… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša ŠLACH (Nu 13,1-15,41) 5.00/5 (100.00%) 14 ohodnocení

1 toraKomentátor Raši (R. Šlomo Jicchaki 1040-1105) se ptá proč tato paraša je bezprostředně za částí, kde se hovoří o tom, co se stalo s Miriam. Protože Miriam byla potrestána za pomluvy, které vyřkla proti svému bratru Mojžíšovi. Zvědové byli svědky toho co se stalo s Miriam a nevzali si z toho ponaučení.
Mojžíš vyslal dvanáct významných mužů pospolitosti jako zvědy, aby prozkoumali erec Kenaán – budoucí zemi Izraele. Dal jim jasné úkoly, instruoval je kudy mají jít a na co mají obrátit svou pozornost.

1. Jaká je to země.
2. Jaký lid v ní sídlí, zda je silný nebo slabý, zda je ho mnoho nebo málo.
3. Zda země je dobrá anebo špatná – svým přírodním bohatstvím
4. Jaká tam jsou města – opevněná nebo otevřená.
5. Zjistit úrodnost země a zjistit, zdali tam jsou stromy.
6. Zvědové mají přinést vzorky ovoce, které roste v Kenaánu.

Když se po čtyřiceti dnech zvědové vrátili, popsali zemi tak, jak ji viděli. Řekli dokonce, že je to země oplývající mlékem a medem. Přinesli také ovoce té země. Zvědové vyplnili tedy své poslání a neskryli nic ani před Mojžíšem, ani před Izraelci. Co však řekli dále? „Nemůžeme vytáhnout proti tomu lidu, vždyť je silnější než my. Země požírá své obyvatele, jsou tam muži obrovité postavy. Viděli jsme tam zrůdy – Anákovci a zdálo se nám, že jsme nepatrní jako kobylky, vskutku jsme v jejích ořích byli takoví“ (13,32). To jsou slova zvědů, která Tóra klasifikuje jako pomluvy. Podíváme-li se dnes na jejich slova, těžko bychom je mohli označit za pomluvy. V čem tedy tkví hřích většiny zvědů? Úkol, který jim zadal Mojžíš, vyplnili zvědové na sto procent. Co však nesmí udělat žádný zvěd – rozvědčík, vyslovit před širokým fórem (před všemi syny Izraele) své mínění o tom, co viděl. Rozvědčík je povinnen přinést podrobné informace, avšak jejich ananlýzu, zhodnocení a případná opatření vyplývající z jím získaných informací, musí přenechat svým velitelům. Kdo měl informace analyzovat a vyvodit z nich obecné závěry, měl být pouze Mojžíš a nikoli samotní zvědové. V tom tkví podstata jejich osudové chyby, kterou Tóra charakterizuje jako pomluvy Svaté země.
U Abrahma je také psáno Lech Lchá – jdi, odejdi ze své země …. (Gn 12,1). Naši učenci to vysvětlují tím, že Hospodin to mínil tak, aby Abrahám odešel ze své vlasti pro své dobro. Podobně můžeme komentovat Hospodinova slova i zde. Šlach lechá – pošli muže, aby prozkoumali kenaánskou zemi pro tvé dobro. Vždyť Hospodin rozhodl, že Mojžís nevejde do Kenaánu. Teď díky zvědům, kteří pomluvili budoucí Erec Jisrael, se tak příchod Izraelců zdržel o plných čtyřicet let. Tento trest čtyřicetiletého zdržení na poušti byl vlastně Mojžíšovi k dobru, neboť mu Hospodin daroval ještě dalších čtyřicet let života (dle díla Tiferet Jehonatan).
13,30
ויהס כלב את העם אל משה ויאמר עלה נעלה וירשנו אתה – Káleb však uklidňoval lid bouřící se proti Mojžíšovi. Říkal: „Vzhůru! Pojďme! Obsadíme tu zemi a jistě se jí zmocníme.
Raši vysvětluje, že i kdyby to bylo na nebesích, on by řekl: „Udělejte si žebříky a vystupte (po nich) tam.“ My jsme schopni poslouchat a řídit se jeho slovy. Co to znamená ‚udělat si žebříky a vystopit na nebesa‘? V Páté knize Mojžíšově 1,28 se píše: Zvědové řekli, že tam viděli města veliká a opevněná až k nebi. Na to jim Káleb odpověděl, že kdyby jim dokonce Mojžíš přikázal udělat žebříky a vystoupit po nich na až vrchol hradeb, který se nalézá v samém srdci nebes, i tak tento vrchol hradeb úspěšně zdolají a města dobudou.
13,32
Zvědové tvrdili, že země, kterou prošli, je „země požírající své obyvatele.“ Zvědové to vysvětlovali tak, že Erec Jisrael nestrpí na sobě žádné hříšníky, a tudíž je předurčena výhradně pro spravedlivé. Na to jim odvětili Káleb a Jehošua, že „země, kterou jsme při průzkumu procházeli, je země převelice dobrá“ (14,7). Co znamená, že je to „země převelice dobrá“? To znamená, že ten, kdo po zemi Izraele projde pouze čtyři amot (přibližně 2 metry), tomu Všemohoucí promine všechny hříchy.
(Podle pražského rabína Jonatana Eybenschütze, asi 1690-1764)

 

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Červen 2014
Po Út St Čt So Ne
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Archiv