… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša Šoftim (Dt 16,18-21,9) 5.00/5 (100.00%) 8 ohodnocení

1 tora16,19
שופטים ושוטרים תתן לך…..ושפטו את העם משפט צדק – Soudce a správce si ustanovíš….a budou soudit lid podle spravedlivého práva.
Proč Tóra uvádí „podle spravedlivého práva“? Vždyť by stačilo uvést pouze „podle práva“. Neboť pokud máme na mysli právo, jedná se o právo spravedlivé. Pokud není spravedlivé, není právem. V tomto smyslu to chápe také Izajáš 5,7, když uvádí: „Čekal právo, avšak hle, bezpráví“. Musíme to chápat tak, že Tóra po soudcích žádá nejen rozsudek vynesený striktně podle práva, ale žádá po nich ještě něco navíc – spolu s vynesením rozsudku též milosrdenství – .חסד Širší pojetí slova “ צדק- spravedlnost, spravedlivý“ je „צדקה – finanční pomoc chudému „almužna“. Tím, že finančně pomáhám chudému, zmenšuji rozdíl mezi bohatým a chudým a zvětšuji tak sociální spravedlnost. Tóra po soudci žádá, aby nerozhodoval pouze ve smyslu suchých paragrafů, ale aby viděl také člověka, který před ním stojí. V talmudickém traktátu Sanhedrin 6b se uvádí, jak soudil král David. O Davidovi se píše v 2. Samuelově 8,15: „ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו – … a David zjednával právo a spravedlnost všemu lidu.“ Například v majetkových či jiných sporech vynesl král David spravedlivý rozsudek. Ten, kdo byl vinen musel zaplatit druhé straně obnos, který určil král David jakožto soudce. Pokud však tento člověk, který spor prohrál, byl chudý, tak král David s ním učinil milosrdenství a tento obnos mu pak nahradil ze své pokladnice jakožto cedaku – almužnu.

17,18
וכתב לו את משנה תורה הזאת – ať si dá napsat do knihy opis tohoto Zákona (Tóry). Komentátor Raši to vysvětluje, že si má král pořídit dva svitky Tóry – שתי ספרי תורה. Proč musí mít král dva svitky Tóry? Neboť čím má člověk vyšší postavení, tím je i povinnen na sebe brát stále větší jho Tóry, nezpychnul. Proto král musí vzít na sebe dvojité jho Tóry, neboť v jeho postavení člověk může velmi snadno upadnout do osidel pýchy. Proto také musí král svým postojem během celé modlitby dát najevo svou pokoru. Z jeho vysokého postavení vyplývá, že musí na sobě pracovat mnohem více než prostý člověk, aby dosáhl patřičné pokory. (Podle díla ילקוט דוד rabína Davida ben Naftaliho Posnera, pol. 17. stol.)

17,19
והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו – bude jej (svitek Tóry) mít u sebe a bude v něm číst po všechny dny svého života.
Král musí číst Tóru po všechny dny svého života. Na všechny otázky, které má zodpovědět, na všechny problémy, které se vyskytly, musí hledat řešení v Tóře. Duch Tóry musí být rozhodující ve všech záležitostech týkajících se království, jak uvádějí naši učenci v talmudickém traktátu Brachot 3b, když chtěl král David vytáhnout do války, nejdříve se o tom radil se Sanhedrinem a od něj dostal povolení k válečnému tažení. (Podle komentáře bratislavského rabína Chatama Sofera, 1762-1839)

17,20
לבלתי רום לבבו מאחיו – aby se jeho srdce nevypínalo nad jeho bratry.
Ačkoliv král musí vládnout pevnou rukou a musí jednat tak, aby si udržel poslušnost a do určité míry i bázeň před svým majestátem ze strany svých poddaných. Nechť se však jeho přísné jednání projevuje pouze navenek, ale ve svém srdci ať se nepovyšuje nad své bratry. Nechť nevnáší vnější projevy královské hrdosti do svého srdce. (Různí komentátoři)

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Srpen 2014
Po Út St Čt So Ne
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Archiv