… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša VAJERA (Gn 18,1-22,24) 5.00/5 (100.00%) 18 ohodnocení

1 tora18,1
וירא אליו ה‘ באלני ממרא…. וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו – I ukázal se Hospodin Abrahamovi u dubů Mamre… Rozhlédl se a spatřil: Hle, naproti němu stojí tři muži. Abraham, který seděl u vchodu do svého stanu, když viděl ony tři muže, tak vstal, poklonil se jim, přinesl vodu, aby si omyli nohy, usazuje je ve stínu stromu vyzval je, aby se u něho občerstvili a postaral se jim o jídlo a pití. Totéž učinil o něco později i Abrahamův synovec Lot v Sodomě, neboť stojí psáno: „I přišli ti dva andělé večer do Sodomy. Lot seděl v sodomské bráně.“ Lot se jim podobně klaní jako Abraham, pozval je k sobě domů a připravil jim hostinu a oni pojedli. Naši učitelé se ptají, jaký byl rozdíl mezi Abrahamem a Lotem? Vždyť oba se ke svým hostům chovali vlídně a pohostinně. Rozdíl je v tom, že u Abrahama se uvádí, že spatřil tři muže, tři horkem zmožené pocestné, kteří si chtějí odpočinout. Teprve později se ukáže, že to nejsou obyčejní poutníci, ale andělé, kteří jdou každý z nich vyplnit určitý úkol. (Jeden má uzdravit Abrahama po obřízce, druhý má zvěstovat Sáře, že se jí narodí syn a třetí má vyvrátit hříšné město Sodomu). Oproti tomu u Lota se uvádí, že spatřil dva anděly, kteří přišli do Sodomy. Lot ihned věděl s kým má tu čest, že to jsou andělé, Boží poslové. Tu nám vyvstává otázka, kdyby Lot neviděl anděly, ale podobně jako Abraham, pouze utrmácené prosté lidi-pocestné, také by se jim poklonil, pozval by je k sobě domů a připravil by jim hostinu? Abraham má být pro nás vzorem tím, že v každém musíme vidět především člověka, a to bez ohledu na jeho postavení, bohatství či vliv a moc, které v současné době má. Člověku, který potřebuje pomoc, musíme pomoci. Od našeho praotce Abrahama se učíme pohostinnosti – הכנסת אורחים, což je velká micva. Midraš hovoří o tom, že u Abrahama bylo vždy pro hosty místo a dobré jídlo. Když Abrahamovi hosté pojedli, začali děkovat Abrahamovi za pohoštění. On jim však říkal, aby neděkovali jemu, ale tomu jehož slovem vše povstalo, tedy Hospodinu, neboť On dává lidem potravu. I takto Abraham přibližoval své hosty službě Všemohoucímu.

Vraťme se k tomu, že k Abrahamovi přišli tři andělé, ale do Sodomy dorazili pouze dva (19. kapitola, 1. verš). Jak bylo výše uvedeno, každý anděl plnií pouze jedno poslání. Ten anděl, který zvěstoval Sáře narození syna, vyplnil své poslání a vrátil se zpět na nebesa. Zůstali již jen dva andělé. Rafael, který vyléčil Abrahama završuje svou misi záchranou Lota a jeho rodiny před zničením města Sodomy, z něhož je vyvádí ven. Druhý anděl pak ničí Sodomu, jak rozhodl Hospodin.

Příběh, který se stal rebemu Moše Leibovi Erblichovi ze Sasówa (1745-1807). Rebe jednou přišel na velkou svatbu. Během svatební hostiny si někteří hosté všimli, že rebe Moše Leib není v sále. Začali jej všude hledat, až ho našli na dvoře za stavením jak napájí koně. Když se na něj nechápavě dívali, on jim odvětil: „Všichni jsou na svatbě a tam jedí, pijí a veselí se. Dokonce i kočí jsou na svatbě společně se svatebčany se veselí, až zapomněli na ubohé žíznivé koně, proto jsem přišel, abych je napojil.“ (Podle knihy Šmuela Avidora HaCohena
לקראת שבת).

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Listopad 2014
Po Út St Čt So Ne
« Říj   Pro »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Archiv