrožena než dokonale čevená srst rituálně způsobilé jalovice.

(Podle rabi Jicchaka Meira Altera Rotenberga, 1799-1866, autora חידושי הרי“ם)

20,1-13

V této části se dovídáme o smrti Miriam v Kádeši. Tradice nám říká, že po celu dobu života Miriam provázela syny Izraele zázračná studna, z níž čerpali na poušti vodu. Po smrti Miriam studna zmizela. Proto lid začíná žíznit a bouří se proti svým vůdcům, proti Mojžíšovi a Áronovi.

Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Vezmi hůl, svolej spolu se svým bratrem Áronem pospolitost a před jejich očima promluvte ke skalisku, ať vydá vodu….  Nato Mojžíš pozdvihl ruku, dvakrát udeřil svou holí do skaliska a vytryskl proud vody….

Toto Hospodin považoval za projev nedůvěry a malomyslnosti ze strany Mojžíše a Árona a vynesl nad nimi rozsudek-neuvedou shromáždění do země, kterou jim dá.

20,23-29

Áronova smrt

Těchto posledních sedm veršů 20. kapitoly nás informuje o smrti Mojžíšova bratra Árona, prvního velekněze v naší historii. Po smrti svého otce se stává veleknězem jeho syn Elazar. Učenci říkjí, že se smrtí velekněze Árona zmizela oblaka Boží slávy – ענני כבוד, která chránila Izrael na cestě z Egypta.

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Červen 2014
Po Út St Čt So Ne
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Archiv