… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša Lech Lecha (Gn 12,1-17,27) 5.00/5 (100.00%) 7 ohodnocení

1 tora12,1
לך לך מארצך – Odejdi ze své země… Komentátor Raši doplňuje: Odejdi ze své země k tvému užitku a pro tvé dobro. Tam tě učiním velkým národem, ale zde (v Charánu) nebudeš mít syny. To je Abrahamova zkouška. Buď Abraham odejde k Charánu, neboť mu to bude k užitku a pro jeho dobro anebo to učiní proto, že mu to Hospodin přikázal. Abraham ve zkoušce obstál, neboť stojí psáno: „וילך אברם כאשר דבר אליו ה‘ – I šel Abram, jak k němu Hospodin promluvil“ (verš 4).

12,3
ואברכה מברכיך ומקללך אאר – Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji toho, kdo ti zlořečí. V tomto verši musíme číst přesně tak, jak to je psáno v Tóře. Slovo „מברכיך – žehnající tobě“ je uvedeno v množném čísle, ale slovo „מקללך – proklínajícího tebe“ je uvedeno v jednotném čísle. Z toho se učíme dvě věci: 1. Není člověk, který by neměl protivníky, odpůrce. Člověk nemůže být pouze chválen a opěvován. 2. Avšak současně ti, tkeří jej chválí a žehnají, těch bude mnoho a těch, kteří jej proklínají, protiví se mu, těch bude málo, pouze několik jednotlivců. (Podle knihy לקראת שבת rabína Shmuela Avidora HaCohena)

12,5
ואת הנפש אשר עשו בחרן – i duše, které získali v Charánu… Raši vysvětluje, že to byli konvertité – lidé, které Abraham přivedl pod křídla Boží imanence (שכינה). Abraham konvertoval muže a Sára ženy. Vyvstává otázka, co se stalo s tak velkým množstvím lidí, které Abraham se Sárou přivedli k poznání existence Hospodina, jediného Boha a Tvůrce? Po smrti našeho otce Abrahama nechtěli konvertité přijmout nového učitele, kterým byl Abrahamův syn Izák. U Abrahama viděli takové vynikající vlastnosti jako milosrdenství, dobročinnost a pohostinnost. Nemohli si však zvyknout na Izákovu bázeň před Hospodinem. Proto si řekli, že po smrti jejich učitele Abrahama již nikdo nemůže být pro ně takovým duchovním vůdcem jako byl on a vrátili se ke své původní tradici a víře. (Podle rebeho z Alexandrowa Lodzkeho)

13,8.9
כי אנשים אחים אנחנו….הפרד נא מעלי – Vždyť jsme muži bratři… odděl se prosím ode mne. Lot byl synem Abrahamova bratra, Abraham byl tudíž jeho strýcem (12,5).
Co to znamená „jsme muži bratři“?
Proč nazývá Abraham Lota bratrem právě ve chvíli, kdy se chce od něj oddělit? V midraši se uvádí, že Lotův obličej se podobal na obličej Abrahamův. Proto Abraham řekl, že jsou muži bratři. Pro lidi jsme bratři, lidé si všímají naší vnější podobnosti. Avšak není mezi námi žádné vnitřní pouto. Duchovní svět každého z nás je zcela jiný. Proto tě prosím, odděl se prosím ode mne. (Podle díla לשון צ“ח)

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Říjen 2014
Po Út St Čt So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Archiv