… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša REE (Dt 11,26-16,17) 5.00/5 (100.00%) 19 ohodnocení

1 tora11,26
ראה אנכי נותן לפניך היום ברכה וקללה – Hleď, předkládám vám dnes požehnání a zlořečení… Kárání a tresty, o nichž Tóra hovoří, nejsou samoúčelné, nejsou cílem. Jsou pouze prostředkem, který má „otevřít člověku cestu“ k pokání a nápravě. Pokud máme někam namířeno, tak se snažíme tam dojít. Nemůžeme zůstat stát na jednom místě, kdesi uprostřed. Musíme pokračovat dále po cestě pokání a nápravy, až dojdeme k cíli. K tomu nás právě pobízejí kárání a tresty. (Podle rabína Abrahama Bornsteina ze Sochaczewa, 1839-1910, autora díla אבני נזר)

11,29
ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל – … budeš dávat požehnání na hoře Gerizimu a zlořečení na hoře Ébalu.
Většinou se chováme tak, že když chceme někoho pochválit za jeho dobré skutky, tak ho chválíme nahlas před celým společenstvím. Pokud však někdo udělal něco špatného, bývá zvykem, že takového člověka sice pokáráme, ale tiše, aby to nikdo jiný kromě něho neslyšel, neboť se obáváme, že by se hříšník mohl rozčílit více než je zdávo nebo se dokonce urazit. Takový postup však není správný. Hospodinova vůle je, že pokud někoho veřejně nahlas chválíme za jeho dobré činy, tak musíme veřejně a nahlas kárat i ty, kteří učinili něco špatného. To proto, aby se ostatní zalekli a neučili se z jejich špatných skutků. Nesmíme špatné činy našich bližních „zamést pod koberec“ a přejít je mlčením.  (Podle díla דברי שערי חיים rabína Chajima Sofera, 1821 Bratislava – 1886 Budapešt)

13,5
אחרי ה‘ אלוקיכם תלכו – Hospodina, svého Boha, budete následovat
Jednou z vlastností rabi Nachuma z Černobylu bylo, že se snažil přibližovat každého Žida službě Hospodinu. Každému se z jeho strany dostalo vlídného přijetí, dokonce i lidem prázdným a hříšným.
Chasidé se ho jednou ptali, aby jim vysvětlil proč to dělá. On jim odpověděl, že v Tóře je napsáno: „Hospodina, svého Boha, budete následovat.“ Naši učenci, blahé paměti, z tohoto verše vyvozovali, že člověk si má osvojit Boží vlastnosti, a jednou z nich je – činit dobro všem lidem,ať dobrým nebo špatným. Proto i já jsem si osvojil tuto vlastnost Všemohoucího a snažím se činit dobro každému Židovi, ať je takový či onaký.
(Rabi Menachem Nachum Twerski z Černobylu (1730-1798) byl žákem Baal Šem Tova a zakladatelem chasidské dynastie černobylských admorů).

15,8
כי פתח תפתח את ידך – ochotně mu otevřeš svou ruku….
Jednou někdo pozdě v noci zaklepal na dveře jeruzalémského bytu rabína Issera Zalmana Meltzera (1870-1953). Rabínova žena přistoupila ke veřím a zeptala se: „Kdo to klepe? Kdo tam je?“ Rabi Melzer šel však rychle ke dveřím, aby je ihned otevřel a přitom své ženě řekl: „Když někdo klepe tak pozdě v noci, tak má pro to jistě velmi vážný důvod a nesmíme se ho ptát ‚kdo klepe, kdo tam je?'“ Tak tomu bylo dříve. Nyní, v moderní době, mají každé domovní dveře či dveře bytu kukátko, kterým domácí pán může vidět, kdo stojí před dveřmi To mu umožní neotevřít dveře ani vedne, když před nimi uvidí chudáka a potřebného. Podobně je to i s telefonem. Mnohdy se stává, že chudý zavolá svému bohatšímu známému a chce jej požádat o půjčku. Telefon zvedne dcera onoho známého a otec jí dá pak znamení, aby do telefonu řekla, že tatínek není doma a ona neví, kdy se vrátí. (Podle knihy לקראת שבת rabína Šmuela Avidora Ha-Kohena, komentáře k paraše REE)

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Srpen 2014
Po Út St Čt So Ne
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Archiv