… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Šavuot 5.00/5 (100.00%) 17 ohodnocení

post-27362-130591494126_thumbDnes večer začíná dvoudenní svátek Šavuot, který končí ve čtvrtek večer, 5. června.
Svátek má několik názvů – Chag ha-šavuot (Svátek týdnů), neboť v době Chrámu přinesli o druhém pesachovém dni oběť snopku ječmene (omer) a od tohoto dne odpočítávali 7 týdnů, t.j. 49 dní a padesátý den se slavil svátek Šavuot. (Viz Ex 34,22 a Dt 16,10).

Dalším názvem je Chag ha-bikurim (Svátek prvotin), neboť tímto svátkem započalo období, kdy zemědělci přinášeli prvotiny plodů své úrody do Chrámu. Prvotiny se přinášely pouze ze sedmi druhů plodů, jimiž se pyšní Země Izraele. Bylo to jejich díkuvzdání Hospodinu za úrodu. (Viz Ex 23,19, Nu 28,26).

Třetím názvem je Chag ha-kacir (Svátek žně). V této době probíhají žně pšenice. (Viz Ex 23,16). S obdobím žní je spojena ještě jedna tradice svátku Šavuot, totiž že o svátku čteme v synagógách svitek (knihu) Rút. Když se Noemi vracela se svou snachou moábskou Rút zpět do Betléma, tak probíhaly právě žně ječmene.
Svátek má též název Chag ha-aceret (Svátek shromáždění). Tento název nevychází z Tóry, ale dali mu jej učenci.

Dalším názvem, který svátku dali učenci, je Chag matan Tora (Svátek darování Tóry) nebo Zman matan Tora (Doba darování Tóry). Šestého dne měsíce sivanu Hospodin daroval synům Izraele Tóru na hoře Sinaj. Tento název není již spojen s zemědělským rokem, ani s Chrámem či Jeruzalémem. Hospodin daroval Tóru Izraeli v poušti, na Sinaji, aby tím ukázal, že Tóru je nutno dodržovat nejenom v zemi zaslíbené, ale i v nehostinné poušti, v zemi, která nikomu nenáleží – to jest všude na zemi, kde se synové Izraele nacházejí nebo se jednou nacházet budou. Proto se také o prvním dni svátku Šavuot čte v synagógách část 2. Kn. Mojžíšovy 19,1-20,23, kde se nachází Desatero přikázání.

O Šavuot je tradice, že se synagógy a domy zkrášlují zelenými větvičkami a květinami. Původ tohoto obyčeje je v midraši, že v okamžiku, kdy Hospodin daroval synům Izraele Tóru, tak se celá hora Sinaj zázračně pokryla rozkvetlými květinami.

Další tradice nám říká, že o svátku Šavuot se narodil a také zemřel král David. Proto též čteme o Šavuot biblický svitek Rút, neboť Moábka Rút je zakladatelkou Davidovy dynastie a prababičkou krále Davida. Boazovi a Rút se narodil syn Obed, Obedovi Jišaj a Jišajovi David. Z rodu krále Davida přijde na konci dní též Mašiach (Mesiáš) a nastane geula šlema (úplné vykoupení) národa Izraele.
Rút byla první historickou konvertitkou, která přijala víru svého zemřelého židovského muže a své tchyně Noemi. Proto se biblický svitek (kniha) Rút nazývá také svitkem konvertitů. Také národ synů Izraele při darování Tóry pod horou Sinaj, když prohlásil „naase ve-nišma – budeme konat a budeme poslušni“ jakoby opět obnovil a zavázal se dodržovat smlouvu, kterou Hospodin uzavřel s praotci Abrahamem, Izákem a Jákobem. Národ synů Izraele jakoby pod horou Sinaj konvertoval – přijal všechny micvot Tóry, kterou mu Hospodin daroval, k této povinnosti dodržovat všechny micvot Tóry se dodnes zavazuje každý prozelyta.

 

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Červen 2014
Po Út St Čt So Ne
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Archiv